Vrtané studny - Příbram a okolí

Studna je pro mnohé z nás jediným zdrojem pitné vody, a proto velmi záleží na tom, aby byla odborně provedena a také, aby byla profesionálně udržována. Chcete mít studnu nebo ji máte a potřebujete ji vyčistit? Oslovte odbornou firmu.

Voda je jedna z hlavních lidských potřeb a proto je potřeba hledat ji všude, kde to jen jde. Jedna z možností je samozřejmě veřejný vodovod, ale je-li to jen trochu možné, měli bychom využít studnu, která je přeci jen v lepší kvalitě. A chceme-li mít studnu, je potřeba si ji nechat odborně vyvrtat.

Jak získat vodu?

 

Snem mnoha z nás, je mít u svého domu svou vlastní studnu. Je to jedna z možností, jak zajistit sobě a svým blízkým čistou pitnou vodu, bez jakýchkoli škodlivin či přísad. Jistě znáte tu chlorovanou chuť, když se někdy zadaří a vyteče Vám doma z kohoutku. Stalo se již několikrát, že bylo potřeba vodu z kohoutku ještě převařovat, aby nedošlo ke střevním potížím, a máme-li doma svou vlastní studnu, nemusíme takovéto věci vůbec řešit. Nehledě na to, že jako bonus ještě ušetříme nemalé peníze. K tomu, abychom mohli doma studnu mít, je potřeba ji vykopat. Kdysi bylo potřeba studny kopat ručně, což je dnes již díky bohu nahrazeno stroji, které nám jsou schopny vyvrtat studnu s absolutní přesností.

Jak probíhá vrtání studny?

Základem vrtání studny je vyhledání pramene, neboť jak jistě všichni víme, kde není voda, není pramen, není studna. Ihned poté, co je pramen vyhledán, přichází na řadu zhotovení projektové dokumentace. Jakmile máme odborníkem zhotovenu projektovou dokumentaci, je potřeba vyzkoušet vydatnost a poté již přichází na řadu zhotovení vrtu a jeho vystrojení. Jakmile je vrt proveden musí se navést vodovodní přípojka a také namontovat čerpadlo, aby bylo možno dopravit vodu do našeho vodovodu.

Jak je to s umístěním studny?

Mít studnu je krásná věc, ale je také velmi důležité, kde bude studna umístěna. Hlavní podmínkou, která musí být dodržena vždy a to beze zbytku je, že musí být studna umístěna pouze do prostředí, které není znečištěno. V okolí dvou metrů kolem studny nesmí v žádném případě dojít k znečištění a je-li studna umístěna v budově, musí být zajištěna neustálá čistota daného místa. Pokud nevíte, jak je to se vzdáleností od možných zdrojů znečištění, pak vězte, že je upravují platné normy. Ty také udávají, že od veřejné komunikace musí být studna vzdálena minimálně dvanáct metrů, od septiků a kanalizačních rozvodů aspoň pět metrů a jsou-li v okolí studny hnojiště, pak musí být vzdálenost mezi nimi navzájem deset metrů. V okolí nové studny by neměla být umístěna jiná studna, protože by došlo k tomu, že by nová studna mohla vzít vodu studně stávající. Studny by se měly umísťovat do protisměru proudění spodní vody.

Důležitá je rovněž hloubka studny

Aby byla studna dokonalá a bylo v ní dostatek vody, záleží nejen na hloubce, v níž vodu najdeme, ale také na šířce. Šířka je velmi důležitá, neboť právě ta nám udává, jak vysoký sloupec budeme potřebovat. Studna se hloubí nejen k místu, kde vodu nalezneme, ale také hluboko pod ním, abychom vytvořili zásobárnu vody. Hloubka zásobárny je vodní sloupec. V praxi platí, že pro vrt, který má průměr 10 cm má vodní sloupec výšku zhruba 12 metrů. Má-li vrt 20 cm, měla by být výška sloupce zhruba 8 metrů. Je-li studna široká, bude stačit, vodní sloupec do výšky 3-4 metry.

Studny a byrokracie

Jakmile je studna dokončená, dostaneme od studnaře předávací protokol, ve kterém jsou obsaženy veškeré informace o okolnostech stavby a také o tom, jaké má daná studna vlastnosti. Vlastnostmi studny se rozumí mimo jiné také její hloubka, rychlost přítoku, kvalita vody atd. Předávací protokol je velmi důležitou listinou, která nám slouží jako podklad pro provedení kolaudace dané studny. V minulosti byl podmínkou ke kolaudaci studny také chemický rozbor od hygieniků, což již dnes potřeba není. Dnes probíhá kolaudace studny tak, že přijde úředník ze stavebního úřadu, projde projektovou dokumentaci a předávací protokol a také studnu, přičemž posoudí, zda je vše v pořádku. Jak již je výše uvedeno, není v dnešní době potřeba chemický rozbor vody, ale pro vlastní klid bychom si jej měli nechat zhotovit a to ihned poté, co je proveden průzkumný vrt, čímž si ušetříme nejen čas, ale také finance v případě, že by voda nebyla dobrá.

Údržba studny

Jelikož je pro nás studna velmi důležitá, je potřeba o ni řádně pečovat a pravidelně ji čistit. Čištění studny je důležité, neboť časem dochází k jejímu zanesení drobnými kamínky a nečistotami. Studna může být rovněž infikována okolní kanalizací či jímkou, která může do studny prosakovat. V případě, že není studna zhotovena dobře a není tedy z vrchu zakrytá, hrozí, že do ní budou padat různé nečistoty jako větve, listí či drobní živočichové apod. čímž může dojít ke kontaminaci. Kontaminovaná voda již není kvalitní a nelze ji tedy pít. Čištění studny bychom měli nechat na odborných firmách, které se na tuto činnost specializují. A jak čištění probíhá? Odborná firma přijede, prohlédne stav studny a nechají provést rozbor vody, aby bylo jasné v jakém stavu, voda ve studni je. Dále pak musí zjistit, jestli ve studni nejsou plyny. Poté firma mechanicky očistí usazeniny ze stěn studny a vyčistí filtrační a čerpací zařízení. Poté, co je studna vyčištěna a napuštěna vodou, je proveden další rozbor vody a je-li vše v pořádku, můžeme vodu v klidu pít. Z výše uvedeného vyplývá, že je čištění studní složitou záležitostí, vyžadující mnohé znalosti a zkušenosti a mohou ji tedy provádět pouze odborné firmy. My sami bychom se do čištění neměli pouštět, avšak vykazuje-li voda ve studni krátkodobě špatnou kvalitu, můžeme použít některý z desinfekčních prostředků, který nám doporučí odborník.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5786 (zahradni-radce.cz#9934)


Diskuze a zkušenosti

Ing. Jan Zdražil - 602126729 | 04.08.2016 22:00
Dobrý den, prosím o cenovou nabídku na dvě vrtané studny, jedna 240/125 v Jablonné u Příbrami hl. 30 m, druhá Předenice (okr. Plzeň-jih) 180/125 hl. 30 m. Podstatný je i termín provedení. Děkuji.


Přidat komentář