Zahradnické, lesnické a zemědělské práce

Zahrada je nejen místo odpočinku, ale také místo práce. Kdo v zahradnických pracích nenachází uspokojení, může péči o zahradu přenechat specializované firmě. Firma se postará o vše, od trávníku až po okrasné rostliny.

Péče o zahradu je časově náročná záležitost. Proto se mnoho lidí dnes snaží vytvořit zahradu, která bude mít co nejmenší nároky na údržbu. Užitková a okrasná část zahrady neznamená pro každého jen radost z péče. Dnes je možné vyhledat si firmu, která nám zajistí kompletní zahradnické služby. Sekání trávníku, pletí záhonů nebo péče o stromy se tak stane minulostí a zahrada bude už jen místo pro relaxaci. Jednou z firem, která nabízí** zahradnické** práce, je firma pana Václava Pospíšila.

Zahradnické, lesnické a zemědělské práce

Hledáte-li firmu, která nabízí svým zákazníkům služby v oboru lesnických nebo zahradnických prací, obraťte se na** firmu pana Pospíšila**. Můžete se spolehnout, že všechny práce budou provedeny profesionály s dostatkem zkušeností a znalostí v oboru. Zákazníkovi je vždy poskytnuto odborné poradenství a navrženo nejlepší řešení. Firma pana Václava Pospíšila nabízí svým zákazníkům tyto služby:

  • Lesnické práce
  • Zahradnické práce
  • Rybářské práce
  • Zemědělské práce
  • Těžba dřeva i v nepřístupných terénech

V případě, že vás zaujala nabídka služeb této firmy, kontaktujte ji na adrese: Václav Pospíšil, 70, Nové Hrady – Vyšné. Další informace vám budou poskytnuty na telefonním čísle: +420 728 128 458 nebo e-mailové adrese: vaclavpospi@seznam.cz.

Lesnické práce

Lesnické práce zahrnují mnohé služby, patří mezi ně např. kácení stromů, předmýtní těžba, mýtní těžba, péče o les zasažený kůrovcem, odstranění polomů v lese nebo prořezávky lesa.

Kácení stromů

Kácení stromů je činnost, která vyžaduje zkušenosti a znalosti. Laik může během těchto prací přijít lehce k úrazu. Těžba dřeva nebo odstranění nebezpečného stromu, kácení stromů napadených škůdci, to jsou důvody proč pokácet strom. Před začátkem kácení si odborník prohlédne strom, zaměří se na jeho druh, stáří, zdravotní stav, tvar koruny. Během kácení je také důležité vzít v úvahu stav terénu a povětrnostní podmínky.

Kácení od pařezu

Před samotným kácením je vždy nutné zajistit prostor okolo stromu, v blízkosti stromu by se neměly nacházet keře, větve a klacky. Dalším krokem je odstranění spodních větví na stromě. Během ořezávání větví postupujeme směrem shora dolů a nepracujeme výše, než je naše úroveň ramen. Směrové kácení je založeno na vybraném místě dopadu a vytvoření záseku na stromě ve směru kácení. Strom se poté odřezává zezadu. V momentě, kdy se strom začíná naklánět, odstoupí se od něj minimálně o 2 metry dále. Kácení stromů uprostřed lesa je vždy lepší nechat na odbornících, kteří si pomohou např. traktory. Náročnější je kácení listnatých stromů, vzhledem k členité koruně těchto stromů je vždy velmi těžké odhadnout, kterým směrem strom spadne. Problém také nastává u stromu vyhnilých, které drží jen na okrajích. Během kácení stromu se nikdy nesmí zapomínat na sílu větru, bezpečnou vzdálenost a směr pádu stromu. Před tím, než se přiblížíte k pokácenému stromu, je také vhodné zkontrolovat, zad se na stromech v blízkosti nezachytily větve, které by mohly způsobit zranění. Stromy se většinou doporučuje kácet v zimním období, v zimě nastává doba vegetačního klidu. Zmrzlá půda zamezí riziku poškození. Na místech, kde není bezpečné využít směrové kácení (např. z důvodu blízkosti budov nebo rizika pro osoby) se může využívat kácení horolezeckou technikou nebo kácení pomocí vysokozdvižné techniky.

Zahradnické práce

Trendem dnešní doby je vytvoření** zahrady**, která nevyžaduje neustálou péči. Každý typ zahrady má jiné potřeby. Venkovské zahrady se vyznačují velkým prostorem a také velkou náročností na údržbu, zahrady městského typu bývají většinou prostorově omezeny a zahrady u domů na předměstí poskytují prostor pro zahradu užitkovou, okrasnou a také místo pro relaxaci. Každý by si před návrhem a realizací zahrady měl pořádně promyslet, jaké jsou jeho požadavky a očekávání od zahrady. Někteří z nás se mohou rozhodnout pro pomoc od firmy, která nabízí zahradnické práce.

Údržba zahrady

Když se rozhodnete svěřit svou zahradu do rukou profesionální služby, nemusíte si dělat starosti s ničím. Na začátku stojí plánování a realizace zahrady. Odborníci s vámi proberou vaše požadavky, představy a finanční možnosti. Poté vám bude představen 3D model vaší zahrady a začne se s její realizací. I po dokončení zahrady nemusí zůstat veškerá zodpovědnost o zahradu na vás. Firmy vám dnes nabídnou péči o celou zahradu, která zahrnuje např. péči o trávník. Péče o trávník znamená založení trávníku, navození zeminy a přípravné zemní práce, chemické odplevelení, pokládání travních koberců, odvodnění trávníku, likvidace zahradního odpadu, automatické závlahové systémy. O váš trávník bude dokonale postaráno. Firma vám dále může zajistit přípravu půdy, pletí, řez keřů a stromů nebo výsadbu.

Ošetření stromů

Zahradnické služby mimo jiné zahrnují i ošetření stromů. Odborník přistupuje většinou k  řezům stromů. Za základní typ řezu se považuje zdravotní řez. Tento typ řezu zajistí estetické vlastnosti koruny a také její bezpečnost. Během tohoto řezu se odstraní všechny suché a odumírající větve. Péče o dřeviny by měla zahrnovat pravidelný zdravotní řez. Dalším typem řezu je řez bezpečností, ten slouží především k odstranění velkých suchých větví, které představují pro své okolí riziko. K ošetření stromu je možné využít i obvodové redukce. Obvodová redukce se používá v případech, kdy je nutné omezit korunu stromu např. z důvodu přetížení větví. Ošetření stromu zahrnuje také konzervaci dutin. Dutina stromu se vyčistí od dřevěné drti (ta způsobuje rychlejší rozklad stromu), suché dřevo se poté napustí lakem, který je odolný vůči rozkladu dřeva. Dutiny stromu se také mohou zastřešit pomocí měkké drátěnky s vrstvou pryskyřice. Zastřešení dutiny chrání strom před zatékáním dešťové vody a rozkladem vnitřního dřeva. Drátěnka se vyrábí v hnědé barvě, na stromě se dá jen těžko rozeznat. Zastřešení dutin je možné využít u jakkoliv velkých dutin.

Zemědělské práce

Pojem zemědělské práce zahrnuje řadu dalších služeb, mezi které patří např. mulčování travnatých ploch, sečení travnatých ploch, shrnování hmot. Firmu zabývající se oborem zemědělských prací si také můžete objednat na lisování, svoz a zabalení slámy a sena, rozmetání hnoje a jeho náklad na rozmetadlo, hnojení, polní práce atd. V časové tísni může každý využít služeb zemědělských prací. Firmy pracující v tomto oboru vlastní specializovanou techniku. Vám bude stačit jen najít tu správnou firmu. S tímto vám může pomocí např. internet, kde naleznete velké množství firem specializujících se na tento obor. Na internetových stránkách máte možnost porovnat nabízené služby a jejich ceny. Pročíst si můžete také komentáře bývalých zákazníků. K výběru té správné firmy se ale vždy doporučuje osobní schůzka. Když máte možnost navštívit zázemí firmy a promluvit si s jejími pracovníky, získáte vždy mnoho dalších informací, které vám pomohou v rozhodování při výběru správné firmy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5734 (zahradni-radce.cz#9955)


Přidat komentář