Rizikové kácení stromů - Frýdek-Místek a okolí

Pěkně upravená zahrada může být krásná v jakémkoliv ročním období a může se stát chloubou Vašeho domu. K tomu je však potřeba celé řady nejrůznějších zahradních prací od terénních úprav, zakládání trávníku až po prořezání nebo kácení stromů.

Existuje velké množství metod, kterými je možné stromy, nacházející se v nedostupných a špatně přístupných místech, pokácet. Často se jedná také o stromy, které nejde pokácet klasickými metodami. Rizikové kácení stromů se proto provádí například v místech, kde není kam strom shodit, protože by jinak mohl ohrozit lidi, majetek a další objekty v jeho blízkosti. Při rizikovém kácení stromů je vždy potřeba individuálně vyhodnotit, kterou metodu je třeba ke kácení použít, aby byla práce bezpečná a efektivní. Je možné použít plošinu, postupné seřezání stromu nebo kácení za použití úchytných systémů. Z toho důvodu, že je k dispozici nespočet možností a situací, kde je možné rizikové kácení stromů využít, nelze hned dopředu říct, která metoda je ta nejvhodnější v tom daném konkrétním případě. K tomu, aby firma přesně sdělila techniku, kterou ke kácení použije a aby práci přesně na cenila, je potřeba, aby strom a celou situaci na místě viděla osobně.

Rizikové kácení stromů - Frýdek-Místek a okolí

Rozhodli jste se založit zahradu, k čemuž samozřejmě patří i terénní úpravy, založení trávníku, zahradního jezírka apod.? Nebo hledáte někoho, kdo by se Vám o Vaši zahradu staral, pravidelně ji udržoval či pokácel rizikový strom? Jestli hledáte firmu z Brna města a okolí, máme pro Vás tip v podobě firmy pana Tomáše Krupici. Tato profesionální firma provádí jak rizikové kácení stromů, tak i realizace a údržby zahrad včetně založení zahradních jezírek, trávníků, skalek atd. a navíc nabízí služby v oblasti terénních úprav a závlah na zahradách. Veškeré práce provádí kvalitně, odborně a spolehlivě. Při provádění těchto prací čerpá firma pana Tomáše Krupici z bohatých zkušeností, což už ocenilo mnoho zákazníků. Jestliže byste rádi pana Tomáše Krupicu oslovili, můžete se s ním spojit na adrese: Kainarova 2632/1, Brno - Žabovřesky, 616 00. Pokud raději voláte, telefonní číslo je: +420 736 703 883 a **emailová adresa: tomas.krupica@seznam.cz.
**

Jak dochází ke kácení rizikových stromů ve městech

K nejnáročnějším pracím v oblasti rizikového kácení stromů patří jejich kácení v obydlených lokalitách, zastavěných prostorách, v blízkosti elektrovodů, komunikací, dále stromů rostoucích v parcích. Tyto práce jsou náročně zejména z hlediska bezpečnosti, ale také z hlediska technologického i technického zabezpečení. Tato práce s sebou nese obrovskou zodpovědnost, neboť stačí, aby strom padl o pár metrů jinde, než je zamýšleno a následky mohou být opravdu ničivé a fatální. Proto je technologický postup stejně se správným načasováním kácení velmi podstatný. I pár centimetrů může znamenat strhnutí vedení elektrické sítě, která se v blízkosti nachází, poničená auta na parkovištích nebo poničení střech domů, atd. Vyjma majetkové škody může špatně a neprofesionálně pokácení strom způsobit újmy na životech a na zdraví.

Proto pokud vybíráte firmu, která by měla rizikové kácení stromů provést, klaďte vysoké nároky na odbornou kvalifikaci dřevorubce, na to, aby měl odborník připravenou odpovídající techniku. Tou je zpravidla vysokozdvižná plošina, kterou je nutné použít tam, kde není možné použít směrové kácení kvůli nedostatku místa pro pád stromu, který by udělal materiální škody. V těchto případech se kácení stromů provádí po částech od koruny směrem dolů. Je potřeba, aby odborník, kterého jste si pro práci přizvali, měl i povolení pracovat ve výškách, protože často se stává, že je potřeba, aby pracoval s pilou přímo v koruně stromu, kdy část koruny lany upevní a teprve potom začíná postupně odřezávat její části. Proto je také k práci nezbytné lezecké a lanové vybavení.

Rizikové kácení stromů je nutné vždy hlásit příslušným úřadům. Jestliže se jedná o zástavbu s komunikací, příslušným úřadem je dopravní inspektorát, nebo také dopravní odbor nebo odbor životního prostředí příslušného městského či obecního úřadu. Pokud se v blízkosti kácení stromů nachází elektrické vedení, byly být o kácení vyrozuměny také energetické rozvodové závody.

Realizace a údržba zahrad

Zahrada je převážně pro lidi, jejichž záliby a požadavky mohou být velmi různě. Zahrada je velmi osobitým dílem a proto nejlépe při její realizaci uspěje ten, kdo dokáže dobře skloubit představu, co se pro něj nejlépe hodí, s daným dostupným pozemkem. Podle toho, za jakým účelem chcete zahradu využívat, vyplývá i to, jakým způsobem prostor uvnitř hranic zahrady uspořádáte. To má vliv na vzájemný poměr prostorů věnovaných pevným úpravám, kterými může být např. dláždění nebo zdi a osázeným plochám nebo trávníkům. Jestliže chce mít zahradu zpravidla pro přijímání návštěv a pro posezení s přáteli, jistě bude Vaše zahrada vyžadovat vydlážděnou plochu. Jestliže milujete rostliny a rádi byste se sázení, okopávání a pěstění věnovali ve svém volném čase, měli byste zase počítat s vytvořením úzkých cestiček, které budou protínat pěstební plochu křížem krážem. A právě s tímto vším Vám poradí odborník, který provádí realizace a údržbu zahrad. Vždyť kdo jiný by měl nejlíp vědět, co se do jaké zahrady hodí, jak zahradu přizpůsobit Vašim zálibám, koníčkům a potřebám, než specializovaný odborník využívající své zkušenosti.

Realizace a údržba trávníku

Mnoho lidí má za to, že celá věda v založení trávníku spočívá v tom, že přijdou do obchodu, koupí travní semeno, toto rozháží po zahradě a za chvilku je hotovo. Trávník Však může být pro Vás přínosem pouze tehdy, bude-li jeho tvorbě předcházet pečlivé plánování. Jedině po důkladném zvážení všech významných činitelů a možností můžete začít řešit důležitá rozhodnutí o místě, cestičkách, tvaru, druhu trávy a volbě, zda zvolit semena či koberec. Trocha přemýšlení a plánování Vám pomůže vyhnout se problémům, které se mohou objevit později. Je možné, že s umístěním trávníku nemáte na výběr, zvláště pokud máte malou zahradu, ale i tak si pozemek, kde hodláte trávu zasadit, pořádně prohlédněte. Je místo slunné nebo stinné? Jaká je zde půda? Co se týká tvaru, velmi praktické jsou čtverce nebo obdélníky. To Vám velmi usnadní sekání trávy. Ale ovály či kola mohou být v určitém uspořádání velmi přitažlivé. Při založení trávníku si možná budete přát vytvořit ostrůvky pro keře nebo jiné květiny, nebo do takového ostrůvku zasadit stromy. Na toto myslete ještě v době plánování, abyste si mohli být jisti, že umístění a podmínky pro ně budou opravdu vhodné.

Zavlažování

Důkladná závlaha je životně důležitá. Častá zálivka však znamená plýtvání a navíc může být i škodlivá. Pokud je totiž zvlhčená pouze povrchová vrstva půdy, kořeny rostlin se snaží zůstat blízko povrchu a jsou pak více vystaveny škodlivým vlivům horka, sucha a zimy. Pro malé zahrady a jednotlivé rostliny je praktické používat kropicí konev nebo zahradní hadici, která je vybavená jemným kropítkem pro sazenice a hrubším kropítkem pro zakořeněné rostliny. Na větších plochách je možné použít rozstřikovače nebo kapkové zavlažovače, které z perforované trubky či hadice dopraví na spodek rostliny stružku vody. Tyto rozstřikovače nebo zavlažovače by měly být vybaveny časovým spínačem, aby se předešlo zbytečnému plýtvání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5756 (zahradni-radce.cz#10018)


Přidat komentář