Zahradní architekt - Morava

Máte pocit, že by vaše stávající zahrada potřebovala obměnu? Nebo si nevíte rady a potřebujete poradit s dispozičním řešením vaší nové zahrady? Využijte služeb zahradních architektů.

Zahrada

Zahrada je místem, které bezprostředně sousedí s vámi obývaným domem a v létě se mnoho činností z interiéru přesouvá právě do těchto prostor. Nejenže by měla působit celistvým estetickým dojmem, ale taká by měla být účelně rozvrženým prostorovým řešením. Někteří lidé budou zahradu hojně využívat k relaxaci, k přípravě jídel a k příjemnému posezení s přáteli, jiní zase zde budou provozovat svá hobby či zahradničit, další třeba sportovat. Dříve než se tedy pustíte do jakékoli úpravy zahrady, měli byste si zvážit, co vše od zahradního prostoru očekáváte. Pokud již máte sesumírované tyto myšlenky a nevíte si rady jak je zrealizovat, zajisté vám přijde vhod pomoc zahradního architekta.

Znalosti zahradního architekta

Zahradní architekt je osoba, která musí mít nejen potřebné znalosti v oboru zahradní architektury, ale taká musí být schopen své poznatky z terénu a své nápady přenést do počítače a v daném programu s nimi pracovat. Zahradní architekt je pak schopen na základě svých znalostí a dovedností přirozeným způsobem skloubit funkční i estetický aspekt zahrady.

Práce zahradního architekta

Prvním krokem při spolupráci s architektem je sdělení mu svých požadavků a představ. Poté si společně s architektem projdete celým prostorem zahrady, aby architekt zjistil její stávající** prostorové řešení a charakteristiku jejího terénu**. Architekt si také pořizuje fotografickou dokumentaci a přeměřuje jednotlivé části zahrady. Na základě doposud získaných informací vypracuje prvotní studii. Tu pak na dalších schůzkách s vámi dále rozpracovává, doplňuje a upravuje. Finální verzí zahradní studie je projekt zahrady, ve kterém se vyskytuje:

  • Studie sadových úprav – zevrubný plán, ze kterého je patrné základní rozčlenění zahrady a materiálů dle základní myšlenky.
  • Projekt sadových úprav – obsahuje základní rozložení živých a neživých prvků.
  • Osazovací plán – podrobný plán osazení živými prvky v zahradě.
  • Technický výkres – vypracovává se při začlenění nějakého většího prvku (např. altánu) do prostoru zahrady.
  • Vytyčovací plán – obsahuje vytyčené prvky zahradní architektury.
  • Textová zpráva – jedná se o okomentovanou část grafického provedení projektu a taktéž zde naleznete rozpočet.

Po odsouhlasení zahradního projektu se můžete s chutí vrhnout do realizace zahrady.

Zahradní architekt a vyvážené řešení zahrady

Díky šikovnosti zahradního architekta se vaše zahrada stane místem, které příznivě působí na všechny vaše smysly.** Oči** by si měly během celého roku libovat ve vyváženém barevném uspořádání, které mohou ovlivňovat stromy, rostliny a další neživé materiály v zahradě použité. Významnou roli zde také hrají dopadající sluneční paprsky a jejich intenzita. Relaxujte, zavřete oči a vaše čichové vjemy upoutají příjemné a nedráždivé vůně vysázených rostlin. Do uší se vám linou nejrůznější tóny zpěvných ptáků, tlumené bzučení hmyzu, ševelící vítr prohánějící se po trávě či v korunách stromů, případně také zvuky tekoucí či tryskající vody. Chuťové buňky vám pak mohou podráždit plody keřů a stromů, jež obsahují sladkou či kyselou šťávu. Příjemně uklidňujícím prostředkem je dotýkání se jednotlivých tvarů a povrchů prvků začleněných do zahrady.


Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5718 (zahradni-radce.cz#9896)


Přidat komentář