Pokládka zámkové dlažby - Vyškov

Také byste rádi měli krásně upravený terén s cestičkami ze žulové či zámkové dlažby? Vaši zahradu by jistě zkrášlila i okrasná zídka. Pak oslovte firmu, která tento druh dlažby umí pokládat a vyjde Vám maximálně vstříc.

Pokud se chystáte ke stavbě domu, potřebujete využít služeb zemních a výkopových prací. Pokud již máte postaveno, ale okolí domu připomíná ještě staveniště, také v tomto případě využijete stavební zemní práce jako pokládka dlažby, vybudování vjezdu, chodníku či vybudování okrasné zídky. A možná toužíte po originální žulové dlažbě, která dokáže v okolí vašeho domu vytvořit útulné místo. Tak či onak, budete potřebovat stavební firmu, která zajišťuje zemní práce. Nejvhodnějším řešením je objednat si na tyto práce zkušeného řemeslníka, který Vám dokáže také odborně poradit. Odborník totiž dokáže exteriér sladit a poradí si také z vhodným stylem položení dlažby a možných kombinací.

PrácePokládka zámkové a žulové dlažby

Výraz zámková dlažba je odvozen od způsobu skládání dlažby. Dlažba je poskládána tak, že jednotlivé dlaždice do sebe zapadají a dlažba tak vytvoří zámek. Ze zámkové dlažby je možné vybudovat v podstatě jakoukoliv plochu, ať už se bude jednat o chodníky, dvorek, parkoviště, zastávku autobusů nebo pracovní či odstavnou plochu ve firmě. Plošnou dlažbu pak tvoří dlaždice, které mohou mít rozměr čtverce nebo obdélníku. Velmi originální je žulová dlažba, která dokáže vytvořit příjemné, osobité prostředí.

Výběr tloušťky zámkové dlažby

Při výběru zámkové dlažby rozhoduje zejména způsob použití zámkové dlažby, a požadované celkové zatížení plochy. Při výběru dlažby hraje svou roli také charakter podloží. Realizaci podloží lze uskutečnit pomocí betonových desek, které dovolí vyšší zatížení. Bez použití betonových desek se zámkové dlažby používají pro chodníky, terasy, zahradní prvky, pěší zóny v tloušťce 35–50 mm. Pro příjezdy k domům, vjezdy a chodníky, tedy pro slabý provoz osobních aut a chodce, se používají dlažby tloušťky 60–70 mm. Pro parkoviště, zastávky nebo obecní komunikace, tedy pro intenzivní provoz středního zatížení, se používají dlažby tloušťky 80 mm a nakonec pro plochy s intenzivním a těžkým provozem, jako jsou odstavná a nakládací místa kamionové dopravy, se používají dlažby tloušťky 100 mm.

Podkladní vrstva pod zámkovou dlažbu

Podkladní vrstvu pod dlažbu je zapotřebí řádně zhutnit a vyrovnat do spádu. Pak je možné stejnoměrně urovnat lože ze štěrkodrtě (drcený štěrk), a to v tloušťce 30 až 50 mm. Celý prostor se dále vyplní štěrkem a zarovná se latí. Takto připravené štěrkové lože se nesmí zhutňovat, ani se po něm nesmí chodit. Připravuje se jen taková plocha lože, na kterou se v průběhu prací stihne dlažba položit.

Pokládka dlažby

Pokládání dlažby je třeba začít v pravoúhlém rohu od nejnižšího místa plochy. Dlažební kameny se pokládají ve směru od sebe. Na položenou dlažbu pak můžeme ihned vstoupit, na rozdíl od lože. Kameny dlažby se pokládají se spárou 3–5 mm, při tom je třeba dbát na rovnoměrné linie spár. Vydlážděný úsek se kontroluje minimálně každé 2 až 3 metry pomocí šňůry. Kamen dlažby, který je poškozený a který má viditelnou vadu se vyřadí. Spáry, které vznikly mezi kameny dlažby se zasypou pískem, štěrkem, drceným pískem nebo kamennou drtí a to vždy za sucha. Zásypový písek by měl být kvalitní, protože jemné jílovité částice mohou časem vést k znečištění povrchu dlažeb. Jíl navíc podporuje nežádoucí růst plevelů ve spárách.

Pokládka betonových obrubníků

Během realizace zámkové dlažby nebo během přípravy komunikací je třeba položit obrubníky. Pokládka obrubníků není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát, a proto pokládání obrubníků rozhodně přenecháme zkušené stavební firmě. Obrubníky se vyrábějí a pokládají podle místa určení. Existují obrubníky silniční, které se používají k vytvoření okrajů silnic a pokládají se během přípravy na stavbu silnic. Záhonové obrubníky se vyrábějí se v délkách 500 mm a 1000 mm a slouží k oddělení záhonu od chodníku či jiné venkovní plochy. Záhonové obrubníky jsou vyráběny v přírodní šedé barvě nebo v různých barevných odstínech tak, aby ladily s Vaším exteriérem. Posledním typem jsou krajníky, které se používají k vytvoření okrajů silnic, a pokládají se mezi silnici a obrubníky.

Pokládka žulové dlažby

Přírodní materiály jsou v dnešní době velice oblíbené a dokáží vytvořit příjemné dekorativní prostředí. Navíc zaručují vysokou estetickou úroveň a dlouhou životnost. Pokud se rozhodnete pro pokládku žulové dlažby, získáte mnoho výhod. Jmenovat můžeme například prakticky neomezená životnost, vysoká pevnost a schopnost odolávat velkému zatížení. Další výhodou je odolnost proti soli a chemickým produktům, odolnost proti působení povětrnostních vlivů, mrazuvzdornost a samozřejmě možnost vytváření originálních obrazců.

Zahradní okrasné zídky

Mnoho z nás se při výstavbě na našich zahradách navrací zpátky k přírodě. A tak je logické, že nejoblíbenějším prvkem zahradní architektury je přírodní materiál, ze kterého lze vybudovat například okrasné zídky. Tato práce je ale není vůbec snadná, a proto stavbu zídek raději přenecháme odborníkům. Základní kameny se skládají v různých tvarech a je zapotřebí je správně kombinovat. Dovolují vytvářet zajímavé kompozice a skutečně záleží pouze na vkusu jednotlivce. Specializovaná firma může použít například více malých kamenů a pouze pro rozbití kompozice použít pár velkých prvků nebo naopak.

Ruční výkopové práce

Stavební firma pro Vás dokáže zrealizovat práce, které těžká technika z mnoha důvodů nemůže udělat, anebo je její použití neúčelné. Veškeré výkopové práce jsou pak prováděny manuálně bez mechanizace, tedy šetrně vůči svému okolí. Může se jednat o ruční výkopové práce pro vybudování inženýrských sítí, kopání bazénů, jímek, studní, septiků nebo základů pro rodinné domy.

Demolice a bourání

Během rekonstrukce objektu nebo při rekultivaci pozemku či zahrady Vám firma může nabídnout také služby demolice a bourání. Zde se jedná především o demolice objektů jako jsou rodinné domy, garáže či drobné stavby, a bourání betonových nebo asfaltových ploch. K těmto demolicím se mohou použít bagry s výkonnými bouracími kladivy, které obsluhuje odborně proškolená obsluha, nebo se může jednat o šetrnou technologii postupného ručního bourání. Veškerý odpad je následně likvidován na skládkách a na recyklačních místech.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5737 (zahradni-radce.cz#9967)


Diskuze a zkušenosti

Anonym | 12.06.2014 10:53
Re: Pokládka zámkové dlažby - Vyškov podklad hm a jaký štěrk?


Přidat komentář