Rizikové kácení stromů - Blansko a okolí

Rizikové kácení stromů provádí firmy, které nabízí výškové práce, pronájem vysokozdvižných montážních plošin nebo které používají horolezeckou techniku. Podívejme se, jak se běžné i rizikové kácení či prořez stromů provádí a zda potřebujete povolení.

Stromy jsou okrasou našeho prostředí, ale i když si možná mnozí lidé myslí, že stromy nevyžadují v podstatě žádnou péči, jsou na omylu. O stromy a aleje je třeba pravidelně pečovat, kontrolovat je a nutné je pravidelně prořezávat. Koruny stromů je třeba správně tvarovat, a provádět pravidelné omlazovací a ozdravné řezy. I přes veškerou péči o stromy se ale stane, že strom onemocní, dojde k jeho poškození vlivem počasí apod. Pak je potřeba nebezpečné větve odřezat, případně strom pokácet. V takovém případě se ale nejedná o běžné kácení stromů, ale o takzvané rizikové kácení stromů a rizikový ořez větví.

Ošetření velkých stromů, rizikové kácení, údržba veřejné zeleně Jan Pěta

Máte na zahradě starý ořešák či celý sad? Za domem alej nebo na náměstí památný strom? Chcete aby vám z nich nepadaly větve na Vaše děti, auta a domy? Abyste se nemuseli bát, že na Vás při vichřici spadne celý strom? Nabízím Vám konzultace a veškeré činnosti spojené s ošetřováním a kácením stromů všech velikostí. Kontroly a posouzení provádí pan Jan Pěta zdarma, účtuje si jen cenu pohonných hmot.

Jestliže máte zájem o jeho služby, případně už máte představu, co byste chtěli s Vaším stromem udělat, kontaktujte pana Jana Pětu zde:

Jan Pěta

Hliníky 480, Kunštát

tel: 739 378 256

WWW: stromy-peta.cz

e-mail: kontakt@stromy-peta.cz

Zdravotní řez

Zdravotní řez spočívá v odstranění všech suchých větví, odlehčení přetížených větví, u nichž hrozí zlomení vlivem větru nebo sněhu, v odstranění pahýlů a opravě starých neodborných řezů, případně vytvoření dostatečného prostoru mezi stromem a stavbami tak, aby větve při větru nepoškozovaly střechu. Ošetření provádím pomocí horolezecké techniky tak, aby každý detail (řez či odlehčená větev) i strom jako celek působily přirozeně a esteticky - jako umělecké dílo.

vazba

Další typy řezu

Kromě zdravotního řezu provádím také výchovný řez, sloužící k zapěstování pěkné koruny mladých stromů, redukční řez pro celkové omlazení koruny a snížení její hmotnosti, a také řez bezpečnostní, tzn. pouze odstranění větví, u nichž hrozí pád. S Vaším stromem jsem schopen dle Vašeho přání udělat téměř cokoli…

Statické zajištění koruny

Stromy tvořené více kmeny či velkými kmenovými větvemi vyžadují pro zajištění bezpečnosti svázání. Používám systémem ARCO pro tlumení extrémních výkyvů, ve speciálních případech vazby ocelové. Díky tomuto opatření je strom mnohem odolnější vůči vichřici a zatížení sněhem. Jestliže by i poté došlo k ulomení větve, zůstala by viset na vazbě a bylo by možné její bezpečné spuštění na zem.

Úprava na torzo

U velkých stromů lze pomocí metody WLA (Wind Load Analysis) spočítat pravděpodobnost, že odolá stoleté vichřici. Není-li hodnota dostatečná, je nutné strom zredukovat nebo upravit na torzo. Mohutný dožívající strom zajímavého tvaru, který již není při své velikosti bezpečný, může po vhodné úpravě dále plnit funkci estetickou a ekologickou jako bezpečné torzo, umění přírody, oáza pro další formy života. Například 5 metrů vysoká silueta staré lípy nebo dubu, s krátkými zbytky několika větví, možná nějakým tím zeleným listem, břečťanem, mechem a trsem kapradí stíněným mohutným chorošem vytvoří překrásné obydlí pro akrobatky veverky, ptáky zpěvné i šplhavé… Kolik parků a zahrad se může pyšnit takovým klenotem?

torzo

Kácení

Když strom nelze zachránit, například proto, že je příliš starý, nemocný nebo roste na špatném stanovišti, je nutné jej pokácet. Je-li okolo dostatek volného prostoru, zvládne kácení každý strejda Dr. Voštěp. Stromy rostoucí na zahradě nad domem či v blízkosti elektrického vedení je ale nutné kácet od vrcholu a každou větev bezpečně spustit do předem vytipovaného místa, kde nemůže nic poškodit. Velké stromy, v jejichž blízkosti je zpevněná cesta, lze kácet pomocí autojeřábu, který umožňuje spouštět velké části koruny v celku a pokládat je i do větší vzdálenosti od stromu. Součástí kácení je úprava pařezu na požadovanou výšku nebo zarovnání k povrchu okolní zeminy. Speciální pařezovou frézou je možné pařez vybrousit až 20 cm pod zem.

kaceni stromu

Cena

Jelikož je každý strom i požadavek zákazníka jiný, jsou i ceny individuální, podle rozsahu a náročnosti prací, vždy předem dohodnuté k Vaší spokojenosti. Odhad můžu udělat podle popisu nebo fotografií, nejlepší je ale domluva přímo na místě.

V ceně je vždy zahrnuto pojištění odpovědnosti za škody do 5 mil. Kč.

Na závěr pár praktických informací ohledně povolení ke kácení

Dřeviny jsou chráněny zákonem před poškozováním a ničení. Ke kácení dřevin je nutné povolení orgánu ochrany přírody, až na níže uvedené výjimky, kdy je nutné jen záměr ohlásit obecnímu úřadu.

Ke kácení stromů rostoucích mimo les není třeba povolení obecního úřadu v těchto případech:
1) Jde o stromy, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí nedosahuje 80 cm.
2) Jde o souvislý porost keřů o celkové ploše do 40 m2.
3) Jde o kácení stromu (stromů) z naléhavého důvodu pro odvrácení bezprostředního ohrožení života a poškození majetku v značném rozsahu. V takovém případě se povolení vydává dodatečně.
Ve všech ostatních případech je nutné požádat obecní úřad o vydání povolení ke skácení stromu.
V žádosti obecnímu úřadu by měly být tyto náležitosti:
Jméno, příjmení, adresa žadatele, doložení vlastnického nebo nájemního vztahu k pozemku, kde se dřevina nachází, specifikace dřevin žádaných ke kácení - druh, počet, velikost, situační nákres, obvod kmene ve výšce 130 cm, zdůvodnění žádosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5807 (zahradni-radce.cz#9903)


Přidat komentář