Vrtané studny a čerpadla - Kladensko

Hledáte nejlepší možné řešení rozvodu vody z Vaší studny? Potřebujete namontovat ponorné čerpadlo, které Vám zajistí bezproblémové zásobování vodou pro Váš dům, chatu nebo komerční objekt? Oslovte profesionální firmu.

Vrtané studny a čerpadla - Kladensko

Potřebujete na Vaší zahradě vyvrtat nebo vyčistit studnu, namontovat čerpadla nebo provést jakékoliv práce související se studnou či čerpadlem? Není nic jednoduššího než kontaktovat odborníka, který Vám Vaše požadavky rád splní. Jedním z takových, kterého Vám rádi doporučujeme, je i firma Zdeněk Škrdleta. Tato firma zaměřila svoji činnost především na vrtané studny, včetně vyhledání pramene, a vrty pro tepelná čerpadla. Dále se zabývá čištěním studní, montáží čerpadel a veškerým poradenstvím v oblasti studní a čerpadel. Tato velmi profesionální firma provádí podvrty o průměru 40-220 mm, dále rotační vrtání výplachem, rotační vrtání na sucho a práce pneumatickým kladivem. Veškeré práce provádí rychle, přesně, precizně, k maximální spokojenosti zákazníků. V případě potřeby poskytuje poradenskou činnost, která snižuje možnost případných problémů a nedostatků při realizaci vrtané studny.

Vězte, že s prací této firmy budete nadmíru spokojeni jako nepřeberné množství zákazníků před Vámi. Nyní si pojďme říct něco blíže k vrtaným studnám a tepelným čerpadlům.

Jaké jsou výhody vrtané studny?

Mezi hlavní výhody vrtané studny patří to, že díky vrtu je studna hydraulicky dokonalá. Vrtaná studna využívá celý zvodnělý kolektor. Má zajištěn stálý přítok a to i v době srážkového minima. Vrtání je velmi snadno proveditelné, zpravidla celá práce trvá 1 až 2 dny. Při práci dojde pouze k minimálnímu poškození stávajícího terénu. Dále se do studní velice jednoduše nainstaluje čerpadlo. A náklady na** vrtání studní** nejsou vysoké, ale především jsou úměrné výsledku. Proto neváhejte a máte-li zájem o tyto služby, kontaktujte odbornou firmu.

Jak zhotovení vrtané studny probíhá?

Co se týká samotného vrtání, ze všeho nejdřív byste měli zkontaktovat firmu, kterou jste pro tuto činnost zvolili. Ta Vás zcela jistě navštíví přímo v místě realizace vrtu, kde by měl pracovník firmy určit nejvhodnější místo, přibližnou hloubku a vydatnost pramene. Na místě může dojít taky k prověření přístupnosti pro techniku firmu, kterou ke své práci potřebuje. Podle současných právních norem je zdroj podzemní vody vodohospodářské dílo, jehož zřízení podléhá určitým legislativním postupům.

Existují dva možné postupy vrtání studní: Tím prvním je realizace vrtané studny na základě stavebního povolení, jako předem povolené vodohospodářské dílo. Projektant tak musí vypracovat projekt studny. Stavebník doloží žádost a povolení k odběru a ke zřízení studny a pak následuje vodoprávní a územní řízení. Po vyhotovení díla zažádá stavebník o kolaudaci neboli o uvedení vodohospodářského díla do trvalého provozu. Dalším možným postupem je realizace průzkumného geologického vrtu, který už má charakter hotového jímacího objektu bez trvale osazeného čerpadla a přípojky do domu. Tento způsob je běžnější. Vrt se provádí na základě ohlášení a jeho vyhodnocení profesionálním geologem slouží společně s projektem stavebně technické části od autorizovaného projektanta jako podklad pro vodoprávní řízení.

Tepelná čerpadla

Chcete-li získat geotermální energii, kterou tepelná čerpadla země-voda, nebo taky voda-voda, přeměňují v teplo, které následně vyhřívá domácnosti nebo jiné objekty, je nutné provést zemní vrty. Takové vrty se provádí do hloubky zhruba 80-140 m, protože v této hloubce se udržuje celý rok konstantní teplota 8-12 stupňů Celsia. Tato teplota je zcela nezávislá na vlivu počasí. V letním období se tato teplota dá využít na ochlazení objektu. Tepelné čerpadlo, které je určené pro vytápění, využívá energii z okolního prostředí. Většinu energie nutnou pro vytápění odebírá tepelné čerpadlo z přírody. Převážně se jedná o sluneční teplo, které je uloženo ve velkém množství v půdě, ve spodní vodě a v okolním vzduchu.

Tepelné čerpadlo je zařízení, které odebírá teplo z hloubky pod povrchem zahrady. Vrty pro tepelné čerpadlo jsou zpravidla o průměru 12-16 cm a v tomto vrtu je uložena plastová sonda naplněná nemrznoucí směsí. Tato směs přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Podle potřeby se provádí buď jeden, nebo více vrtů o hloubce cca 80-150 m. Vrty lze díky jejich malým nárokům realizovat u naprosté většiny objektů. Nízké provozní náklady tepelného čerpadla umožňují využití vrtu pro levné chlazení domu v letním období. Vrty pro tepelná čerpadla systém země-voda vyžadují povolení ve smyslu § 15 vodního zákona. Nutnou součástí stavebního povolení vrtů systému země-voda je i povolení k nakládání s vodami. K vydání povolení k nakládání s vodami je nutné dále vyjádření hydrogeologa a dále stanovisko místně příslušného správce povodí.

Co vše můžete od profesionální firmy požadovat?

Profesionální firma by Vám měla nabídnout vyhledání pramenů pro studny, dále vrtání studní, vrty pro tepelná čerpadla, hydrogeologické posudky, projekty a závěrečné zpráv pro vrty,  vrtané studny, čerpací zkoušky vrtané studny, dokumentace pro báňský úřad, jednání s báňským úřadem, podklady pro stavební povolení vrtané studny, čištění studní a taky poradenský servis pro hlubinné vrty a vrtané studny.

První věc, která by měla být stavebníkem provedena na novém pozemku, je hydrogeologický průzkum za účelem vrtané studny. Na základě zjištěných informací pak může vhodným způsobem upravit dispozice domu. Například může umístit postel v ložnici tak, aby nestála na prameni, apod. Voda ze studny se Vám bude navíc hodit už při realizaci hrubé stavby.

Proč zvolit vrtanou studnu?

Mnoho lidí volí vrtanou studnu z toho důvodu, že tato studna je vydatnější a levnější než studna kopaná a v tom je její hlavní výhoda. Vrtané studny jsou vhodné pro větší hloubky, díky čemuž mívají kvalitnější vodu. Pokud byste hlouběji srovnali vrtané studny s kopanými studnami, zjistíte, že kopané studny mají řadu nevýhod a proto se dnes už téměř nevyskytují. Mimo výše uvedeného je v současné době zakázáno kopat studny svépomocí, neboť tak došlo k mnoha smrtelným úrazům. Proto je výhodné nechat si na pozemku od profesionální firmy vyvrtat průzkumné vrty s takovým postupem, že se nejprve ohlásí průzkumný vrt za účelem realizace vrtané studny a následně se vyvrtá studna. Až pak se realizuje základová deska, atd. Můžete tím předejít  mnoha nepříjemným obtížím.

Pokud tedy uvažujete o studni na Vaší zahradě, nebo potřebujete Vaši studnu vyčistit či namontovat tepelné čerpadlo, vždy se obraťte na profesionální firmu, která přesně ví, co a jak. Jen taková práce bude udělaná kvalitně a bezpečně. A o to přece jde.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5787 (zahradni-radce.cz#9937)


Přidat komentář