Rizikové kácení stromů - Prostějovsko

Jsou oblasti kolem prací, které běžně majitel domu nezastane. Jednou z nich je i kácení stromů. Pokud máte na zahradě dřevinu, která už je příliš velká, tak musíte zajistit více oblastí vzhledem ke kácení. Které to jsou?

Zejména v těchto dobách, kdy má počasí extrémní výkyvy a velmi silné větry nejsou výjimkou, se stává, že některé rostliny nápor nevydrží. Pak dané rostliny padají na zem, kde mohou být překážkou a způsobit dopravní nehody nebo rovnou mohou na někoho spadnout. Nejen proto je dobré zajistit, aby dané dřeviny nevzrostly příliš vysoko, čímž se zabrání ohrožení z jejich strany. Kam se ale obrátit, pokud máte se stromem, problém, co je zapotřebí zajistit a kdy oslovit danou firmu?

Kácení stromů – na koho se obrátit?

Pokud se ocitnete v situaci, kdy potřebujete pokácet strom, tak je to nejčastěji ze dvou příčin. Jednak již dlouho pozorujete, že daná rostlina má neúnosnou výšku a je zapotřebí ji zkrátit. Pak se nabízí právě ona situace třeba po vichřici, kdy máte strom, který je poškozen, že hrozí jeho spadnutí a poškození věcí nebo ohrožení zdraví a životů.

V případě potřeby pak kontaktujte příslušnou firmu, která zajišťuje kácení rizikových stromů. Tyto služby můžete najít i pod nabídkou "výškové práce", kdy daní experti zajišťují i manipulaci s větvemi. Nejprve se ale dohodněte s danou firmou, co zvládne, protože se samozřejmě jedná o dispozice vzhledem k fyzičce i dostupnosti nářadí. Pokud máte vzrostlou hrušeň, tak je to něco jiného než několik desítek metrů vysoká lípa. Na dané práce někdy stačí horolezecké náčiní a pily, jindy se už musí využít plošin a těžší techniky.

Až se domluvíte, tak připravte i terén pro dané práce. Nelze, aby firma přišla někam, kde nemá přístup k danému stromu (v okolí jsou automobily či jiné překážky, vysoká tráva apod.). Také odkliďte motorová vozidla a jiné objekty z toho důvodu, že když budou padat větve na zem, tak by se předměty mohly poškodit. Samozřejmostí je pak i zajistit bezpečnost osob a živých tvorů. V blízkosti v době provedení prací nesmí nikdo být a pokud máte třeba v koruně stromu hnízdo vos, nebo sršní, tak danou firmu informujte. Rovněž se zmiňte o tom, jak je třeba strom starý a jestli jsou jeho větve nosné, čímž se urychlí dané práce. Čím více toho řeknete a usnadníte přístupový terén, tím rychleji a snáze budou provedeny dané služby.

Kácení stromů – co je potřeba zařídit?

Pokud se kácí dřeviny, tak to není tak jednoduchý proces, i když se může jednat o strom na vašem pozemku. Protože se jedná o zásah do přírody, tak potřebujete** příslušné povolení** o tom, jak strom upravit. V případě památkových stromů je pak situace ještě složitější. Zde se musí podávat žádost o povolení strom pokácet, kdy se podmínky určují zejména z hlediska druhu a stáří, tedy cennosti daného typu dřeviny.

K žádosti i pokácení pak připojte souhlas majitele s pokácením (pokud jste to vy, tak doložte, že jste majitelem pozemku). Pak je zapotřebí uvést** důvod**, proč chcete danou dřevinu pokácet. Tyto dokumenty předáte na příslušný magistrát nebo obecní úřad a maximálně do 90-ti dnů přijde rozhodnutí. Většinou se ale dané procesy vyřeší do jednoho měsíce, pokud se nejedná o složitější případ.

Kácení stromů – nebezpečí a problémy velkých stromů

Pokud se bavíme ryze o nebezpečí, tak to vyvstává v situaci, kdy je strom velký a hrozí spadnutí. I bytelné stromy se mohou pod vlivem silného větru a bouře skácet. Pokud jsou tyto dřeviny** blízké lidským obydlím**, tak je lepší je raději pravidelně seřezávat, aby jejich následné úpravy nebyly vzhledem k náročnosti příliš drahé a také nebezpečné. Nebezpečí pak v takovém případě bývá i ve větvích, kdy dané částí mají velikost a sílu jako menší strom a pokud spadnou, tak rovněž mohou někoho poranit a něco poškodit.

V oblasti problémů jsou pak situace, kdy stromy zasahují příliš k domům a dřou omítku, poškrábou okna nebo stíní do prostoru. I takto se může ohrožovat bytelnost dané stavby, protože nedostatek tepla slunce způsobuje chátrání zdí.

Kácení stromů - proces

V oblasti kácení stromů se nabízí několik služeb, kterých můžete využít. Jednak to nemusí být vyloženě celé poražení stromů, ale třeba jen seřezání větví. Toho se využívá, kdy chcete dané míry zkrátit, aby strom nebyl do budoucna nebezpečný, ale aby se také zamezilo jeho stínění. Rovněž se takto může podpořit i zdraví stromu, kdy když se prořeže se může třeba ještě vzpamatovat, pokud je něčím napaden.

Strom ale lze i úplně pokácet. Zde se nabízí techniky postupného seřezání stromu, kdy dřevo můžete poté využít třeba na topení nebo pokud se jedná o kvalitní dřevo, tak si komponenty můžete nechat zpracovat do latí, ze kterých budete něco stavět. Můžete ale také využít možnosti odvozu odpadu a nemusíte si pak dělat starosti s tím, co s danými zbytky.

Pokácení stromů se provádí několika technikami. Může to být horolezecký postup, kdy se postupně vyšplhá na danou rostlinu a větve či kmen se krátí pilou. Pak lze využít i plošiny, kdy je rozsah práce větší. Proto dejte firmě vědět, jaký máte terén, aby věděla, co je vhodné, aby pracovníci přivezli za techniku.

Hlídejte si stav vašich stromů. Pokud máte pocit, že mají sklony k upadávání, tak raději je nechte prořezat a třeba se vzpamatují. Jestli ale necháte situaci dojít tak daleko, že může celý strom spadnout, tak se jako majitel vystavujete riziku, že daná rostlina někoho poraní nebo dokonce usmrtí či způsobí škody. Rovněž, pokud máte masivní strom před domem, tak vám může stínit, mohou  z něj padat plody, které znečišťují terén a vy máte jen více práce. Nezapomínejte na podání žádostí o pokácení stromu, i když je na vašem pozemku. Odstraníte tak riziko pokuty, které je velké. V oblasti kácení stromů je spousta úkonů, které musíte provést, ale nejsou nijak náročné. Jen je neopomeňte, ať se nedostanete do složitých situací.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5784 (zahradni-radce.cz#9900)


Přidat komentář