Zemní a výkopové práce - Nový Bor

Rozhodli jste se pro výstavbu rodinného domu nebo chaty a potřebujete zbourat na vašem pozemku stávající objekt, následně vyrovnat terén a zahájit stavbu vykopáním základů? Žádný problém pro profesionální firmu.

Zemní a výkopové práce – Nový Bor

Zemní a výkopové práce - Nový Bor

Rozhodli jste se postavit nový dům, a proto hledáte firmu, která Vám vykope základy pro jeho výstavbu? Nebo byste rádi využili zednických prací, nátěrových a lakýrnických prací či jiné práce související s výstavbou a rekonstrukcí domu a jiných objektů? Právě pro Vás zde máme tip v podobě firmy pana Davida Gorola, která provádí své zakázky v Novém Boru a okolí. Tato profesionální firma provádí veškeré zemní a výkopové práce včetně úprav terénu pozemků. Konkrétně nabízí tato firma*** *zednické a obkladačské práce, odborné opravy historických objektů, stavby opěrných zdí u domů a silnic, provedení chodníků nebo vjezdů zámkovou dlažbou, výměnu oken, sanace a hydroizoalce a mnoho dalších. Pokud Vás zajímají další služby nabízené touto naprosto unikátní firmou, podívejte se na jejich webové stránky: www.sanace-gorol.cz, kde se dozvíte mnohem více.

Pokud jste se rozhodli oslovit firmu pana Gorola, můžete tak učinit buď prostřednictvím emailové adresy: josef.povolny@seznam.cz, pokud ale upřednostňujete telefonický kontakt, volejte na číslo: +420 777 954 300. Zmiňovaná firma si zakládá na kvalitě. Není pro ně podstatné, zda se jedná o zakázku ve veřejném nebo soukromém sektoru, ani o jak velkou zakázku jde. Poradí si se vším. V jejich největším zájmu je, abyste byli s jejich prací spokojeni a proto udělají maximum, o čemž se už mohla přesvědčit dlouhá řada jejich dosavadních zákazníků.

Zemní práce

Pod pojmem zemní práce si můžeme představit všechny možné služby, které souvisí s prací se zeminou, jedná se o různé výkopy základů a základových pásů, terénní úpravy pozemků, nakládání a přemísťování zeminy, hloubení rýh pro inženýrské sítě, ale také bourací a demoliční práce. Většina těchto činností se provádí při výstavbách rodinných domků, při budování průmyslových zón, komunikací, různých sportovních areálů, apod. Jestliže máte v úmyslu provádět nějaké náročnější terénní úpravy, doporučujeme si přizvat na pomoc kvalifikovanou firmu, která disponuje i nejmodernější technikou. Taková firma Vám ušetří spousty práce a času, ale také finance, protože práci provedou odborně a nemusíte mít obavu, že jste něco zanedbali, a že se ke špatně provedené práci budete vracet a opravovat ji.  Jak je již výše zmíněno, mezi zemní práce patří i terénní úpravy.

Zemní práce

Výkopové práce

** Výkopové práce** jsou v podstatě tak jako terénní úpravy součástí zemních prací. I při výkopových pracích dochází z nějakého důvodu k přesunu zeminy. Výkopové práce lze rozdělit na práce pozemní, dopravní, průmyslové a na inženýrské stavitelství. Při výkopových pracích se jedná většinou o hloubení rýh pro inženýrské sítě, výkopy základů a základových pásů pro stavby, kopání sklepů, bazénů a jezírek, výkopy pro kanalizaci, plynovod, vodovod, podkopávání, atd. Při provádění výkopových prací je zapotřebí nejrůznější technika, jako jsou různé druhy bagrů, nákladních aut, apod., proto je vždy lepší oslovit profesionální firmu. Profesionální firmy jsou schopny zajistit kompletní služby, jež s výkopovými pracemi souvisí, jako je například odvoz suti a přebytečné zeminy.

Terénní úpravy

Pod pojmem terénní úpravy se rozumí takové zemní práce a změny terénu, jejichž provedením dojde ke změně vzhledu, vlastností, ale také a to především účelu využití prostředí. Terénní úpravy se dají provést samostatně a to dle předem naplánovaného využití prostoru, nebo jako navazujícící činnost, která může navazovat na demolice již nepotřebných staveb, nebo staveb, které se z důvodu jejich stavů demolici nevyhnou. A jaké všechny práce můžou patřit mezi terénní úpravy? Tak například se může jednat o terénní úpravy rovinných i svažitých terénů, nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů včetně autodopravy, zahrnovací práce, sejmutí nebo rozprostření ornice, úpravy komunikací, výstavby zpevněných ploch a komunikací nebo přípravné práce pro stavby a mnoho dalších. Vše záleží na firmě, které práce nabízí. Je nutné dohlížet na to, aby byly terénní úpravy prováděny v souladu s požadavky na údržbu, dostupnost mechanismů při údržbě dřevin.  Díky profesionální koordinaci terénních úprav se co nejvíce omezí zbytečné úkony, což se samozřejmě pozitivně projeví v celkové době provedení úkonů a také v nákladech těchto prací.

Terénní úpravy

Bourací a demoliční práce

Možná se právě Vám stalo, že chcete stavět, ale bohužel pozemek, který máte pro stavbu k dispozici, je opatřen stavbou jinou, která již nesplňuje svůj účel a je vhodná k demolici. Samozřejmě byste také raději brali pozemek, který bude krásně srovnaný a na kterém se nebude nic jiného kromě hlíny či trávy nacházet. Ale co už. Musíte si poradit i s takovou nástrahou, jakou může být nevyhovující stavba. A jediným možným řešením je zbourání či demolice této stavby. Bourací práce se provádí buď ručně, nebo za pomocí strojů. Pokud profesionální firma nabízí komplexní služby v oblasti bouracích prací, měla by nabízet i vyřízení veškerých potřebných povolení pro bourací práce. Při provádění bouracích prací je nejdůležitější bezpečnost práce, která se zajišťuje dostatečným a pečlivým ohraničením místa v okolí objektu, kde demoliční práce probíhají. Pro bourací a demoliční práce vždy a za všech okolností oslovte odbornou firmu, která je vybavena potřebnou technikou. Jinak by takové práce pro Vás mohly být krajně nebezpečné.

Vodorovná izolace

V současné době musí být každá novostavba opatřená vodorovnou a svislou izolační vrstvou. Tato vrstva chrání zdivo před pronikající vlhkostí. U vodorovné izolace ochrana zdiva proti vlhkosti, která proniká zdola, se provádí vložením bitumenových pásů, které jsou k dostání ve specializovaných obchodech, nebo u firem, které tyto práce provádí. Alternativně je možné použít i černou izolační fólii. Izolace se vkládá přímo nad zděný základ. Jestliže by byla umístěná příliš vysoko, mohl by se pod ní začít tvořit dynamický tlak, a ochrana proti vlhkosti by tak nebyla zaručena.

Izolační práce

Svislá izolace

Svislou izolací se označují speciální omítky nebo izolační nátěry, které chrání podzemní zdivo a podezdívku před vlhkostí. Tato metoda je vhodná pro betonové podzemní konstrukce, pro cihly a pórobeton. Izolační vrstva se však může nanášet i na cementovou omítku. Před nanesením izolační vrstvy  je potřeba vytvořit žlábek, který zabrání hromadění vody, která stéká po zdi na přečnívajícím základu a vytvořit tak hladký spoj mezi stěnou a základem. Výstupek se následně vyplní maltou a uhladí. Při nanášení je nutné, aby byla zeď suchá a čistá. Štětcem se nanese základový nátěr a nechá se zaschnout. Hladítkem se rozetře izolační hmota. Těsnící hmota se nanáší plošně ve stejnoměrných vrstvách. Hlavně pozor, aby se těsnicí hmota nedostala do kontaktu se zemí. Pro aplikaci takové izolace vždy oslovte odborníka, který Vám práce provede. Jen tak budete mít zaručenou kvalitu na spoustu let.

Svislá izolace

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5755 (zahradni-radce.cz#10017)


Přidat komentář