Kácení rizikových stromů - Vrchlabí a okolí

Kácení rizikových stromů je velmi nebezpečnou a specifickou záležitostí, která vyžaduje mnoho odborných znalostí a praxe. Máte ve svém okolí rizikový strom, který Vás ohrožuje? Je právě vhodná chvíle oslovit odbornou firmu.

Stromy jsou všude kolem nás a tak se s nimi můžeme setkat téměř všude. Nejenže nám stromy vytvářejí kyslík a jsou nám tedy velmi prospěšné, ale přicházejí také chvíle, kdy nás mohou ohrožovat na životě či mohou ničit náš majetek.

Kácení rizikových stromů - Vrchlabí a okolí

Řešíte právě nyní problém s rizikovým stromem v místě Vrchlabí a okolí a nevíte, na koho se obrátit? Pokud ano, pak se s důvěrou obraťte na firmu Tomáš Novotný, kterou najdete na adrese Kunčice nad Labem 129, Kunčice nad Labem, tel.č.: 777 165 113.

postupné odřezávání a kácení

Objednávky přijímá tato firma na telefonním čísle paní Novotné a to: 776 135 112 a prostřednictvím e-mailu samuraj6511@seznam.cz.

Firma Tomáš Novotný je jednou z firem, které provádí rizikové kácení stromů a k jejím pozitivům patří rovněž zajištění bezpečnosti nejen pro sebe samotné, ale také pro lidi či majetek, které rizikový strom ohrožuje. Hledáte-li firmu, která zajistí pokácení rizikového stromu, který Vás ohrožuje a to vše na zcela profesionální úrovni, měli byste oslovit právě firmu Tomáš Novotný.

Kácení rizikových stromů

Kácení rizikových stromů je velmi náročná a nebezpečná práce, kterou mohou provádět pouze zkušení a odborně znalí lidé, kteří se nebojí práce ve výškách. Kácení rizikových stromů je velmi náročná disciplína v arboristice a vyžaduje velmi profesionální přístup a dokonalé jištění. Rizikové stromy se mohou vyskytovat téměř kdekoli a proto je nutné jejich kácení vždy nutno přímo na místě vyhodnotit a zvolit vhodný způsob pokácení, což dokonale zvládnou pouze profesionální firmy.

 

kácení horolezeckou technikou

Kdy je strom rizikový?

Je složité označit, zda je daný strom rizikový. Rizikový strom je strom, který je přerostlý. Takto vysoký strom může stínit domu, který tímto trpí vlhkem a může dojít k narušení statiky celého domu. Dále pak mohou větve z velkého stromu ničit fasády domů či zanášet okapy listím nebo znečišťovat střechu atd. Další důvodem, pro který můžeme strom označit za rizikový je fakt, že může být opravdu nebezpečný. Může dojít k jeho vyvrácení a následnému zničení domu, u kterého stojí apod. Rizikový strom může být rovněž ten, který je napaden škůdcem, který zapříčiňuje jeho chátrání a následné vyvrácení apod.

Jakým způsobem lze kácet rizikové stromy?

Rizikové stromy lze kácet několika způsoby a lze na ně použít některou z mnoha technik. Na velmi složité práce lze využít horolezeckou techniku či plošiny. Horolezecká technika nám nabízí velmi flexibilní pohyb a také umožňuje prořezávat větve přímo u kmene, aniž bychom ničili větve, které jsou kupříkladu zdravé apod. Díky tomu lze daleko lépe rozpoznat stav stromu a tím zamezit větším problémům. Nespornou výhodou horolezecké techniky je pro nás jako zákazníky fakt, že je tato metoda jednou z nejlevnějších, neboť je k ní potřeba méně lidí a kromě horolezeckého vybavení není používána žádná těžká technika. Nejdůležitější věcí, kterou musí mít všichni, kteří kácejí strom, je motorová pila, bez níž by nebylo možno žádný strom pokácet.

Zajištění bezpečnosti pří kácení rizikových stromů

Kácení rizikového stromu je daleko nebezpečnější, než kácení stromu zdravého. Rizikové stromy jsou nevyzpytatelné, a proto není vždy stoprocentně jasné, že dopadnou tam, kde si vypočítáme. Každá firma, která provádí kácení rizikových stromů, musí dodržet všechna bezpečnostní opatření a tím zajistit bezpečnost nejen pro člověka, který kácení provádí, ale také pro všechny lidi okolo a případně také majetek, který daný strom ohrožuje. Aby byla bezpečnost zajištěna dokonale je potřeba vše řádně promyslet a propočítat místo, na které strom dopadne. Nejbezpečnějším se jeví postupné prořezávání od koruny a spouštění daných větví po lanech na zem. A k tomu je právě potřeba jednak mnoho odborných znalostí a také dlouhou praxi. A právě praxe je něco, co tyto lidi učí, vyvarovat se nebezpečným situacím a zajistit tak opravdu dokonalou bezpečnost na vysoké úrovni.

zajištění bezpečnosti

Potřebná povolení ke kácení rizikových stromů

Kácení stromů nelze provádět jen tak a to ani, když jste majitel pozemku, na kterém stojí. Vždy je potřeba požádat o povolení daný obecní úřad nebo magistrát požádat o povolení daný strom pokácet. Žádáme-li o povolení strom pokácet, musíme také doložit, že jsme majiteli daného pozemku a pokud tomu tak není, je potřeba doložit také souhlas jeho majitele. K posouzení žádosti je doba 30 až 90 dni, jedná-li se o složitější problém. Každé pokácení je prováděno na náklady majitele. Jedná-li se o strom památkový, je nutné vyřídit další specifická povolení, a pokud někoho tento strom ohrožuje, je provedeno jeho prořezání, aby nebyl nebezpečný.

Pan Novotný je samozřejmě schopen Vám veškerá povolení zajistit, ovšem při velkém pracovním vytížení je to takřka nemožné. Proto je mnohem jednodušší a rychlejší si veškerá povolení zařídit sami a poté se na pana Novotného obrátit s prací, kterou již sami nezvládnete. V každém případě Vám určitě rád a ochotně poradí, kde potřebná povolení seženete, stačí se na něj obrátit.

Posudek ke kácení rizikového stromu

V mnoha případech je důležité, aby měl strom, který se chystáme pokácet a roste mimo les další povolení orgánu státní správy či obecného nebo městského úřadu apod. vlastník pozemku musí žádat o povolení v případě, že má strom ve výšce 130 cm od země obvod kmene větší než 80 cm. Každá právnická osoba musí o toto povolení žádat i v případě, že je strom menší. Tento fakt udává zákon a mluví o tom, že je tato povinnost nutná i v případě, že se jedná o ovocné dřeviny a keře zabírající plochu větší, než 25 m2. Výjimkou jsou pouze stromy, které nás ohrožují na zdraví a životech či ohrožují náš majetek. Je-li nutné strom pokácet neprodleně, je to možné, avšak je potřeba podat o této skutečnosti oznámení příslušnému úřadu.

Jak vybrat vhodnou firmu na kácení rizikových stromů

Ke kácení rizikových stromů bychom měli povolat pouze firmu, která je na trhu již delší dobu a má tak dostatek nejen znalostí, ale hlavně tolik potřebných zkušeností a praxe. Je to právě praxe, která tyto firmy učí, jak eliminovat nebezpečné situace a docílit tak dokonalého pořezu rizikového stromu. Vizitkou odborné firmy je také fakt, že daná firma umí zařídit veškerá povolení a dokáže také zařídit úklid pořezaného stromu či jeho odvoz. Danou firmu si tak můžeme najít také prostřednictvím internetových stránek, kde nalezneme také potřebné reference, které nám pomohou s rozhodováním.

kácení od koíruny

Kácení rizikových stromů svépomocí?

V tomto případě je nutné říci, že kácení stromů a nejen těch rizikových bychom měli nechat na odborných firmách. Je tomu tak zejména proto, že strom jako takový je velmi složitou věcí a při jeho kácení nemusí vždy dopadnout tam, kam bychom si my zrovna přáli. Proto je potřeba, aby člověk, který kácení stromů provádí, znal všechny potřebné postupy a věděl, jak se zachovat v případě, že by nastala nebezpečná situace. Záleží-li nám na tom, aby bylo pokácení daného stromu provedeno odborně a zcela bezpečně, měli bychom jej vždy nechat pouze na odborné firmě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5814 (zahradni-radce.cz#9954)


Přidat komentář