Studny na klíč - Praha a okolí

Vodní zdroj je jednou ze základních potřeb každého člověka. Víte ale, jaké máte možnosti? I dnes jsou stále žádané studny, kdy spotřeba z těchto systémů představuje ekonomičtější variantu dostupnosti vody.

Máte pocit, že studny patří k dobám minulým? Omyl. Tyto prvky nejsou jen nostalgickým připomenutím minulých dob nebo jen prostředkem k zalévání záhonů. Studny lze napojit na různou techniku, která zajišťuje klasickou dostupnost vody jako byste ji měli z centrálního systému. Jen vás toto užívání vyjde levněji. Voda přitom může být velmi kvalitní, protože ji můžete upravit pomocí různých čističek a jiných produktů, které ji způsobí příznivou. Pojďte se proto blíže podívat, co se vám nabízí.

Abyste ale měli představu o tom, co vám může přinést nová studna, tak vás s těmito prvky nejprve seznámíme.

Hloubení studní na klíč - Praha

Jestli je před vámi počáteční aplikace studny, tak si zjistěte, co byste potřebovali. Zhotovení studny není jen nalezení pramene a vykopání jámy. Předchází tomu více úkonů, které zajistí kvalitní dostupnost vody. Základem je samozřejmě nalezení zdroje, tedy vody, jež se pak čerpá. Existuje spousta metod vyhledávání od známého proutkaření až po využití různých technik. Při tomto postupu je ovšem nezbytné nejen najít vodu, ale také ideální místo pro její získávání. Jsou totiž oblasti, kde je tlak nižší, někde existují překážky, jež způsobují nepravidelnost získávání pramene a jsou zde i jiné faktory, které nejsou ideální pro získání vody. Je tedy zapotřebí nalézt to nejideálnější místo, aby čerpání vody bylo bezproblémové a kvalitní.

 

Než se daná firma pustí do realizací, tak je také vhodné zjistit, co všechno by se mělo kolem prací provést. Je vhodné změřit, jak kvalitní voda je, zda se v místě nevyskytuje radon, jak ovlivňuje vodu zemní záření nebo jestli není plocha v geopatogenní zóně. V těchto případech se pak musí kvalita vody regulovat pomocí různých zařízení, aby zdroj byl opravdu kvalitní a aby neškodil zdraví. V další fázi je také dobré objednat příslušenství k čerpání vody. Mohou to být ohřívací systémy nebo čerpadla a také čističky.

Před samotným započetím prací je pak nezbytné mít i povolení, protože realizace je považována za stavební činnost. Stavební povolení a povolení k odběru vody získáte na příslušném vodoprávním úřadě.

Až se začne stavět studna, tak záleží na daném typu, který jste si vybrali. Nabízejí se klasické typy studní, kdy se nejprve vyhloubí díra a až se dosáhne požadovaného zdroje vody, tak se prostor obestaví betonovými skružemi, což už samo o sobě poskytne čistší vodu. Následně se pak připojí žádané techniky nebo se vytvoří klasická studna s rumpálem a přístřeškem.

Čištění studní - Praha

Pro získání kvalitní vody je samozřejmě důležité, aby studna byla čistá. Jestli získáváte vodu tímto způsobem, tak máte ale větší možnost dispozic ohledně kvality vody. Zatímco centrální systémy zpracovávají vodní zdroj pro větší oblast, tak vy si svůj zdroj můžete upravovat jak chcete. Tím pádem i ve městě, kde si lidé stěžují na tvrdost vody, můžete mít kvalitní surovinu, protože si její vlastnosti regulujete sami. Základem je pak samozřejmě čistá studna. Jednak se nabízí pečlivé vyvložkování vnitřní oblasti, kdy se zajistí, že do studny neodpadají nečistoty (např. hlína), ale také se brání sesuvu půdy, čímž by se mohl zdroj i ucpat. Je tedy vhodné dbát na údržbu studny, aby byla co nejkvalitnější. S tím souvisí i dezinfekce, kdy budete mít jistotu, že se k vám dostává opravdu kvalitní tekutina. Před jednotlivými pracemi je samozřejmě nejlepší nechat vše na odborníkovi, aby aplikoval příslušné technologie, které pomohou k lepšímu a kvalitnímu získání vodního zdroje.

V zásadě se čistění provádí tak, že se nejprve odčerpá voda a poté se zjistí, zda studna nepotřebuje opravit. Pokud totiž bude vnitřní oblast poškozená, tak by se rychleji znečišťovalo okolí a služby by tak vyšly vniveč. Pokud je vše v pořádku, tak se vnitřní plocha vyčistí speciálními přípravky a může se natřít i nátěrem, který zajistí lepší kvalitu vody.

Opravy studní - Praha

Kvalita vody závisí i na stavu studny, proto je nutné dbát na její** opravy a rekonstrukce**. Už jsme zmínili, že je zapotřebí získat pevné a bytelné stěny, které zabrání vniknutí nečistot. Stejně tak se nabízí i prohloubení studny, pokud se již nějak zanese nebo když není vodního zdroje dostatek. Rekonstrukce studny závisí i na tom, jak ji využíváte. Pokud máte třeba starší systém, který byl k dispozici spíše vašim prapředkům, tak je zde sice možnost, že v místě je nejlepší zdroj vody, ale zastaralou studnu je možná lepší nahradit novou, aby splňovala funkční požadavky. K opravám pak opět náleží nové vyvložkování, zabránění uniku vody a nečistotám a také se nabízí aplikace nových technologií, které vám učiní využívání vodního zdroje pohodlnější.

Pumpy a čerpadla - Praha

Když se řekne studna, tak si spousta lidí vybaví klasickou vyhloubeninu, která obestavěná většinou kamennou zídkou a s rumpálem, na kterém je vědro. Získávat vodu můžete ovšem i pohodlněji. K dispozici jsou pumpy nebo čerpadla, kdy bez větší námahy získáte vodní zdroj, ať už jej budete využívat na zahradě (zde se hodí spíše pumpa) nebo vám voda poslouží i v domě (v tomto případě je lepší čerpadlo).

Studny jsou stále oblíbeným zdrojem získávání vody. Pokud ji ještě nemáte, tak se informujte o možnostech, které se v oblasti, kde žijete, naskýtají, abyste měli zaručenou kvalitní vodu. Stejně tak, když už studnu máte, tak zajistěte, aby byla udržovaná, což je rovněž příznivé pro kvalitní zdroj vody. Studny dnes nabízejí spousty variant využití a můžete je mít i za klasické prostředky v získávání vody. Navíc se vám nabízí spousta výhod, které leckdy předčí klasické technologie, jak je dnes známe.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5723 (zahradni-radce.cz#9933)


Diskuze a zkušenosti

Lukáš Hlavnička | 02.10.2013 18:25
Re: Studny na klíč - Praha a okolí Dobrý den, mám studnu zhruba 23m hlubokou vrtanou průměr trubek 75cm, nevím přesně. U studny mám připravenou elektřinu a trubku do baráku na vodu. Ctěl bych se zeptat na kolik by vyšlo zapojení, plus nějaké čerpadlo, abych nemusel růčo pumpovat. Můj dj.lava@seznam.cz


Přidat komentář