Japonské lampy

Vytváříte japonskou zahradu nebo si chcete ozvláštnit japonskými architektonickými prvky tu svou, i když ji máte v jiném stylu? Získáváte zatím jen potřebné informace? Pojďte se dozvědět něco víc o japonských lampách.

Japonské lampy - je to doplněk zahrady, který může být v různé velikosti, tvaru a stylu (Oribe, Kasuga, Rikyu apod.). Jedná se o lampy z přírodního kamene, který je v případě, že to její typ dovoluje, minimálně opracovaný, a to kvůli nutnosti sestavení lampy.

Japonské lampy do** japonských zahrad** začlenili mistři čajových obřadů. Ty se konávaly převážně ve večerních hodinách a lampy měly plnit funkci navádění hostů zahradou směrem k čajovně. Nyní jsou lampy využívány zejména jako okrasa zahrady (v naší zemi to nemusí být okrasa jen japonského typu zahrady), ovšem i nadále, pokud toho jejich majitelé využijí, mohou plnit funkci osvětlení, a to například při svátečních příležitostech.

První lampy vznikly po vzoru závěsných lamp z chrámů a nebyly z kamene, ale bronzu. Velké tíhnutí Japonců k přírodním a jednoduchým materiálům (do jejichž původního tvaru se dělali, pokud to bylo nutné, nejmenší zásahy) však způsobilo, že se lampy začaly postupně vyrábět zejména ze dřeva a z přírodních kamenů. Japonské lampy mohou být vyrobeny i z umělého kamene či jiného materiálu. Tyto lehčí materiály se využívají například kvůli váze na střešní zahrady apod.

Dovnitř lamp můžete dát například svíčky, které navodí ve vaší zahradě příjemnou atmosféru. V dnešní době je však možné lampu napojit na elektřinu, což umožní svícení žárovkami.

Umístění japonských lamp

Japonské lampy se často dávají do zatáček cest, na okraje jezírek či potoků, blízko můstku, případně k nádrži na vodu. Japonská lampa se může umístit mezi skupinu kamenů (v menším rozměru) tak, aby byla dominantním prvkem a zároveň se dosáhlo dokonalé rovnováhy. Do pozadí lampy se také umísťuje strom (například borovice), případně je lampa zakomponována přímo do něj. Není výjimkou, pokud je japonských lamp v jedné zahradě hned několik. Při umístění lamp v zahradě je však dobré dbát na pravidlo "vzájemné nedohlédnosti". Znamená to, že když stojíte u jedné, nevidíte od ní na žádnou jinou.

Druhy japonských lamp

Japonská architektura využívá pro vytváření zahrad mnoho architektonických prvků. Mezi často používané patří například můstky, kameny, kamenné mísy, kamenné věže a japonské lampy. Japonské lampy se dělí především dle účelu, pro který se využívají. Určité druhy japonských lamp se hodí na různá místa.

Tachi-gata

Jedná se o lampy, jejichž součástí je** podstavec**. Vzhledem k větší šířce, která se pohybuje přibližně od 1,5 do 3 metrů, jsou vhodnější pro větší zahrady. I díky těmto rozměrům jsou dominantou zahrady, čímž dokáží okouzlit pozorovatele. Často však bývají umístěny v parcích. Do soukromých zahrad si je lidé nepořizují zejména kvůli jejich rozměrům, ale i z důvodu vyšších finančních nákladů.

Ikekomi-gata

Říká se jí také zakopaná lampa nebo lampa v zemi. Je podobně jako Tachi-gata větších rozměrů, což se týká zejména její šířky. Oproti Tachi-gata je zpravidla nižší a nemá podstavec. Část, která ji drží, je v zemi. I přes to se doporučuje, aby byla zabudována do betonového základu. Lampy Ikekomi-gata vypadají dobře, ať už je v zahradě umístíte kdekoliv. Většinou se ovšem dávají poblíž kamenných nádrží na vodu.

Oki-gata

Jedná se o lampy menších rozměrů, které se umísťují na okraje cest, k jezírkům či k posezení. Vzhledem k jejím rozměrům je vhodná nejen do velkých, ale i malých zahrad.

Yukimi-gata

Jsou to jedny z nejpoužívanějších a nejznámějších japonských lamp a to díky tomu, že se používají poblíž vody nebo částečně v ní (celý podstavec nebo jeho část je ponořen do vody). U nás známá například díky společnostem zabývajících se vytvářením jezírek a ostatních vodních ploch a díky těm, kteří prodávají koi kapry. U nich lze tyto lampy najít jako doplněk k použitým vodním prvkům.

Yukimi

Lampa Yukimi je jedna z nejtradičnějších a dává se pod velké keře. Je specifická velkou stříškou a zajímavě řešenou základnou. Některé poddruhy této lampy se ve výjimečných případech mohou umístit i k okrajům vodních ploch.

Rankei

Jedná se o ručně vyřezávané lampy, které jsou klenuté a sklání se nad vodní hladinou. Nad vodní hladinou by měly být skloněny tak, aby v ní šel vidět jejich odraz.

Kasuga

Kasuga je dostupná v různých velikostech. Je to ručně vyřezávaná japonská lampa. která má plnit funkci dominantního prvku zahrady.

Kotoji

Jedná se o tradiční ručně vyřezávanou japonskou lampu, která je známa díky svým širokým "nohám" (dva obloukovité podstavce) a široké stříšce. Lampa Kotoji se umísťuje nejčastěji na okraji vodní plochy tak, aby se její světlo odráželo na vodní hladině.

Oribe

Oribe je ručně vyřezávaná japonská lampa. Říká se jí také "vyřezávaný Buddha" nebo "křesťanská lampa". Tato japonská lampa je jedna z nejstarších známých japonských lamp. Vzhledem k tomu, že není moc vysoká (asi jeden metr) a navíc je úzká, je dobře umístitelná do zahrady.

Tenka-Chaya

Japonská lampa Tenka-Chaya je lehce stylizovaná forma "staré gaty". Tato lampa se umísťuje buď na zem, nebo třeba na kamenný podstavec.

Japonské zahrady

Umístění a využití japonských lamp se řídí také typem zahrad, do nichž jsou umístěny. Některé z těchto typů jsou uvedeny níže.

Zahrady pro potěšení

Tyto zahrady využívaly šlechtické a panovnické rody pro pořádání oslav apod. V nich se nacházely jezera, která sloužila k projížďkám na loďkách. Zahrady pro potěšení nabízí v podstatě z jakéhokoliv místa krásný výhled, což nabádá k dlouhým procházkám.

Suché zahrady

V Japonsku je nazývají kare-sansui. Suché zahrady jsou budovány zejména z důvodu, že se vytváří pro nerušenou meditaci a relaxaci (nevstupuje se do nich). Zvlněný písek nebo jemný štěrk, který v této zahradě nesmí chybět, symbolizuje vodu. Všechny prvky, jež jsou zde umístěny, by měly vést k navození co největšího pocitu klidu.

Čajové zahrady - suky-ya

Jedná se o jednu z nejoblíbenějších typů japonských zahrad. Její součástí je vlastní čajovna. Zahrady tohoto typu jsou zpravidla malých rozměrů, případně mohou být umístěny v určité části zahrady větší. Prvky v zahradě jsou umístěny takovým způsobem, aby vyvolali potřebné pocity k obřadu. Tyto pocity jsou harmonie, úcta, čistota a klid. Původně se suky-ya používaly jako průchod k čajovnám, poté se však staly zcela součástí čajových obřadů. Podtrhují strohost a jednoduchost zahradní architektury.

Moderní zahrady

V tomto typu zahrad se mísí použití původních prvků s chtíčem člověka prosadit si vlastní osobnost. Můžou v nich být například použity opracované kameny, kovy či umělé prvky, od kterých se očekává určitá míra provokace.

Tsubo niwa

Jedná se o velmi malou zahrádku. Tsubo niwa je zajímavá v tom, že naznačuje svými prvky klasickou zahradní architekturu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5717 (zahradni-radce.cz#9875)


Přidat komentář