Výškové práce a rizikové kácení - Praha

Potřebujete pokácet problémový strom, ale nevíte si s tím rady? Je moc vysoký a okolo jsou budovy? Pak je samozřejmostí, že se do takové riskantní práce nepustíte sami. Na pokácení takového stromu budete potřebovat pomoc odborné firmy.

Nejen rizikové kácení stromů ale i další** práce ve výškách** nabízí firma pana Lukáše Čermáka z Roztok u Prahy.

Výškové práce - Praha

Nejrůznější** výškové práce na budovách a rizikové kácení stromů v Praze** a okolí provádí firma pana inženýra Lukáše Čermáka „Výškové práce Čermák“. Firma Výškové práce Čermák se specializuje na tyto výškové práce: montáže a demontáže různých konstrukcí ve výškách (hromosvody, bleskosvody, reklamní poutače a cedule, montáže lešení, sítě proti hmyzu, topné kabely na střechách proti tvorbě nebezpečných rampouchů a sněhových převisů a jiné), montáže a demontáže oken ve výškách, mytí budov, mytí a čištění fasád, čištění okapů a okapových svodů, natěračské práce, opravy fasád a v neposlední řadě rizikové kácení nebo ořezávání stromů popřípadě i jiné výškové práce dle domluvy. Často se jedná o takové výškové práce, kde není možné použít lešení a kde se tím pádem používá horolezecká technika. Horolezeckou techniku je však velmi výhodné použít i v případě, že lze zvolit lešení, neboť horolezecká technika je levnější a rychlejší, protože stavba lešení stojí peníze a navíc zabere spoustu času. V případě stromů se používá stromolezecká technika.

 

Kontakty na firmu pana inženýra** Lukáše Čermáka** „Výškové práce Čermák“ jsou: adresa: Vrchlického 634, obec: Roztoky u Prahy, 252 63;

e-mail: info@vyskovepracecermak či ing.lukas.cermak@gmail.com; telefonní číslo: 606 636 989; skype: lukas.berle

internetové stránky firmy: www.vyskovepracecermak.c z;

Rizikové kácení stromů a stromolezecká technika

Při klasickém kácení stromů, které se používá všude tam, kde je dostatek místa pro pád stromu, se strom nasměruje tak, aby spadl do volného prostoru a svým pádem tak nezpůsobil žádné škody. Klasický způsob kácení vyžaduje pouze několik jednoduchých pomůcek, jako jsou lanový zvedák, mechanický klín a jiné. Oproti tomu rizikové kácení stromů se provádí nejčastěji v případě, že okolo stromu jsou budovy nebo jiné objekty, kam strom ani žádná jeho část nesmí dopadnout, protože by způsobila škodu. Rizikové kácení stromů je práce nebezpečná a vyžaduje znalosti a zkušenosti opravdového profesionála. Proto se do rizikového kácení stromů nikdy nepouštějte sami.** Rizikové kácení stromů** se provádí** stromolezeckou technikou**. Pokud jste mladí a nebojíte se lézt po stromech, tak se vám možná na první pohled může zdát pokácení stromu horolezeckou technikou snadné. Jenže ze zdola vše vypadá jinak než když jste vysoko nad zemí v koruně stromu. Stačí jediná chyba, jedno zaškobrtnutí nebo příliš tenká větev a můžete se vážně zranit nebo dokonce přijít o život. Navíc musíte manipulovat s pilou, takže se nebudete moct ničeho přidržovat rukama. Proto raději přenechejte rizikové pokácení stromu odborníkům, kteří mají potřené vybavení a speciální pomůcky a kteří vědí jak na to. Kácení stromů stromolezeckou technikou se provádí postupným ořezem větví a kmene. Stromolezeckou techniku lze využít i pro ošetření stromu, kdy je potřeba ořezat pouze některé větve. Pravidelné ošetření stromu navíc zlepšuje zdraví stromu a prodlužuje jeho životnost.

Montáže a demontáže ve výškách a horolezecká technika

Montáže a demontáže ve výškách se provádějí horolezeckou technikou, která šetří čas i peníze, protože je daleko levnější a rychlejší než stavba lešení. Pokud horolezeckou techniku používají profesionálové, pak se jedná o bezpečnou záležitost, i když na první pohled vypadá situace, kdy je pracovník zavěšen na laně vysoko nad zemí, poměrně nebezpečně. Pracovníci firem zabývajících se pracemi ve výškách a využívajících horolezeckou techniku se však lezením ve většině případů zabývají i ve svém volném čase. Lezou ve velehorách, ve skalách nebo na horolezeckých stěnách, takže se jedná o lidi, kteří mají dostatek zkušeností a není potřeba se o ně bát. Při montážích a demontážích ve výškách se provádějí tyto práce:

Montáže bleskosvodů a hromosvodů

Bleskosvody a hromosvody zajišťují ochranu budov a jiných objektů proti vzniku požáru při úderu bleskem.

Montáž a demontáž lešení

Při montáži a demontáži lešení se provádějí kompletní lešenářské práce.

Montáže a demontáže oken ve výškách

Montáže, demontáže nebo výměna oken se horolezeckou technikou provádí ve výškách, na špatně dostupných místech a všude tam, kde nelze využít běžné řešení. Při montáži nebo výměně oken je mimo bravurního zvládnutí horolezecké techniky rovněž potřeba, aby byl pracovník profesionál i co se práce s okny týče. Proto zásadně žádejte pracovníky odborně vyškolené k montáži nebo výměně oken, protože při nedbale osazeném a namontovaném oknu může zanedlouho nastat řada problémů.

Reklamní cedule a poutače

Montáže reklamních cedulí a poutačů na vysoko položená místa na budovách, mostech nebo jiných objektech.

Montáž ochranných sítí proti hmyzu

Montáž ochranných sítí proti hmyzu do oken se horolezeckou technikou provádí v případě, že je okno vysoko nad zemí. Síť proti hmyzu se montuje na vnější stranu okna, takže její montáž bez zajištění by byla značně nebezpečná. Proto je lepší si najmout profesionála i na takovouto zdánlivě jednoduchou práci.

Instalace topných kabelů

Instalace topného kabelu na střeše těsně nad okapem nebo v okapu zajišťuje, že se v zimním období nebudou na střeše tvořit rampouchy a sněhové převisy, které by pak mohly ohrožovat lidi procházející okolo budovy nebo i automobily parkující nebo projíždějící v blízkosti budovy.

Mytí oken, budov a čištění okapů

Při mytí oken nebo budov se někdy využívá vysokozdvižné plošiny. Výška, do které se dá dostat z vysokozdvižnou plošinou je však omezená a navíc pronájem vysokozdvižné plošiny je ve srovnání s použitím horolezecké techniky finančně značně nevýhodný.

Mytí skleněných plášťů budov

Některé, zvláště výškové budovy, jsou celé opláštěné ocelovo-skleněným nebo betonovo-skleněným skeletem který ani není jinak než horolezeckou technikou dostupný.

Prosklené plochy a vysoko umístěná okna v halách

Velké prosklené plochy a vysoko umístěná okna v halách a atriích jsou rovněž velmi často nedostupné jiným způsobem než horolezeckou technikou.

Čištění a mytí fasád

Čištění fasád od dlouholetých nánosů špíny. Čistit lze různé typy povrchů, například cihlu, beton, kov ale i zateplené fasády a jiné.

Čištění okapů a okapových svodů

Okapy mohou být zanášeny listím, jehličím nebo nečistotami pocházejícími od ptáků. Bez pravidelného čištění by mohlo při přívalových deštích docházet k přetékání zanesených okapů nebo okapových svodů.

Natěračské práce

Zde se jedná o nátěry nejrůznějších konstrukcí – mosty, stožáry, věže, rozhledny, vysílače atp. a v neposlední řadě také nátěry fasád budov a střech.

Opravy fasád

Opravy fasád je nejlepší provádět jakmile zpozorujete i malé poškození neboť i to rychle vede k celkovému poškození a znehodnocení fasády.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5789 (zahradni-radce.cz#9952)


Přidat komentář