Zemní a výkopové práce - Praha

Chystáte se stavět či rekonstruovat Váš dům? Pak jistě oceníte profesionálních služeb zkušené firmy, která Vám zajistí práce s tím související. Odpadnou Vám tak starosti s odvozem suti, terénními úpravami, svahováním, výkopovými a jinými zemními pracemi.

Ať už se rozhodnete pro stavbu nebo jen modernizaci domu či vybudování bazénu, narazíte na celou řadu činností, se kterými si nejspíš nebudete vědět rady. Pokud nejste zrovna vyučeni v příslušném stavebním oboru, pak nemá cenu nic zbytečně riskovat. Využijte firem, které disponují nejen potřebným náčiním, těžkou technikou, ale také především znalostmi a zkušenostmi. Na trhu jistě najdete firmu, která nabízí přesně ty práce, které potřebujete.

Výhody firem zabývajících se více pracemi

Existují firmy, které se specializují výhradně na jednu činnost (výkopové práce nebo zemní práce atd.). Existují ovšem také firmy, které nabízejí širokou škálu provázených činností. Jestliže se rozhodnete pro firmu, u které můžete poptávat hned několik prací, přinese Vám to určité výhody. Jednou z nich je například to, že ušetříte spoustu času při vyhledávání jednotlivých řemeslníků a také Vám odpadá složité korigování, aby jedna práce navazovala na druhou. Toto Vám ušetří nejen čas, ale také Vaše nervy.

Jak vybrat stavební firmu?

Pokud nemáte nikoho, kdo by Vám doporučil vhodnou stavební firmu, pak máte možnost zapátrat na internetu a volit z firem po celé České republice. Finančně výhodněji Vás ovšem vyjde, zaměříte-li se na firmy v okolí místa Vašeho bydliště. Na co se tedy při výběru firmy, kromě zmíněné lokality ještě zaměřit?

Jelikož za každého řemeslníka mluví jeho činy, tak pátrejte po referencích, které si můžete zjistit na internetu nebo které má firma přímo na svých webových stránkách. Na základě referencí se dá zjistit, jak je firma ve své práci rychlá, poctivá, spolehlivá a samozřejmě zkušená.

Zajímejte se také, jaké nářadí, techniku a materiály firma používá, jaké má technologické postupy apod. Na základě těchto parametrů si můžete o Vámi vytipované firmě udělat obrázek.

Co jsou to zemní práce?

Pojem zemní práce je poměrně široký. Většinou obsahuje terénní úpravy v okolí stavenišť. Do oblasti zemních prací patří například také svahování - úprava rovinných a svažitých terénů, nebo sejmutí ornice z pozemku. Podívejme se na výčet hlavních služeb, které pod pojem zemní práce spadají:

  • terénní úpravy pozemků - sem patří i rekultivace, a to zejména po skládkách nebo těžbě, kde je terén výrazně zničený. Většinou jsou tyto zákroky velmi žádané, neboť se díky nim může po čase vrátit na místo vegetace.
  • hloubení jezírek, jímek, bazénů nebo sklepů
  • hloubení základů staveb rodinných domů, přípravné zemní práce pro stavbu objektu
  • zahrnovací práce - zásyp rýh a výkopů, obsyp potrubí
  • sejmutí nebo rozprostření ornice
  • zpevňování a úprava komunikací
  • úpravy zahrad
  • zemní práce a úpravy dle přání a požadavků zákazníka

Dalším důvodem pro výkopové práce mohou být kanalizace nebo připojení plynu, nebo-li všech inženýrských sítí. Ty se provádějí většinou ruční prací a není zde zapotřebí mnoho strojů. V některých případech nejsou zapotřebí vůbec nebo se kvůli špatné dostupnosti zapojit ani nemohou. Tento druh práce se provádí u všech obytných oblastí, včetně škol a kulturních zařízení.

Co je svahování?

U větších výkopů se vyrobí k místu určení svah, díky němuž se mohou do práce zapojit těžké stroje. Práce probíhají díky této technice mnohem rychleji, než kdyby se jáma vyhloubila za pomoci manuální práce. Po dokončení práce se svah zarovná, aniž by narušil vyhloubenou jámu. Důležitým faktorem je i hloubka výkopu, podle které se svah musí řídit na prvním místě. Mohlo by totiž dojít k sesuvu půdy do jámy. V případě nezajištění jámy, by se muselo začít od začátku. Nevýhodou svahování je, že cílová plocha musí být mnohem větší, než kdyby se pracovalo manuálně. Proto není svahování dostupné ve všech podmínkách nebo oblastech.

Co jsou výkopové práce?

Výkopové práce představují činnosti, jako jsou výkopy základů pro stavbu vaší nemovitosti. Poptávka po výkopových prací je také v souvislosti s vedením nebo opravami inženýrských sítí. Ovšem výkopové práce je možné si objednat i v případě vyhloubení jámy pro bazén, či okrasné jezírko na zahradě. Při výkopových pracích většinou vyvstane otázka, co s odpadem nebo zeminou, která během nich vznikla. Zkušená firma má pro Vás vždy řešení. Součástí nabídky firmy, která provádí výkopové nebo zemní práce je také kontejnerová doprava. Zbylá zemina nebo suť je odvezena nákladními automobily na skládku.

I když by se mohlo zdát, že na výkopových nebo zemních pracích není nic až tak složitého, a tudíž není třeba patřičné vzdělání a zkušenosti, tak by se člověk mohl mýlit. Jak výkopové práce, tak třeba terénní úpravy nebo příprava pro inženýrské sítě, musí být provedeny dle předem jasného projektu. Pokud by se nedbalo na detaily a provázanost, mohly by vyvstat dříve nebo později problémy při betonování základní desky domu, nebo také problémy s odpady.

Pokládka dlažby

Abychom docílili dokonalé pokládky a zároveň zajistili dlouhou životnost dlažby, je potřeba dodržovat správný technologický postup. Důležité je při výběru dlažby kontrolovat její nasákavost, která je velmi důležitá, protože udává možnosti použití dané dlažby. Nasákavost udává odolnost vůči mrazu. Do interiéru se nám budou hodit třeba obkladové keramické materiály s vysokou nasákavostí, jenž se pohybuje od 10% výše.

Pokud potřebujeme dlažbu vhodnou k venkovní pokládce, pak bychom měli vybírat keramiku s nasákavostí pod 0.5%. Pro venkovní použití obecně platí, že se používají jen slinuté keramické materiály, a to jak glazované tak v neglazovaném provedení. Výhodou těchto materiálů je skutečnost, že mají** vysokou pevnost střepu a minimální poréznost**, čímž je zaručena nízká nasákavost a tím také mrazuvzdornost a snadná údržba.

Proč experimentovat, když můžeme využít odborníky? Využití profesionálních firem nám přinese nejen významnou úsporu času a peněz. Také naše záda a nervy budou ušetřeny. Firmy zabývající se touto činností dokáží ve velmi krátké době udělat z Vašeho zchátralého pozemku a budovy nádherné efektivní místo na vybudování nového domova.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5752 (zahradni-radce.cz#10006)


Přidat komentář