Realizace fontán, kašen a soch

Postavili jste si dům a máte zahradu, na které vám chybí pověstná třešnička na dortu? Pořiďte si na ni fontánku, kašnu nebo sochu, která vaši zahradu zkrášlí. Následující řádky vám pomohou s realizací vašeho snu.

Dnes se jedná především o estetické doplnění parků a náměstí, ale dříve to byl hlavně zdroj vody pro obyvatele měst. Mnozí z nás si touží pořídit fontánku nebo kašnu i na svou zahradu, protože už nejsou finančně nedostupné.

Rozdíl mezi fontánou a kašnou

Fontána (z latinského fons, pramen) je ozdobná kamenná nebo kovová kašna s tekoucí nebo stříkající vodou, bývá doplněna vodotryskem nebo rozličnými umělými vodními kaskádami. Může být zdobena figurálními motivy, skulpturami nebo** mísovitými přepady**. Fontány vlivem moderních technologií často doplňují různé světelné efekty a proud vody řízený počítačem.

Kašna (z německého wasserkasten,** schránka na vodu) je **umělá nádrž na vodu. Původně byla tvořena obyčejnou** kamennou, dřevěnou**, někdy i plechovou schránkou, do které byla voda většinou přiváděna trubkou z veřejného vodovodu. Mohou být navrhovány i jako zcela samostatné zdroje vody, tedy ve spojení s obecní, či městskou studnou nebo studánkou. Kašny sloužili jako jediný zdroj vody pro obyvatele měst a obcí. Od 16. století se v Česku začínají objevovat kašny architektonicky zdobené a vzrůstá na nich počet plastik a soch.

Historie fontány

V době Římské říše vznikaly zdobené kašny na místech přírodních pramenů nebo u akvaduktů. Byly zasvěceny antickému bohu pramenité vody Fons. Fontány tehdy představovaly specifický druh studny, kde byla voda zadržena a přístupná z úrovně terénu, čímž pádem se nemusela pokaždé čerpat z hloubky. Z nádrže, která sloužila jen jako užitková, se stal zdroj pitné vody pro lidi a dobytek a později se rychle vyvíjela v dekorativně ztvárněný architektonický prvek s využitím stojaté a proudící vody.

Ve středověku se fontány uplatňovaly v křesťanských bazilikách jako symbol očisty i jako součást klášterních rajských zahrad ve vnitřních dvorech, kde byla umístěna nejčastěji mísovitá fontána tzv. studna života.

Funkce fontán

Fontána je dekorativním prvkem zahradní architektury, uměleckým ztvárněním stavby, která slouží ke zlepšení prostředí a odedávna i jako okrasný a relaxační prvek.

Fontány a fontánky obohacují prostředí zahrady o pohyb, zvuky, světlo, měnící se křivky tryskající vody, která lahodí oku i uchu. Fontánky a kašny tvoří střed celé zahrady, ať už mají jakoukoli podobu a tvar. Pokud vlastníte menší pozemek nebo zahrádku je vhodná jemně bublající fontána, která se obkládá pestrými kamínky. Je možné ji uložit jako vnitřní prvek jezírka, tedy zapuštěné do nádrže nebo mít fontánu jako samostatný architektonický prvek. Fontána je zdrojem pohybu, ale také zvlhčuje okolní vzduch. Především u fontán s větším množstvím trysek, které produkují působivou třpytivou vodní tříšť, je občas možno zahlédnout skrz fontánku i duhu. Záporným protivníkem fontán je vítr, proto se nedoporučují montovat do průvanu (ideální je chráněné místo před větrem).

Kvůli čistění se musí zabezpečit odtok pro případné vypuštění a vyčištění fontány. Není-li součástí jezírka, je potřeba zajistit elektrický proud. Fontánky nejsou vhodné pro vodní rostliny, protože pro spoustu z nich není vhodná stříkající voda.

Materiál fontán

Oblíbeným materiálem na zhotovení fontán je kámen, později kov, často i jejich kombinace. V současnosti se využívají i sklo nebo keramika.

Rozměry a tvary nádrží fontán

Výběr tvaru fontánky by měl vycházet z jejího umístění, přičemž uplatňuje pravidlo, že v blízkosti domů a na zpevněné plochy jsou vhodné pravidelné tvary a do přírodních zákoutí i kruhové.

Jejich rozměry musí vycházet z celkového uspořádání zahrady a z vybraného materiálu a konstrukce. Zděné tedy betonové nádrže pravoúhlého tvaru mohou mít rozměry 1,5 x 1,5 m, 2 x 2,5 m a** kulaté** průměr od 0,6 do 3 m, obdélníkové 1,2 x 4 m. Důležitá je i hloubka kašny, kde se musí dodržet správný poměr celkové velikosti a výšky okraje nádrže. Hloubka nádrží by měla být od 60 do 80 cm, aby v létě nedocházelo k odpařování, a tím k zmenšení celkového objemu vody v nádrži.

Provoz a napájení fontán

Nejsnáze dosáhneme kolmého vodního střiku použitím vodovodní trubky s tryskou. Pro dosažení požadovaného stříkání postačí** přítok vody 1 až 5 l vody za minutu**. Výšku střiku upravíme pootočením uzavíracího ventilu. Na hlavice, které mají více stříkajících otvorů, na větší výšku střiku, úsporný provoz a delší výkon je třeba použít oběhové čerpadlo v uzavřené soustavě.

Čerpadlo můžeme použít** povrchové**, které se musí umístit do samostatné šachty kryté plochým kamenem ne betonovou deskou nebo ponorné, které se umisťuje v největší možné hloubce nádrže fontány, kde lze vystavět zvláštní hlubší část pokrytou mřížkou. Pro menší fontány je vhodné malé ponorné nízkonapěťové čerpadlo, doplněné skupinou fontánových prvků (trubky, trysky, nástavce, hlavice, tlakové hadice, filtry apod.). Čerpadla jsou k dostání ve specializovaných obchodech.

U fontán je důležitá čistota vody, kterou jsou napájeny, a to proto, aby nedocházelo k zanášení trysek. K zanášení může docházet i přesto, že jsou čerpadla vybavena filtry.

Základní typy fontán

Fontána se skládá z nádrže na vytvoření hladiny a z upraveného zařízení. Mohou být samostatné nebo ve výši (v sloupu) umístěné trysky, z níž se usměrňuje vodní proud. Stavbu nutně musí doplnit technické zařízení vytvářející proud vody, tím je čerpadlo vhodného typu.

Podle výšky nádrže můžeme dělit fontány na typy s vyvýšenou nádrží – kašny, kdy je hladina nad terénem a typu s nádrží zapuštěnou, kdy je hladina v úrovni okolí.

Na trhu je k dostání široká škála druhů a tvarů těchto vodních fontán. Například: zpěněný peřej, vulkán, jednoduchý proud, zvonovité tryskání, tryskání s rozetou, vodní tříšť ve tvaru chocholu, gejzír, atd.

Zatímco u tradičních fontán byl pohyb vytvářen pouze vodním proudem, současným trendem jsou fontány, kde je pohyb vody přerušovaný, i s překvapujícími výstřiky nebo kinetické fontánky, kde se mimo proudů vody otáčejí i části sloupků nebo jejich hlavice, případně jiné vnitřní komponenty, což dodává další dynamiku.

Kašny

Kašna jako synonymum noblesy a klidu v zahradě zastupuje klidnou a stojatou vodu. Malá vodní plocha odráží okolní rostlinstvo, odráží se v ní světlo a díky tomu přispívá ke klidné a relaxační atmosféře zahrady.

Kašna by měla být vyrobena z ušlechtilých, trvanlivých materiálů, vynikne zejména z přírodního nebo leštěného kamene. Do volně řešené a přírodní zahrady se pak nejvíce hodí pískovec.

Bývají působivé celkovým tvarem, ale i řemeslným nebo uměleckým ztvárněním okraje nádržky, ačkoli voda nemusí být vždy dobře vidět. Kašny jsou i bezpečnější, protože styku s vodou brání okraj (nedá se do ní tak snadno stoupnout nebo do ní upadnout), efekt vody však musí být posílen i využitím proudu ve výšce očí.

Sochy

Plastika je jiný název pro sochu, pokud je tvořena technikou přidávající (vymodelované sochy z keramiky apod.) či také skulptura pokud je tvořena technikou odebírající (tesané sochy z mramoru, dřeva, atd.). Socha je samostatné trojrozměrné dílo vytvořené sochařem a svým tvarem a proporcemi obvykle vychází z lidské postavy, nemusí to být však pravidlem. Více soch seskupených tak, aby působily jako celek, se nazývá sousoší. Velmi oblíbenou dekorací do zahrad jsou klasické bíle sochy a postavy. Můžete si vybrat např. rustikální sošku dívky se džbánkem, antickou sochu nebo sošku barokního anděle, záleží na vás. Sochy nemusí být pouze dekorativní, ale i užitkové, pokud si vyberete pro svou zahradu dřevěnou plastiku. Řezbáři vám dle vašeho požadavku vytvoří ze dřeva tvarově zajímavou skulpturu, která může sloužit i jako** lavice nebo odpočívadlo**. Některé plastiky jsou složeny z více do sebe zapadajících dílů se zajímavým tvarovým designem bez ostrých hran. Velké plastiky mohou být sestavovány z více dílů metodou zvanou „big lego” a jejich rozložení, přemístění a následné složení je tak velice jednoduché. Na rozdíl od fontán a kašen je umístění sochy na vaši zahradu technicky nejméně náročné.

Velikost prostorového prvku je důležité zohlednit z hlediska prostoru, do kterého jej umisťujeme. Do malé zahrady se nehodí velké dílo, protože by opticky zahradu ještě více zmenšila a oproti tomu by malá plastika ve velkém prostoru zanikla. Socha může být vyrobena z různých materiálů, nejběžněji používané jsou** keramika, různé druhy kamene, bronz, ale i dřevo**. Kvůli klimatickým podmínkám musíme zvolit vhodný materiál, který bude dlouhodobě odolávat nepříznivému počasí. Dalšími materiály mohou být hutné sklo, plasty s odolným povrchem a další přírodní materiály jako například proutí. Formální, symetrické řešení zahrady vyžaduje klasické plastiky. Asymetrický návrh moderní zahrady může obsahovat i abstraktní prvek (dílo z kovu nebo kubickou plastiku). Jak prostorový prvek se dá použít i umělecky ztvárněný nebo vhodně vybraný užitkový předmět - ozdobnější lavička i sbírka květináčů.** Barva soch** závisí na použitém materiálu, ze kterého je vytvořena, ale dá se pokrýt i jinou barvou. Rozlišujeme různé tóny dřeva, zemité tóny, různé barvy řezání přírodního kamene. Beton může být** barevně tónovaný**. Kovové plastiky jsou tmavošedé až stříbrné. Barva plastiky je důležitá při jejím umísťování před vegetační pozadí nebo jeho vytváření. Pokud má socha příliš malý základ je lepší použít podstavec přesného tvaru nebo jej zasadit do plochy upravené štěrkem, pískem nebo dlažbou.

Realizace

Toužíte-li pořídit si na zahradu dekorativní prvek, je třeba vše důkladně zvážit. Realizaci celého projektu je nutné rozdělit na určité etapy; začínat vždy od základu a postupně se propracovat k finální podobě. Podle návrhu nejprve provádíme úpravy a modelaci terénu, pokud je třeba například odstranit část trávníku nebo srovnat terén pro základy stavebních prací. Pro stavební prvky jako je fontána, kašna či plastika zajistíme materiál nejvyšší kvality. Konečná fáze realizace je osázení rostlinkami, pokud je chcete v kašně nebo fontánce mít, zajištění technického provozu a konečná úprava terénu jako je ukotvení stavebního prvku.

Pokud si na stavbu fontány, či jiného stavebního prvku netroufáte, stačí se obrátit na odborníky, kteří vám rádi poradí či pomohou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5712 (zahradni-radce.cz#9809)


Přidat komentář