Zemní a výkopové práce - Liberec

Chystáte se stavit dům nebo rekonstruovat stávající objekt? Pak Vás čeká celá řada stavebních prací od demolice zchátralé stavby až po výkopy základů nového domu. Kvalitu práce Vám v této oblasti zajistí jen profesionální a zkušené firmy.

Ať už se rozhodnete pro** rekonstrukci** nebo** stavbu** nového domu, narazíte na celou řadu** stavebních činností**, se kterými si buď neporadíte, nebo nemáte zařízení a těžkou techniku, kterou je třeba použít. Nabízí se tedy možnost využít firem, které disponují jak potřebným nářadím a těžkou technikou, tak zkušenostmi a znalostmi. Současný trh nabízí spoustu firem, mezi kterými si jistě najdete tu svou. Navíc rozhodnete-li se pro firmu, u které můžete poptávat hned několik prací, tak Vám to přinese nesporné výhody v podobě ušetřeného času při vyhledávání více řemeslníků a v neposlední řadě ušetříte také své nervy.

Zemní a výkopové práce - Liberec

V oblasti pozemních prací a jiných stavebních činností je Vám k dispozici firma pana Romana Kaprálka, která nabízí zemní a výkopové práce, realizace inženýrských sítí (kanalizace, domovní přípojky), vodohospodářské práce, zajistí hrazení bystřin či odstraňování povodňových škod. Dále nabízí demoliční práce včetně úklidových prací po demolici, odvozu suti, zeminy. Také se nabízí cestářské práce nebo práce týkající se výstavby lesních cest a stezek. Každému klientovi se vychází maximálně vstříc a na míru jeho přáním a požadavkům. Zárukou kvality provedených služeb je Vám profesionální přístup a dlouholetá praxe v oboru, kdy firma má za sebou spousty prací a zkušeností.

Pan Kaprálek pracuje s touto technikou:

 • JCB 3CX

JCB 3CX

 • CAT 308

CAT 308

 • CAT 312C L

CAT 312C L

 • MENZIMUCK 6000 Mobile

MENZIMUCK 6000 Mobile

 • EUROMACH 6500 Mobile

EUROMACH 6500 Mobile

 • PRAGA V3S M2

PRAGA V3S M2

 

V případě větších zakázek pan Kaprálek spolupracuje se svými partnery.

 

Tuto firmu*** *** můžete kontaktovat prostřednictvím **telefonního spojení +420 777 106 736 nebo písemně prostřednictvím** e-mailu: RKAPRALEK@seznam.cz**. Na webových stránkách firmy: www.kaprovybagry.cz naleznete vše podstatné od ceny, fotogalerie, videogalerie, přes reference atd.

 

Demoliční práce

Než se začne se samotnou demolicí, je zapotřebí postupovat dle pravidel, jako například vypracovat postup demolice, vyřídit si povolení, zajít na stavební úřad, kde si necháte potvrdit, že příslušná stavba již neexistuje, dále musíte navštívit katastrální úřad, kde necháte stavbu vymazat z katastru, apod.

Spolupráce s firmou zabývající se demolicí

Pokud jste si již vybrali firmu, která se o** zbourání Vašeho objektu** postará, pak by měla následovat konzultační schůzka, nejlépe na místě, kde se demolice bude konat. To proto, aby zástupce dané firmy mohl obhlédnout terén a získat určitou představu. Poté následuje** zaslání cenové nabídky**. Budete-li souhlasit s cenou, může dojít k dohodě o termínu provedení demoličních prací a v neposlední řadě také předložíte návrh, jak si průběh demolice představujete.

Informujte se u Vámi vybrané firmy, za co vše jim platíte. Jsou firmy, které v rámci demolice zajišťují i** vyklizení objektu, samotnou demolici, vytřídění odpadu, vytřídění stavební sutě, či úpravu pozemku pro následné práce** ( výkopové, zemní) aj.

Jak lze demolici provést?

Firmy, které se demoličními pracemi zabývají, využívají různé způsoby bourání. Nejčastěji se k demolici využívají** bourací zemní stroje** například s pneumatickým kladivem nebo také stroje se štípacími kleštěmi, které jsou účinné na odolný materiál jako je železo či beton. Kromě již zmíněného se často využívají demoliční bagry, bourací kladiva, ale také nůžky. Jestliže si klient vyžádá třídění odpadu jako je zvlášť dřevo, zvlášť suť, tak je možnost využít demolice ruční, protože strojové bourání takovéto třídění odpadu neumožňuje.

Demolice a bezpečnost při ní

Opatrní musíte být při každé práci, ale při demolici to platí dvojnásob, obzvlášť pokud bouráte na veřejně přístupném prostranství. Veškeré demoliční práce by měly být v souladu s** BOZP, tj. s bezpečností a ochranou při práci**, a to jak vzhledem k bezpečí samotných pracovníků, tak s ohledem na kolemjdoucí, sousedy apod. Tam, kde má demolice proběhnout, je pak zapotřebí ohraničit veškeré vstupy do objektu výstražnými páskami. Také je nutné zajisti, aby do prostoru během bourání nikdo nevstoupil a samozřejmostí je informovat sousedy o době konání demolice.

Likvidace sutě a odpadu z demolice

Dopředu si zjistěte, zda se Vámi vybraná firma o** zbouraný materiál** postará. Informujte se také, kam danou suť odveze. Rozhodně ne někam za pole, jak to často bývá. Zajištěním odvozu sutě si ušetříte nejen čas, ale i další vynaložené finance. V případě, že oslovíte firmu, která stavbu pouze zbourá, a tím její práce končí, budete mít o starost víc.

Práce související s demolicí

Demoliční, zemní a výkopové práce jsou silná trojice činností, která navazují jedna na druhou. Stavíte-li rodinný dům, tak nejdříve potřebujete provést výkopy pro základy zamýšlené stavby. Výkopové práce si můžete objednat v souvislosti s vedením nebo opravami inženýrských sítí nebo i v souvislosti vyhloubení jámy pro bazén či okrasné jezírko na zahradě. Výkopové práce stejně jako terénní úpravy nebo příprava pro inženýrské sítě, musí být provedeny dle předem daného projektu. Potřeba patřičného vzdělání a zkušeností je zde tedy žádoucí. Snadno by mohly vyvstat problémy nejrůznějšího druhu.

Po výkopových pracích nastává čas pro** zemní práce**, které zahrnují širokou škálu činností. Většinou obsahuje terénní úpravy v okolí stavenišť. Spadá sem ale také** svahování**, což je úprava rovinných nebo svažitých terénů či sejmutí ornice z pozemků.

Pod pojem zemní práce patří také:

 • terénní úpravy pozemků
 • hloubení bazénů, jezírek, jímek nebo sklepů,
 • zahrnovací práce- obsyp potrubí, zásyp rýh,
 • sejmutí nebo rozprostření ornice
 • hloubení základů staveb rodinných domů, přípravné zemní práce pro stavbu objektu
 • zpevňování a příprava komunikací
 • úpravy zahrad
 • příprava inženýrských sítí- vodovody, plynovody, kanalizace, telekomunikace

Realizace inženýrských sítí

V oblasti realizace inženýrských sítí se jedná zejména o zajištění vodních zdrojů nebo systémů, které s vodou pracují. Jestliže má firma k dispozici větší techniku, tak může provádět i větší práce, jako třeba zajištění kompletních rozvodů vody třeba v celé obci, postavení vodárny, zajištění čistírny odpadních vod, nebo přečerpávacích stanic či aplikace veřejných vodovodů.** Centrální sys**témy vody jsou velmi praktické, ale musí s nimi souhlasit obec. V případě centrálního rozvodí se pak jedná o položení rozvodů, které vedou k příslušným obydlím a musí se tedy vyhloubit jámy a položit rozvody i na zahradách. Je-li někdo z obyvatel proti, tak se celá situace komplikuje. Dodávku těchto centrálních systémů ale využívá řada domácností, takže by teoreticky neměl být problém.

Výstavba komunikací

Z hlediska pohodlí a komfortního užívaní silničních a pěších ploch se využívá výstavby komunikací, kdy se aplikují různé materiály dle typu zatížení. Mohou to být asfaltové povrchy nebo žulové kostky. Dále se nabízí štěrkové produkty, které se hodí spíše na silnice, jelikož pro chození jsou nepříliš pohodlné. Tam lze využít zámkovou dlažbu, která je příjemná a vkusná. Snese i zatížení automobilů, ale finančně je náročnější, takže se využívá k výstavbě kolem objektů.

Ať již začínáte stavět od základů nebo potřebujete demolici dané stavby, tak se obraťte na odborníky, kteří Vám zajistí kvalitní provedení, kdy nebudete muset řešit různé následky, jako odklízení materiálu nebo poruchy u domu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5753 (zahradni-radce.cz#10012)


Přidat komentář