Výškové práce a rizikové kácení stromů - Nymburk a okolí

Máte problém s oblastmi, kam nedosáhnete? Vysoké stromy, práce na střechách či jiné aktivity ve vyšších místech zajišťují speciální firmy. Podívejte se na nabídku, která vám ulehčí bydlení.

Pokud se stane, že se ocitnete v situaci, kdy něco opomenete a problém se rozroste do větších rozměrů, tak ve vyšších oblastech už je problém obtíž odstranit. To se může týkat přerostlého stromu, poškozené střechy nebo jiné problematiky, na kterou pak běžný laik nestačí. Zde se pak uplatní profesionálové, kteří ovládají speciální techniky a také mají stroje, díky kterým si snáze s danou obtíží poradí. Pojďte se proto blíže podívat na** výškové práce**, jejich aplikaci a také řešení.

Nyní vás ale zavedeme do oblasti výškových prací více.

Výškové práce

Pokud někde narazíte na firmu, která nabízí výškové práce, tak teoreticky si budete moci představit, co se pod pojmem schovává, ale přeci jen si to vyložíme konkrétněji. Často to jsou různé úpravy na střeše, kdy se to může týkat** pokrývačství**, klempířství nebo úprav komínů. Také se může jednat o montáže či opravy oken, lze sem zařadit i mytí okenních míst, kdy se pracovníci firem spouští na laně. Lze sem pak zahrnout i další úpravy jako je třeba čištění zanesených okapů, odstraňování hnízd a podobně.

V další fázi se výškové práce týkají i kácení nebo prořezávání přerostlých stromů. Zde už záleží na rozsahu problému, protože stromy mají samozřejmě různou velikost a k tomu se pak musí přizpůsobit i technika. Více si přiblížíme níže.

Výškové práce pak mohou být aplikovány i z hlediska výměny osvětlení, montáží lamp, aplikace osvícení na domy či si můžete objednat jiné služby, kam sami nedosáhnete. I když se může zdát snadné vylézt na menší zídku, tak pokud trpíte třeba závratěmi, je lepší zavolat odborníka.

Kácení stromů - Nymburk a okolí

V titulku máme zmíněno** rizikové kácení stromů.** Co to obnáší? Mějte na paměti, že třeba i menší strom může být problematické pokácet. Pokud jsou jeho větve suché, tak laik nerozpozná bezpečnost a může si ublížit, chtěl-li by jej prořezat. Je proto lepší obrátit se na odborníka. Jaký je postup?

Předně informujte vámi vybranou firmu,** o jaký strom se jedná, jak je velký a starý**. Nejlepší bude, když se na rostlinu pracovníci nejprve podívají, aby věděli, jakou technikou postupovat a jaké nástroje zvolit.

Techniky kácení

Pokud se jedná o menší strom, který má pevný základ, tak se často využívá horolezecké techniky. Když se řežou větve z menších výšek, tak se nepoužívá více pomůcek, při větších rozměrech větví a vyšších oblastech se využije i lana. Tím se nejprve zachytí větev a po odřezání se pomalu spustí dolů, aby nezpůsobila škody, i když odklizení věcí a nepřítomnost osob pod upravovaným** stromem** jsou samozřejmostí.

Jestli máte ale opravdu vysoký strom jako je třeba vysoká lípa a hrozí, že by mohla spadnout nebo její odlomené větve by poškodily majetek, tak se využije i plošin. Zde se pak postupně prořezávají větve, které hrozí nebezpečím.

Potřebujete povolení ke kácení?

Spousta lidí si to neuvědomuje, ale i když mají na vlastním pozemku dřevinu, kterou sami nebo jejich předci zasadili, tak zlikvidováním stromu se zasahuje do přírody. Z tohoto důvodu potřebujete potřebné povolení k pokácení, takže se nejprve obraťte na magistrát. Zde musíte podat žádost o pokácení a uvést důvod. Také musíte prokázat, že majitel souhlasí s pokácením stromu (tedy musíte i prokázat, že jste majitelem pozemku). Poté má úřad většinou 30-ti denní lhůtu na vyřízení žádosti (může se ale prodloužit i o 60 dnů ve složitějších případech).

Velké stromy ovšem nemusí být nutně na vašem pozemku. Pokud se v blízkosti vašeho domu nachází obecní velký strom, tak může ohrožovat vaši bezpečnost. Zde tedy musíte podat žádost na příslušný úřad, tedy majitele, aby se stromem něco udělal. I když se ale nejedná o váš strom, tak je nutné jej hlídat, protože až by poškodil váš majetek nebo by vás ohrozil na zdraví, tak bude pozdě.

Klempířské práce - Nymburk a okolí

Pokud budete potřebovat něco oplechovat, tak se obraťte na klempíře. V oblasti stavebnictví se pak jedná zejména o práce na střeše, kdy oplechování zajistí neprostupnost vnějších vlivů a tím pádem se zabrání destrukčním vlivům. Plech je ale užitečný i jako okap nebo odvodní roury. Též se nabízí i oplechování okolí oken, což jsou zejména parapety. Všechny tyto vyjmenované aplikace slouží zejména k odvodu vody a jejím destrukčním vlivům. Též je ale třeba udržovat dané části v dobrém stavu, aby měly svůj účinek. Je proto nutné nenechat rezavé parapety, kdy by stékající voda brala rez i na omítku a destrukce by byla větší. Rovněž je zapotřebí nechat čistit již zmíněné okapy, aby byly prostupnější.

Pokrývačské práce - Nymburk a okolí

Práce s taškami, aplikace izolace nebo i položení plechů, to vše může zajistit pokrývač. Též vám může upravit i komín, aby byl nejen průchodný tam, kde má, ale aby také byl bezpečný. Pokud není komínový systém plně funkční, tak jednak může hrozit požár, ale také, když se uvolňují zplodiny, tak vás může ohrozit na zdraví.

Zednické práce - Nymburk a okolí

Tyto úkony jsou nezbytné kolem staveb, protože se jedná o práce, kterými se zhotovují základní aplikace kolem domu. Zedník vám často nabídne i jiné služby, ale všeobecně platí, že manipulace s cihlami, maltou a jinými materiály, kterými se tvoří základy domu, náleží zedníkům.

Nechte stavební úkony a zejména výškové práce na odbornících. Je zbytečné podstupovat riziko prací ve výškách, pokud nemáte zkušenosti a znalosti. Jendou za čas se vyplatí si firmu raději objednat a zajistit si bezpečnost. V každém případě je také dobré vše kontrolovat, aby stromy nebyl příliš přerostlé, aby nebyl dům příliš poškozený apod. Eliminuje se tak riziko poškození majetku i ohrožení života a zdraví.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5793 (zahradni-radce.cz#9964)


Přidat komentář