Osázení zahrady - květiny v zahradě

Osázení moderní zahrady - styl zahrady. Osázení zahrady - palety rostlin. Zahrada ve venkovském stylu. Moderní osázení zahrady. Přírodní osázení zahrady. Květiny jsou nejhonosnější a nejkrásnější v létě.

Osázení moderní zahrady - styl zahrady

Vybírat lze z celé řady stylů, následující čtyři jsou nejoblíbenější. Je jen na vás, zda je přesně dodržíte, nebo je využijete jen jako vodítko a styly propojíte.

Osázení zahrady - palety rostlin

Kombinace smíšené palety rostlin patří k nejpraktičtějšímu řešení záhonů malých zahrádek nebo částí větších pozemků, na které je výhled z domu po celý rok. Smíšený styl osázení zajišťuje celoroční podívanou a představuje úspěšné spojení středně velkých solitérních stromů a keřů poskytujících pozadí, tvar a formu, tedy hlavních rostlin, jež na záhoně či v nádobě okamžitě upoutají pozornost, a nižší záhonové vegetace, která vyplňuje mezery a dodává celkovému schématu barvu i sezónní tvářnost. Stromy a keře tvoří základní stavební kameny koncepce. Nápadné rostliny upoutávají pozornost a tvoří důležitý vizuální prvek záhonů. Kvetoucí trvalky, letničky a cibuloviny ovlivňují sezónní tvárnost.

Zahrada ve venkovském stylu

O tomto tradičním stylu lze říci, že je velice anglický, velice květnatý a velice romantický. To, co my dnes známe jako venkovský styl zahradních úprav, dovedla k absolutní dokonalosti Gertrude Jekyllová. Tento styl je poměrně náročný a vyžaduje jak značné znalosti z botaniky a zahradnictví, tak i poměrně náročnou údržbu. Květiny jsou nejhonosnější a nejkrásnější v létě, většina jich ovšem na zimu odumírá a vám zůstávají bezútěšné holé záhony a zhnědlé stonky. Rostliny v seskupení nejméně po pěti tvoří výrazné prvky. Kontrastní barvy, tvary a formy vytvářejí dojem barevné tapiserie.

Moderní osázení zahrady

Nemyslím tím styl označovaný jako současný. Modernismus, který vznikl někdy na počátku 20. století, je především uměleckým směrem. Projevil se zejména ve výtvarném umění, architektuře a designu interiérů, jeho vliv v zahradní architektuře se dostavil až později v průběhu století. Modernistický styl je přitažlivý pro řadu dnešních zahradních architektů a spočívá ve využití rostlin v blocích, tj. s designem založeným na mřížce, jenž připomíná Mondrianovy obrazy. Tvar mřížky a přirozené osázení a struktura jsou právě tak důležité jako barva květin.

Přírodní osázení zahrady

Využívá převážně domácích druhů rostlin vysázených ve zdánlivě náhodných trsech pokud možno tak, jak se vyskytují ve volné přírodě. Tvůrce koncepce zhodnotí pozemek a půdu a
vybere buď domácí rostliny, nebo druhy dovezené, jimž se bude v daných podmínkách dařit, aniž by působily nepatřičně. Hojně jsou využívány trvalky a trávy, ale protože se vybírají pouze odolné druhy, zůstávají v zahradě často přes zimu uschlé květy a zahnědlé stonky. Tento styl se hodí především pro velké neformálně uspořádané zahrady nebo pro pozemky, které poskytují prostor volné přírodě. Opakované kolmé prvky upoutávají pozornost a oživují celé schéma.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5761 (zahradni-radce.cz#9083)


Přidat komentář