Světlovody a jejich realizace

Je všeobecně známo, že sluneční paprsky přinášejí nejlepší zdroj světelné a zároveň životadárné energie. Dnes již existuje možnost, jak si denní venkovní světlo dopřát i v místnostech bez oken a běžných světlíků.

Dnešní moderní doba přinesla na náš trh širokou zásobu nejrůznějších typů oken a běžných světlíků, které se hojně využívají při každé stavbě obytných prostor. V mnohých stavbách se však nacházejí i místnosti, kde není architektonicky ani technicky možné umístit okno nebo běžný světlík a kde je i přes den zapotřebí osvětlení. Takovými místy mohou být např. chodby, koupelny, ložnice, domácí díly, ale třeba také i haly či sklady. V daných případech je přes den možné využít služeb žárovek a zářivek, avšak pokud chcete ušetřit elektrickou energii, zvolte důmyslnou alternativu, kterou je světlovod.

Co je světlovod?

Světlovod je propracovaná a vysoce účinná varianta světlíku, která slouží pro osvětlení interieru budov přírodním světlem. Klasické světlíky mají mnohdy problém s řešením hromadění vody v oblasti střešního pláště,  avšak u světlovodů se při odborné montáži s tímto problémem nesetkáte. Světlovody mají oproti klasickým světlíkům několik zásadních výhod – díky odrazivé ploše mají mnohem vyšší výkon, není třeba je udržovat a světlovod je také jedinou variantou tam, kde díky konstrukci střechy není možné instalovat ani světlík ani střešní okno.

Části světlovodu

Světlovod je tvořen několika na sebe navazujícími částmi, které tvoří kompletní funkční výrobek. Variant pro různé střešní krytiny, prodloužení a sklon světlovodu či designové vyústění v interiéru je opravdu mnoho, proto je třeba nechat světlovod navrhnout přímo do daného projektu.

Akrylátová kopule

Kopule - střešní část světlovodu slouží k maximálnímu zachycení denního světla, které bude přeneseno do tubusu. Speciálně tvarovaná (drážkovaná) akrylátová kopule je umístěna na střeše či fasádě domu. Stálobarevná kopule je vyrobena z pevného plastového materiál u a odolává silnému tlaku i bodovému zatížení, proto se nemusíte obávat jejího zničení ani v případě krupobití. Některé části světlovodů značky Solatube® jsou vyrobeny z plastu a to nikoli kvůli nákladům na výrobu, avšak z toho důvodu, že tento akrylát byl speciálně vyvinut pro maximalizaci zachycení světla. Hmotnost kopule jako důsledek poté nezatěžuje střešní konstrukci a je vhodná pro instalaci.

Světlovodný tubus

Od kopule vede speciální světlovodný tubus. Jeho vnitřní část je opatřena vysoce reflexním povrchem na bázi polymeru, který odráží denní světlo jako zrcadlo a vede sluneční svit až do místností, které potřebujete osvětlit.

Není řečeno, že se dané tmavé místnosti musí nacházet pouze v podkroví, světlovody jsou schopny přenést světlo až do sklepních prostor. Musíte však zohlednit to, že čím delší světlovod je, tím bude jeho pořízení pro vás nákladnější a efekt z přenosu slunečního světla se s přibývající délkou zmenší. Také na šířce tubusu záleží míra přiváděného světla. Zatímco užší tubusy postačí na běžné místnosti rodinných domů či bytů, tubusy s větším průměrem jsou pak schopny osvětlit velké haly nebo prostory náročné na osvit ( kuchyně, pracovny) .

Difuzér

Koncový akrylový prvek, který svým vzhledem připomíná stropní svítidlo, se nazývá difuzér. Ten rozptyluje denní světlo po místnosti a vyváženě jí prosvětluje. Volba difuzéru zálěží na požadavcích zákazníka ve vztahu ke zvolenému modelu. Difuzéry mohou mít bílou nebo matně stříbřitou obroučku, hladký povrch nebo povrch upravený speciálními Fresnelovými čočkami pro zvýšenou difuzi světla.

Lehká plastová konstrukce nezatěžuje nainstalovaný světlovod a usazení difuzéru během instalace se provádí jednoduchým otočením do úchytné obroučky.

Stmívač denního světla

V případě, že je třeba přes den ztlumit průtok světla světlovodem, je možné množství světla regulovat pomocí stmívače v tubusu. Tento stmívač funguje na bázi rozevíracího “motýlka” uvnitř tubusu ovládaného elektrickým vypínačem. Při sobotním odpočinku nebo sledování filmu během dne nebudete tedy rušeni ( množství světla je regulovatelné do cca 98% ).

Ventilační jednotka a přídavné světlo

Do většiny světlovodů lze nainstalovat drobný, avšak obrovsky užitečný doplněk - přídavné světlo.

Tato hrazdička uvnitř světlovodu nese zářivku, kterou můžeme svítit světlovodem ve večerních hodinách. Jedná se o efektní zkloubení světlovodu a lustru bez nutnosti dalšího zařízení.

Jako další výhodu světlovodu lze považovat ventilační jednotku, která je připojena v interiéru k difuzéru, avšak odtah par vede samostatným vývodem. Ventilační jednotka je často využívána pro kuchyně, koupelny a zejména toalety jako tiché a účinné ( 4m3/min ) odvětrání.

Výběr světlovodů

Při** výběru světlovodů** je třeba zohledňovat jednak druh tubu a také použitý materiál. Nejlevnější varianty jsou tvořeny flexibilním tubem, který lze libovolně ohýbat, avšak větší množství ohnutí způsobuje menší kvalitu přivedeného světla. Navíc jejich materiál je velmi podobný alobalu a vzhledově připomínají harmoniku. Díky svým vlastnostem si u laické veřejnosti tyto rádoby světlovody vysloužily název šerovody.

Naopak kvalitní světlovody mají tuby z pevné konstrukce, díky němuž je tubus schopen přivádět do místnosti světlo i za oblačného počasí ( přenost tzv. difúzního světla). Tedy je schopen čerpat světelnou energii i z rozptýleného světla, které svítí v podvečerních hodinách nebo zimním období.

Vhodné umístění kopule světlovodu ( nejlépe na jižní stranu fasády) a volba dostatečného průměru s vysokou odrazivostí je zárukou krásně osvíceného interiéru během celého roku.

Montáž světlovodů

Díky důmyslnému řešení celého kompletu světlovodu je jeho montáž rychlou a poměrně nenáročnou záležitostí. Jde o činnost vykonávanou jak na střešním plášti, tak zevnitř budovy. Jde o činnost vykonávanou jak na střešním plášti, tak zevnitř budovy. Před počátkem instalace je třeba mít rozvrženo, kudy světlovod povede a na jakou stranu bude ústit kopule. Nejvhodnějším místem pro začlenění kopule do krytiny je jižní strana střechy, kde dopadá největší množství slunečních paprsků

Nejdříve se zabudovává střešní lemování (manžeta) do připraveného střešního otvoru. V lemování je pak přichycená kopule, která je důmyslnými patenty již od výrobce dokonale utěsněna. Poté se umísťuje podhledová část tubusu s difuzérem ( je tedy třeba vytvořit otvor cca o průměru světlovodu) a v poslední řadě se kompletuje celé tělo tubusu. Zásadním pravidlem při instalaci světlovodů je těsnění a izolace, kdy každý spoj světlovodu musí být přelepen speciální optotěsnou a prachotěsnou páskou.

Při realizaci světlovodů není zapotřebí stavební povolení a světlovody jsou památkáři tolerovány.

Údržba světlovodů

Říkáte si, že o skleněnou kopuli světlovodu, která je umístěna na vnější straně stavby, budete muset pečovat jako o běžné skleněné výplně oken, a to vše ještě navíc v málo dostupných místech? Ani při nejmenším. Materiál, z něhož je kopule vyrobena, je akrylát. Je pro něj charakteristické to, že se nevyznačuje náchylností k zašpinění ani změně odstínu, ba naopak má samočistící vlastnost. Světlovod bude tedy během každého deště očištěn od možných splodin nebo popela.

Výhody světlovodů

Výhody jsou:

Účinnost

I s malým průměrem světlovodu můžeme dosáhnout vysoké účinnosti osvětlení místnosti. Světlovody jsou schopny osvětlit místnosti až o 25 metrech čtverečních.

Snadná montáž

Při montáži samozřejmě záleží na zvoleném typu světlovodu. Avšak všeobecně platí, že se jedná o suchý stavební proces. Tedy není při něm zapotřebí malty ani další surovin nutných u běžných stavebních prací. Světlovod lze zabudovat jak do novostaveb, tak také i do starších typů obydlí. Při realizaci světlovodu by mělo být pamatováno, že kvalitní světlovody** nelze větvit.  Aby byla účinnost světlovodu co největší, je dále doporučeno tubus při realizaci **neohýbat více jak 2x 90°. Naopak jeden ohyb 0-30° je dostupný v základní formě světlovodu a je doporučen pro účel zkrácení délky tubusu vedeného střechou.

Úspora

Tím, že světlovod přivádí do budovy denní světlo z vnějšího okolí, umožňuje naplno využívat přírodního zdroje. Samozřejmě každé nadšení pro přírodní energii má své meze, a proto se doporučují světlovody jen do určitých délek- nejen kvůli efektivitě přenosu, ale také kvůli pořizovací ceně.

Po rozumné prvotní investici můžete tedy šetřit finance jinak vynaložené na elektrickou energii. Světlovod dokáže zajistit až 12 x více světla než 100 W žárovka. Tím se samozřejmě zohledňuje i pozitivní dopad na životní prostředí.

Zdraví

Přirozené světlo je nejlepším světelným zdrojem, které nejenže prospívá vašemu zraku, ale má i blahodárný účinek na váš psychický stav a celkovou pohodu.

Estetický aspekt

Samotné denní světlo nejlépe zapůsobí při podtržení krás, oživení a zatraktivnění celého interiéru. Navíc difuzéry, jež tvoří součást daného vnitřního interiéru, jsou vyrobeny z na pohled mléčného akrylového skla a do interiéru nerušeně a nerušeně a přirozeně zapadají.

Izolace

Světlovody jsou dokonale izolovány. Tepelná stránka izolace se projevuje tím, že světlovody přenášejí do obydlí oproti okenním systémům minimální tepelnou energii a jsou konstruovány pro minimalizaci energetických ztrát. Nedochází tedy k přehřívání, ale ani k úniku tepla z budovy. Taktéž je díky izolaci zabráněno škodlivým jevům, které vznikají při kondenzování páry.

Závěr

Světlovody jsou moderním řešením, které má nezastupitelné místo. Nejenže s nimi můžete uspořit nemalé částky za elektrickou energii, jejíž cena neustále vzrůstá, také má neodmyslitelný vliv na zrakové ústrojí a příznivě ovlivňuje psychickou pohodu každého jedince obývajícího dané prostory. Navíc má i svůj nemalý pozitivní vliv na životní prostředí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5725 (zahradni-radce.cz#9936)


Přidat komentář