Realizace zahrad - Kunín

Okolí téměř každého rodinného domu tvoří zahrada. A právě na jejích majitelích záleží, jaký vzhled své zahradě dopřejí a jak moc funkčním prostředím pro ně bude. V následujícím článku naleznete několik užitečných rad při realizaci zahrad.

V dnešní moderní době převažuje typ okrasných zahrad, který vyzdvihuje estetický aspekt, jež zahrada nabízí. Důležité je, aby tato moderní zahrada byla co nejméně náročná na údržbu, jelikož naše uspěchaná doba, nedovolí pracujícímu člověku věnovat dostatečnou péči jinak náročným typům zahrad. Obzvláště v měsících, které nepřinášejí sněhovou pokrývku, se nám nabízí možnost obdivovat veškerou krásu zahrad. Některé** zahrady** jsou však zanedbané a nejsou ničím jiným než spleticí vysokých travin a opadaného ovoce. Jiné zase, ať už udržované nepřinášejí svým majitelům to, co by od nich očekávali. I přes jejich péči se vysázeným rostlinám v zahradě nedaří, jelikož jednotlivé prvky zahrady nejsou vybudovány tak, aby korespondovaly se svým okolím a tvořily harmonický celek. Návrh a realizaci té pravé zahrady není totiž jednorázový proces, ale odvíjí se od delšího časového období, kdy jsou pečlivě rozvrženy veškeré** práce na zahradě** tak, aby vznikl esteticky sladěný a zároveň plně funkční celek.

Realizace zahrad - Kunín

Při realizaci zahrady nám může být velmi nápomocen zahradní odborník, který je schopen efektivně navrhnout a sladit veškeré prvky zahrady. Zároveň má také potřebné znalosti a zkušenosti, aby dokázal správně odhadnout vývoj zahrady i do budoucna. Pokud se nacházíte v Kuníně nebo v jeho okolí, může vám být nápomocen pan Jaroslav Kubálek, jenž nabízí své služby v oblasti zakládání a úprav zahrad či ploch zeleně.

Pana Jaroslava Kubálka naleznete na adrese:

č. p. 276, Kunín – Kunín.

Je vám taktéž k dispozici kontaktní telefonní číslo: +420 603 267 477

a e-mail: kunin276@gmail.com.

Více informací se dozvíte na webových stránkách: www.zahradnisluzba.cz.

Zahradnictví Kunín, zahradnictví s příběhem....http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3214272

 

 

Proč volit odborníka na zahrady?

Zahradní architekti a zkušení zahradníci jsou ty správné osoby, které dokonale rozumí potřebám zahrad. Jsou schopni vaši zahradu navrhnout a zrealizovat takovým způsobem, který z ní vytvoří na dlouhou dobu prostředí, jež bude nádherným doplňkem vašeho obydlí. Navíc vy v ní naleznete tolik potřebné místo jak pro odpočinek, tak pro další aktivity, kterým se chcete věnovat.

Zahradní odborník vám napomůže při následujících záležitostech:

  • Návrhy – je velmi důležité správně navrhnout celou zahradu v závislosti na její geografické možnosti, rozmístění a podnební podmínky. Aby zahrada vzkvétala a nechřadla, je také podstatné správně určit skladbu rostlin a dřevin. K dotváření estetického hlediska v nemalé míře přispívají i důmyslně rozvržené neživé prvky zahrady.
  • Naplánování – představuje předem promyšlený rozpis jednotlivých prací, které se budou realizovat a které na sebe navazují.
  • Realizace – díky realizaci získává zahrada hmatatelnou podobu. Zahradní odborník ví, kde má dobře nakoupit potřebný materiál (ať už ten živý  či neživý) a také je schopen odhadnout jeho kvalitu. Nesprávně vysazené dřeviny mohou v průběhu let zapříčinit nežádoucí zastínění některých částí zahrady nebo narušovat svými kořeny podzemní vody. Také rostliny vysázené neodborným způsobem mohou hynout a dávat prostor nevítanému plevelu.
  • Údržba – pokud jsou předchozí kroky vedeny tou správnou réžií, údržba zahrady dle doporučení zahradních odborníků bude pro vás samotné již nenamáhavou a příjemnou činností.

Prvky zahrady

V zahradě se nacházejí prvky, kterým je třeba věnovat dostatečnou pozornost při jejich výstavbě a úpravách.

Terén

Každá zahrada by měla mít** terén upravený** v závislosti na svém okolí a přírodních podmínkách tak, aby nenarušovala ráz krajiny a vodní režim daného prostředí. Terén je také nutno opatřit kvalitním podkladovým materiálem a zeminou.

Rostliny

Rostliny tvoří základní prvek celé zahrady. Jejich správná volba se pak odráží ve všech aspektech. Je možno si zde obstarat stromy, keře a jiné dřeviny, traviny, trvalky, letničky a jiné. Záleží na vašich možnostech a přáních, avšak je vždy nutné je správně nakombinovat a umístit.

Vodní plochy

Moderní ráz zahrady si oblíbil i nejrůznější vodní plochy, které nejsou jen estetickým, ale také užitečným prvkem zahrady. Vytvářejí příjemné klima a vhodně doplněné vlhkomilné rostliny zabezpečují jejich pročišťování.

Neživé prvky

Neživé prvky dotvářejí svérázným způsobem vzhled zahrady. Může se jednat o nejrůznější výtvory z kamene či dřeva, svítidla, sošky, lávky, cestičky, dlažby, ale také důmyslné zavlažovací systémy.

Stavby

Na zahradě si můžete vybudovat i altánky, zahradní domky, pergoly, hřiště, atd. Záleží jen na vás, co vše na své zahradě budete mít.

Rozčlenění zahradního prostoru

Při** realizaci zahrady** byste si měli uvědomit, co od své zahrady převážně očekáváte, tedy k jakým účelům ji chcete zejména využívat. Pro každou aktivitu by měl být v zahradě vyčleněn určitý prostor, který je oddělen od dalšího okolí. Ale zároveň nijak nenarušuje ráz zahrady jakožto harmonického celku. V zahradě byste mohli, v závislosti na vašich prioritách, nalézt tyto prostory:

Prostor pro relaxaci

Zahrada poskytuje svým majitelům prostor pro odpočinek a čerpání nové energie. Při pobytu v prostoru vytyčeném pro relaxaci byste se měli cítit uvolněně a měly by být hýčkány všechny vaše smysly. Kvalitně zrealizovaná zahrada dopřává zraku pohled na příjemně působící barvy a tvary ve všech ročních obdobích. Sluch je pohlcen do tónu, které vydávají ptáci, hmyz a vítr pročesávající koruny stromů a travnaté porosty. Chuťové buňky jsou vystavovány směsicí nejrůznějších chutí, a to plodů urostlých na zahradě. I hmatové buňky si přijdou na své při pohlazení mechového koberce, procházce bosýma nohama po dokonale upraveném trávníku či osvěžení dlaní v protékající či stojící vodě. Z daných míst pak odcházíte s klidnou myslí a s nábojem nové energie.

Prostor pro posezení s přáteli

Toto místo by mělo být opatřeno kvalitním, praktickým a zároveň vkusným zahradním nábytkem. Mnohdy se v těchto místech nachází altánek či pergola. Dané přístřešky pak poskytují útočiště i v méně příznivém počasí. Převážně v letních měsících se velké oblibě těší grily nebo zahradní krby. Výjimkou nejsou ani celé sestavy zahradních kuchyní, které umožní osobě, jež připravuje pokrm, být neustále součástí dění na zahradě.

Prostor pro sport

Pokud je někdo nadšeným sportovcem a chce využít zahradního prostředí i ke sportovním aktivitám, může si na zahradě vybudovat bazén nebo si zde nainstalovat různé sportovní náčiní.

Prostor pro děti

V případě, že máte děti, není bezpečnější venkovní prostor než vaše zahrada. Toto místo by mělo být umístěno vždy tak, abyste na děti viděli i z domu. Dále by dětský koutek měl být přiměřeně vystavován slunečním paprskům a měl by mít rovný povrch bez jakýchkoli nástrah, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům. Na našem trhu dnes již existuje široká škála nejrůznějších houpaček, klouzaček, pískovišť a dalších dětských prostředků vhodných pro zahradní využití.

Prostor pro kutilství

Na své zahradě si také můžete vybudovat místo pro vaše koníčky a kutilství, který vybavíte potřebným nářadím a materiálem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5729 (zahradni-radce.cz#9944)


Přidat komentář