Světlovody

Trápí Vás vysoké účty za energie, vydané za osvětlení objektu? Víte, že za osvětlení nemusíte platit vlastně nic? Řešením je použití světlovodů - stavebního prvku, který do interiéru budovy přivádí přirozené světlo bez jakékoliv spotřeby energie.

Do každé místnosti přichází přirozené světlo oknem ve stěně nebo za pomocí střešních oken. Pokud je ale osvětlení nedostatečné, je třeba použít umělé osvětlení, zkrátka v interiéru rozsvítit světla. A nebo ne – existuje ještě další zajímavé řešení, kdy za denního světla nemusíte svítit a v místnosti bude stále dostatek světla. Řešení se jmenuje světlovod.

Co to je světlovod?

Světlovod je zajímavý stavební prvek, který do interiéru budovy přivádí přirozené světlo zvenčí. Světlovody ústí na střeše domu a pomocí tubusu dopravují denní světlo do místnosti. Principem světlovodu je tedy odraz světla. Tento princip využívali už staří Egypťané a Římané a první primitivní světlovod byl sestrojen asi v polovině dvacátého století. V praxi se světlovody začaly používat koncem devadesátých let, a od té doby se stále zdokonalují.

Z čeho se světlovody skládají?

Světlovody se skládají ze tří hlavních částí: první část tvoří koule, která je umístěna na střeše a vyčnívá nad její povrch. Koule světlovodu zachytává maximální množství světla a láme ho do potrubí (tubusu). Tubusem prochází paprsky na místo určení. Tubus světlovodu je uvnitř pokrytý extrémně reflexním materiálem, takže odráží (podle údajů různých výrobců) 95-99,7% světla k difuznímu sklu, které paprsky rozptýlí do požadovaného prostoru.

Kde je možné světlovody použít?

Světlovody je možné použít prakticky kdekoli, kam potřebujeme dopravit dostatek světla. Světlovody se budují v rodinných domech i ve firmách, je možné je použít na chodbách, na schodech, v předsíních, koupelnách a na toaletách. Světlovody je zkrátka možné použít všude tam, kde by se muselo věčně rozsvěcet a zhasínat. Světlovody jsou stejně tak vhodné pro šatny a vstupní haly, kde často vůbec nejsou okna. Nemusí se zde tedy zbytečně celý den svítit a zároveň zde nemusí být dokonalé osvětlení.

Světlovody jako zdroj prosvětlení

Světlovody nemusí tvořit hlavní zdroj světla, ale mohou pomoci prostor prosvětlit a to zdarma. Proto se světlovody často používají v kancelářských prostorách, např. jako dodatečné osvětlení psacích a jednacích stolů. Světlovody by sice jako samostatný zdroj světla také obstály, ale kancelář bez oken není příliš příjemná. Velké světlovody se používají také na prosvětlení velkých prostor, jako jsou sklady nebo výrobní haly. Světlovody se většinou nepoužívají k plnému osvětlení obývaných místností, ale podle způsobu použití, kvality a počtu použitých světlovodů tomu tak může být. Záření jednoho průměrného světlovodu totiž běžně velký pokoj neprosvětlí dostatečně podle platných norem, a tak je někdy vhodné použít více tubusů.

Účinnost světlovodů

Parametry daného světlovodu určuje v první řadě délka a průměr potrubí. Nejmenší světlovody začínají na průměru kolem dvaceti centimetrů a jsou vhodné například k osvětlení záchodů, chodeb nebo prostor o rozloze cca 8-12m2. Světlovody pro průmyslové objekty mohou mít průměr až jeden metr. Obvyklý průměr běžně používaných světlovodů činí cca 25 - 55cm. Za vhodnou délku světlovodu se považuje délka až pět metrů, ale záleží na údajích, udávaných výrobcem. Kvantitu světla ovlivňuje druh použitého tubusu a použitý materiál světlovodu.

Ohýbatelné světlovody

Nejlevnější variantou světlovodu je měkký, ohýbatelný plastový rukáv, jehož výhodou je také velmi snadná instalace. Zde je ale třeba dbát na to, aby nebyl tento světlovod příliš prohnutý. Zakroucení plastového tubusu totiž ztěžuje průchod světla, takže v tomto případě, zejména při nepříliš slunečném počasí, nemusí tento světlovod dodávat dostatek světla. Naopak běžný světlovod s rovnými částmi a koleny bez problémů akceptuje i oblačností rozptýlené světlo.

Z čeho se světlovody vyrábějí?

Veškerý použitý materiál na výrobu světlovodů znají pouze vyvolení a výrobci světlovodů. Použitý materiál na reflexní vrstvy uvnitř potrubí má každá firma jako své know-how, a nikde se se svým tajemstvím nebude chlubit. U zbývajících částí světlovodu existují zpravidla dvě možnosti použití materiálu - buď plast nebo sklo. Firmy, které vyrábí kopule ze skla, argumentují delší životností kopule a lepší průsvitností difuzeru. Další firmy používají polykarbonát (ten vlivem smogu může zašednout) nebo polyakrylár, který nešedne. Výrobci, kteří používají k výrobě umělou hmotu odpovídají asi nejdůležitějším kritériem, a to nižší cenou.

Na jaké typy střech je možné světlovody umístit

Světlovody lze** instalovat** v podstatě do jakéhokoliv objektu, pokud to konstrukce stavby a její střechy dovoluje. Světlovody jsou dodávány v montážních sadách, a jsou určeny nejen pro šikmé, ale i pro ploché střechy. Základní montážní sada je rozšiřována o prodlužovací prvky  tubusového vedení podle potřeby a typu střechy. Pokud budete chtít stanovit přesnou cenovou kalkulaci, firma potřebuje znát typ střechy a délku počítanou od úrovně střešní krytiny, do místa vyústění tubusu v podhledu místnosti.

Regulace osvětlení u světlovodů

Přestože světlovody přenášejí množství světla zvenčí do interiérů, mohlo by se zdát, že regulace množství světla není možná, ale opak je pravdou. Jak je to možné? Světlovody totiž mohou být vybaveny uzavírací klapku. Tato uzavírací klapka je umístěna uvnitř tubusu světlovodu a je elektricky, tedy dálkově ovládaná. Pomocí instalované uzavírací klapky uvnitř světlovodu je tedy možná** plynulá regulace** od plného světelného výkon až do možnosti úplného vypnutí světlovodu.

Úsporné noční osvětlení pomocí světlovodů

Už víte, že světlovody přenášejí vnější světlo do interiérů. Moderní světlovody ale umějí svítit i v noci, kdy s jedná o funkci noční osvětlení. K tomu slouží souprava elektricky napájeného zdroje světla s možností halogenové žárovky nebo energeticky úsporné LED diody. Tato LED dioda má vysoký světelný výkon, který odpovídá výkonu 40 W standardní žárovky, ale s velmi nízkým odběrem energie. Spotřeba LED diody činí pouhé 3 W, a při tom její životnost je 10 let.

Výhody použití světlovodů

Hlavní výhodou světlovodů je svícení v interiérech bez spotřeby jakékoli energie. Nejlepší využití nalézá světlovod ve všech prostorách, kde není možnost osvětlení oknem, což může to být také ve sklepích (pokud jsou přístupné ze střechy nebo z fasády) i památkově chráněných objektech. Velmi vhodné použití světlovodů, coby osvětlení bez energetických nároků, je samozřejmě v pasivních domech, kde se spotřeba energie sleduje nejvíce. Výhodné použití světlovodů se ale nabízí i v případě, kdy uvažujeme o střešním okně. Oproti probourávání střešního okna je instalace světlovodu jednodušší a mnohdy i levnější. Montáž světlovodů se totiž provádí bez zásahu do konstrukce budovy a za běžného provozu. Světlovod nesrovnatelně lépe izoluje, nehrozí tepelnými mosty, nekondenzuje se na něm voda a může být opatřený třeba vestavěným UV filtrem. Moderní světlovody také nabízí nové prvky designu interiéru, kdy barva slunečního světla a jeho záření může nahradit difuzér, na místo použití běžného lustru.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5799 (zahradni-radce.cz#9918)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat