Tvorba zahrad

Potřebujete vytvořit novou či nechat upravit starou zahradu? Každému z těchto případů má předcházet poctivě vytvořený návrh, který zajistí bezproblémovou realizaci vytoužené zahrady.

V případech, kdy potřebujete vytvořit zahradu k novému domu či přetvořit tu starou, je dobré si vytvořit detailní návrh. Pokud máte tvůrčí schopnosti a cit pro detail, máte napůl vyhráno. Po bližším nastudování možností výsadby ve vašich podmínkách ho pravděpodobně zvládnete samy, bez pomoci zahradního architekta. Pokud si však nejste jisti, neváhejte vyhledat odborníka. Vytvoření zahrady se zdá oproti realitě velmi jednoduché, ale velmi lehce se může stát, že s výsledkem nebudete spokojeni. Když se rozhodnete nachystat si návrh, získáte přehled například o tom, do jakých rozměrů rostliny dorůstají (velmi důležité - je těžké po několika letech přesadit zakořeněný pětimetrový strom či keř mající už několik metrů na šířku ve chvíli, kdy už se vám na dané místo "nevejde").

Zásady navrhování zahrady

Pokud chcete docílit toho, aby návrh zajistil, že se po jeho přenesení do reality budete těšit z vámi vysněné zahrady, je důležité dodržet určitá pravidla.

Zahradní kompozice

Proporce jsou velmi důležitou částí zahradní architektury. V zásadě jde o smysl kombinovat tvary a schopnost umět si je představit při různém rozmístění. Pokud jste přesvědčeni, že tento smysl máte a umíte ho dobře využít, nemusíte se bát ani úvah nad abstraktními tvary při navrhování vaší zahrady.

Tvary a jejich umístění

Zde je důležité, o jaký typ zahrady se jedná. U venkovské je dobré, aby vás přirozené formy krajiny samy vedly k výběru tvarů. Oproti tomu městské zahrady bývají obklopeny vysokými zdmi a ploty či ostrými liniemi okolních budov. V tomto případě je vizuálně lépe uspokojivý návrh, který obsahuje geometrické vzory (souhra různých tvarů rostlin, plotu, zdí apod. v jednom pohledu). Nejdůležitější je ovšem u jakéhokoliv typu zahrady myslet na to, že zahradní rostliny mají proporciálně korespondovat s rozměry domu.

skalka

Typy plánů

Na základě celkového plánu se vytvoří strukturální plán, který detailně ukazuje všechny** stavební a konstrukční součásti úpravy zahrad**y (přesně dané použité materiály cest, proudící voda, trávníky aj.). Dalším z plánů je plán osázení, který neslouží pouze jako návod pro to, jaké rostliny koupit, ale hlavně jako pomůcka k jejich vysázení na správné místo.

Zhodnocení místa

Vytvoření zahrady může významně ovlivnit vzhed domu. Z tohoto důvodu se před vytvořením návrhu zpracovává analýza. V prvé řadě se zabývá tím, zda se jedná o vytvoření zahrady například ve stylu venkovském, městském, moderním, prostém či koloniálním. Analýza se zabývá například výhledem ven ze zahrady či topografickými podmínkami. Důležité je zjistit, jaký typ půdy se zde nachází (některým rostlinám se na vašem typu nemusí dařit).

Vytvoření návrhu

Pro to, aby měl návrh co největší smysl, byste v něm měli detailně zaznamenat, jaké se kde užije rostlinstvo, povrchy, zdi, ploty a vodní a odpočinkové prvky.

Rostliny

Jednou z nejdůležitějších částí plánu je** vybrat rostliny**, které chcete na své zahradě mít. Zvolit si můžete rostliny např. aklimatizované, nenáročné, pokryvné a popínavé, celoročně zajímavé a zvláštní. Mezi další patří také bylinky, keře (stálezelené, okrasné plody), rostliny na obruby (letničky, trvalky), stromy (ovocné, okrasné apod.), zelenina, ale i rostliny lákající divoké živočichy. Dobré je nastudovat si podrobnosti o podmínkách pěstování těch rostlin, které jste pro osázení své zahrady zvolili. Některé nesnesou například určité typy půdy, zastínění či místní klimatické podmínky a byla by škoda měnit polovinu zahrady z důvodu, že se na ní rostlinám nedaří.

rostliny

Povrchy

Povrchy se rozumí typ trávníku (zda chcete měkký, ze rmenu, nešlechtěnou trávu) a výběr z tvrdých povrchů (prkenná podlaha, štěrk, žulové kostky, zámková dlažba, nášlapné kameny). Vybrat však můžete i z jiných materiálů, jako jsou například oblázky, dřevěné desky, litý beton, štěrk či štěpky kůry. Různé druhy povrchů můžete vzájemně kombinovat a pokud tak učiníte s citem, můžete docílit velmi zajímavého dojmu.

Zdi a ploty

Co se** plotů a zdí** týče, máte nespočet možností volby. Do svého návrhu můžete zakomponovat například cihlovou zeď, suché zdivo a zeď s pražci. Plot si můžete vybrat dřevěný laťkový, z dřevěných panelů, kůlů a brlení, tepaný či živý plot. Zdi a ploty můžete různě kombinovat. Opět ale platí, že se tak musí učinit s citem. Špatně zvolená kombinace totiž nemusí ozvláštnit vaši zahradu v pozitivním smyslu.

Vodní prvky

Pokud jste se rozhodli použít ve vaší zahradě vodní prvek, můžete vybrat klasické či nekonvenční jezírko, jezírko z nádoby, vodní kaskádu, fontánu či chrlič na zdi.

Odpočinkové prvky

Mezi** odpočinkové prvky** patří například lavička, posezení, vestavěný gril, altán, bazén, domek na hraní, ale i pískoviště. Většinu lidí svádí myšlenka řešit odpočinkové prvky až poté, co je zahrada dokončena. Jejich zahrnutí do návrhu má však svůj význam. Může vám například zaručit, že z posezení budete mít krásný výhled do zahrady, ale třeba i praktický přístup k domku na hraní a pískovišti. Pokud se přeci jen rozhodnete řešit odpočinkové prvky až po realizaci zahrady, můžete narazit na problém, kdy je budete muset umístit do zahrady stylem "kde je zrovna místo". Takovéto umístění může ne zrovna pozitivně ovlivnit celkový vzhled zahrady.

místo k relaxaci

záhon

Ozdobné prvky

Drobné ozdobné prvky, jako jsou například krmítka pro ptáky a různé nádoby (květináče, závěsné koše) není nutné do návrhu zakreslovat. Pokud ovšem chcete do zahrady ty výraznější, třeba v podobě soch, už byste tak měli učinit.

Ostatní prvky

Pokud nechcete využívat zahradu jen pro okrasu, lze do návrhu zakreslit, kde chcete mít například umístěn skleník, pařeniště, fóliovník, kompostovací bednu, ale i kůlnu či dílnu.

Realizace zahrady

Ve chvíli, kdy jste s** návrhem zahrady** zcela spokojeni, je na místě začít s jeho realizací.

Prvním krokem jsou potřebné terénní úpravy, a to včetně výkopu a zhotovení plánovaných vodních ploch a výkopu plochy, kde má být chodník, cestička či příjezdová cesta (zemní práce). Při provádění terénních úprav je vhodná chvíle pro natažení elektřiny a jiných potřebných rozvodů, které budou využity například pro energii nezbytnou pro funkci čerpadel a osvětlení. Když jsou tyto práce hotovy, přijde na řadu vytvoření pevných povrchů, stavební práce a chystání staveb pódií, altánů apod. Po provedení těchto činností se pokračuje vytvářením trávníku (setí či pokládka již vypěstovaného travního koberce), čemuž předchází vyznačení míst, kde bude mezi ním a výsadbou dle návrhu hranice (může být v podobě pevného či měkkého okraje). Posledním krokem je samotná výsadba. U ní je důležité dbát na přesné rozmístění rostlin dle návrhu, a to nejen z důvodu vytvoření očekávaného vzhledu, vyplývajícího z návrhu zahrady, ale i z důvodu předcházení budoucích problémů spojených s rozměry, do nichž dorůstají.

Postup realizace se může dle typu návrhu zahrady lišit a je dán také tím, zda se jedná o vytvoření nové či změnu staré zahrady.

zahrada s krytým bazénem

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5715 (zahradni-radce.cz#9832)


Přidat komentář