Návrhy a realizace zahrad - Olomouc a okolí

Krásná zahrada se může stát vaši chloubou. Když nemáte dostatek času a zkušeností, využijte firmu, která provede návrh a realizaci zahrady za vás. Vy pak už jen v klidu užívejte výhody své zahrady.

Když nemáte dobrý pocit z vaší staré zahrady nebo právě realizujete zahradu novou, můžete využít služeb zkušeného odborníka, který vám pomůže s návrhy i realizací zahrady. Tato služba vám ušetří čas a námahu. Návrh a realizace zahrady není záležitostí na krátkou dobu. Při plánování a tvorbě zahrady se nesmí opomínat technické podmínky nebo požadavky rostlin. Po kvalitním návrhu a realizaci zahrady vzniká místo, které vás uklidňuje, naplňuje radostí a štěstím.

Plánování zahrady

Zahrada by se měla vždy plně přizpůsobit našemu životnímu stylu a potřebám. Pracovně vytížení lidé budou dávat přednost zahradě, která bude vyžadovat minimální údržbu a poskytovat místo k relaxaci. Naopak někomu působí péče o zahradu potěšení a tak preferuje zahradu plnou květin, ovoce a zeleniny. Zahrada by také měla něco vypovídat o rodině, která zde žije. Rodina s dětmi by měla mít zahradu, kde budou mít děti dostatek místa k pohybu a k hrám. Před návrhem zahrady je vždy důležité uvažovat nad lokalizací zahrady, klimatickými podmínkami, polohou a prostorem, vlastnostmi půdy a využitím zahrady.

Umístění zahrady

Základní rozdělení zahrad podle jejich lokalizace je na zahrady městské, venkovské a zahrady na předměstí. Nemůžeme určit přesnou hranici, která by tyto typy zahrad oddělila. Každý z těchto druhů zahrad má svá pozitiva a negativa.

Venkovská zahrada

Pro venkovské zahrady je typická jejich velikost. Ale přiznejme si, zvládat tak velký prostor neustále udržovat je nad lidské síly. Proto se většinou majitelé těchto zahrad snaží zrealizovat zahradu tak, aby její nároky na údržbu byly minimální. Zahradní plocha, která vyžaduje údržbu, se většinou lokalizuje před dům a zbylá nenáročná část zahrady za dům.

Zahrady na předměstí

Zahrady na předměstí většinou poskytují dostatek prostoru celé rodině. Jejich údržba už není tak náročná jako u zahrad venkovských. Na těchto zahradách se může nalézt prostor pro užitkovou zahradu, odpočinek i místo na hraní pro děti. Zahrady na předměstí mívají většinou velkou terasu, která má své využití především v létě.

Městská zahrada

Při plánování městské zahrady se zabýváme tím, jaký je výhled do zahrady z okolních budov, jak okolní budovy tvoří stín na zahradě atd. Městské zahrady mohou často využívat výhody stínící techniky jako např. pergoly, které zajistí dostatek soukromí a ochranu před slunečním zářením.

Typy zahrad

Vybírat si také můžete z jednotlivých typů zahrad. Pro každý typ zahrady je typické něco jiného. Zalíbení můžete najít v zahradě francouzské, anglické, orientální nebo přírodní.

Francouzské zahrady

Mezi hlavní rysy** francouzské zahrady** patří ornamenty, geometrický plán a vývěsná terasa.  Francouzské zahrady jsou velmi prostorné, využívají perspektivu. Na těchto zahradách dále naleznete velké fontány, vodotrysky, sochy, bazény a vodní kanály. Budovat francouzskou zahradu na malém prostoru se příliš nedoporučuje.

Anglické zahrady

Anglická zahrada je často chápána jako venkovská zahrada, kde nalezneme kombinaci okrasných rostlin a užitkových záhonů. Anglická zahrada je založena na přírodních prvcích. Anglický trávník je podle zahradníků záležitostí dlouhodobou, nečekejte tedy výsledky ihned.

Orientální zahrady

Orientální zahrady působí klidně a harmonicky. Na těchto zahradách jsou promyšleně provázány rostliny a materiály. Orientální typ zahrady nemá velké nároky na prostor. Pro orientální zahradu je typická střídmost, elegance a asymetrie. Důležitou součástí orientální zahrady jsou kameny, dřeviny a jezírka.

Přírodní zahrady

přírodní zahradě naleznete především kámen, dřevo, vodu, trávník, dřeviny a trvalky. Tento typ zahrady je plně v souladu s okolní přírodou. Přírodní zahrada je místo, kde je prostor pro vzrostlé listnaté stromy, kvetoucí trvalky, živé ploty z keřů, skalky, vřesoviště.

Údržba zahrady

Bezúdržbová zahrada je dnes velmi moderním typem zahrady. Současná zahrada se tvoří tak, aby co nejvíce fungovala na stejných principech, které platí v přírodě. Rostliny v přírodě žijí i bez pravidelného zalévání, okopávání a pletí. Tento typ zahrady má minimální nároky na údržbu a poskytuje majiteli čas k odpočinku. Zahradu si můžete buď udržovat sami nebo využít služeb zahradníka. Tento fakt rozhoduje v okamžiku, kdy zvolit zahradu s minimálními nároky na údržbu nebo zahradu náročnou na údržbu.

Klimatické podmínky

Návrh zahrady musí vždy respektovat klimatické podmínky na daném území. Také klimatické podmínky jednotlivých zahrad mohou být velmi odlišené. Okolní budovy např. okrádají zahradu o sluneční svit a tak se stává zahrada nevhodnou pro určité typy rostlin. Zahrady v mírném podnebí mají dostatek srážek, tyto zahrady jsou vhodné pro mnoho rostlin. Zahrady v mírně chladných oblastech jsou vhodné např. pro javory nebo zimostráz. Zahrady v horkých oblastech mají dostatek slunečního záření, ale málo vody, tento typ zahrad je velmi specifický. Zahrady ve stinných a vlhkých oblastech ocení rostliny stínomilné.

Návrhy a realizace zahrad

Navrhnout a zrealizovat zahradu si můžete sami. Na internetu nebo v knihkupectvích najdete spoustu potřebných informací a s trochou trpělivostí a vkusu si můžete vytvořit zahradu přesně podle vašich představ. Nebo můžete nechat návrh i realizaci zahrady na odborníkovi.

Návrh zahrady

Návrh zahrady firmou většinou začíná osobní schůzkou, na které je zahrada prohlédnuta. Dále jsou pořízeny její snímky. Firma se zákazníkem probere jeho požadavky a představy. V této chvíli je důležité, aby měl zákazník jasnou představu o typu zahrady, návazností na obytné prostory, umístění drobných staveb a doplňků, využití zahrady, údržbě, ochranu před hlukem, požadavky na soukromí a finanční možnosti. Firma vypracuje cenovou nabídku a poté se začíná pracovat na projektu. Projekt se většinou tvoří s pomocí počítače, ve výsledku dostane 3D model zahrady, součástí je také půdorys s osazovacím plánem. Společně se zákazníkem se dořeší detaily zahrady a poté může začít samotná realizace zahrady.

Realizace zahrady

V případě, že je to nutné začíná realizace zahrady úpravou terénu, v zahradě se odstraní nevhodné dřeviny, záhony atd. Poté se přechází do fáze modelace terénu a zpracování půdy. Poté jsou připraveny záhony, zasazeny rostliny a založen trávník. Mnohé firmy vám také mohou nabídnout následnou péči o zahradu, která zahrnuje péči o trávník dosazování rostlin nebo řez dřevin.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5724 (zahradni-radce.cz#9935)


Přidat komentář