Rizikové kácení stromů - Kamýk a okolí

Bez zeleně, stromů by bylo naše prostředí nejen nudné, šedivé a smutné. Stromy pro nás hrají důležitou roli. Jsou však místa a situace, kdy je zapotřebí pomoci „matce přírodě“ a de facto i nám samotným, aby se takový strom nestal pro okolí nebezpečným.

Některé stromy jsou vskutku vysokými a majestátními. Při jejich kácení je zapotřebí dbát určitých pravidel a technologických postupů. Jen tak nedojde k újmě na zdraví a poškození majetku. Nachází-li se strom, který je zapotřebí pokácet, v blízkosti nemovitosti, či komunikace, pak je kromě bezpečnosti kácení také stěžejní nepoškodit danou stavbu, či komunikaci.

Strom jako takový je možné kácet vcelku, nebo také ho kácet po částech, a to především od koruny směrem dolů. To, pro jaký způsob kácení se firma rozhodne, závisí právě na místě, kde se strom nachází.

Zajištění bezpečnosti při kácení rizikových stromů

Není výjimkou, že strom, který je potřeba pokácet, je nestabilní, hrozí u něj zlomení, nebo vyvrácení. V takových případech firma zajistí odborné posouzení stromu a následně přizpůsobí způsob samotného pokácení. Kupříkladu se můžete setkat se sepnutím koruny stromu, aby nedošlo k případnému rozlomení jednotlivých větví, či narušeného kmene.

Potřebné vybavení pro kácení stromů

Obrátíte-li se na profesionální firmu, která se zabývá kácením rizikových stromů, můžete očekávat kvalitně a bezpečně odvedenou práci. Aby tomu tak bylo, disponuje firma nejen patřičnými vědomostmi a zkušenostmi, ale také potřebnou technikou. Zpravidla se u firem setkáte s horolezeckou technikou, která je maximálně dostupná v jakémkoli terénu. Můžete se však také setkat s možností používání vysokozdvižných plošin, jeřábů aj.

Vyřízení povolení pokácení rizikových stromů

Je před domem, kde bydlíte, strom, který stíní Vašemu výhledu a současně máte v bytě neustále šero? Rádi byste s tím něco udělali? Někteří se možná rozhodnou vzít věc do svých rukou, kdy se vyzbrojeni pilkou vrhnou do zneškodnění stromu. S tímto přístupem Vás však může také čekat pokuta. Určitě je vhodné si alespoň prostudovat zákon o kácení stromů, č. 114/1992 Sb. Ten kromě jiného řešení nutnost vyřízení povolení ke kácení dřevin, včetně otázek, které by Vás mohly napadnout. Nebudete-li si přesto jisti, zda právě Vás se bude týkat nutnost vyřízení povolení, informujte se u Vámi vybrané firmy, kterou jste si vybrali na pokácení stromů. Kromě toho, některé firmy nabízí i vyřízení povolení. Vy tak ušetříte nejen čas, ale budete mít i jistotu, že budete mít vše, ve spojitosti s pokácením stromu, ošetřené.

Likvidace pokácených stromů

Možná Vás v prvním momentu nenapadne, co bude následovat po pokácení požadovaného stromu. Ono, je to celkem logické. Vyhledáváte a vybíráte totiž tu pro Vás nejvhodnější firmu. Problematika, kam, nebo co s pokáceným stromem, Vás osloví později.

Jistě by pro Vás nejspíš nebyl pokácený strom na pozemku zahrady ozdobným prvkem. Informujte se u Vámi vytipované firmy, zda také neprovádí likvidaci pokácených stromů. Najdete-li takovou firmu, ušetříte si další čas i nemalé starosti.

Prořezávání stromů

Stromy je možné nechat volně růst, nebo se o ně postarat ve smyslu posílení jejich růstu a zlepšení jejich vzhledu k poměru kmene a koruny. U profesionální firmy si tak můžete objednat prořez korun stromů, ale také řez u mladých rostoucích stromků. Mladý stromek se díky řezu bude ubírat ve svém růstu takovým směrem, který po něm bude požadován. Díky zkušenému řezu a prořezu se budete moci rozloučit s pokroucenými stromy a stromy nesouměrných korun apod.

Péče o stromy v podobě zdravotního řezu

Stromy si vyžadují nejen odborný prořez stromu. Častokrát je zapotřebí také provést na stromu tzv. zdravotní řez, díky kterému dojde k celkovému zlepšení a posílení stavu stromu. Součástí zdravotního řezu stromu je také odstranění nepotřebných větví, pahýlů, výmladků aj.

Úprava zahrady

Velká, stejně jako malá zahrada si zaslouží patřičnou péči. Je-li zahrada součástí Vašeho domku, chaty, chalupy, pak se může stát Vaší chloubou. Nedaří se květinám, keřům, stromům, ač se snažíte, seč můžete? Zkuste se obrátit na profi firmu.

Potřebujeme-li profesionální pomoc s výstavbou, rekonstrukcí, či modernizací bytu, domu, pak se můžeme obrátit na některou ze stavebních firem, či jednotlivých řemeslníků.

Náš domov netvoří jen „čtyři stěny“. Řada z nás má to štěstí, že součástí pozemku je také přilehlá zahrada. Obydlí a zahrada je naší vizitkou, chloubou, ale také útočištěm, kde můžeme relaxovat, aktivně odpočívat, pořádat party aj. Podmínkou však je, že se budeme cítit příjemně v prostředí, kde jsme. A k tomu nám právě může pomoci firma, pro kterou je denním chlebem, ale také koníčkem** úprava zahrady, parků** aj.

Úprava parku

Není automatické, že každé město disponuje parkem, kam je možné zajít, ať už sami, se svým protějškem, kočárkem, čtyřnohým mazlíčkem. Ti, kteří bydlí ve městě s veřejným parkem, mají velké štěstí. Je však třeba ještě říci, že není park, jako park. Nemáme tak ani na mysli velikost, jako jeho vzhled. Udržovaný park je chloubou každého města. A je zcela logické, že je-li o park náležitě postaráno, je také mnohem navštěvovanějším místem, oproti parku, o který se nikdo nestará, či jen v základní míře.

Mohlo by se zdát, že takový park nevyžaduje žádnou značnou práci, kromě občasného posekání trávníku. S parkem, tak jako se zahradou, se však dá doslova kouzlit a pohrát si na nejvyšší úrovni. Úprava parku zahrnuje nejen kvalitně ostříhaný trávník, ale také živý plot, udržované keře, stromy, květiny, jezírka apod.

Realizace úpravy parku

Úpravu vzhledu parku můžete zcela nechat na Vámi vybrané firmě. Máte však také možnost jim zaslat Váš vypracovaný návrh parku, včetně soupisu požadovaných dřevin, květin, okrasných prvků (kameny, jezírka, sochy apod.).

Po uskutečněné úpravě parku, je samozřejmě možné dále využívat služeb dané firmy. Jedinou, i když precizní úpravou, nedocílíte toho, že by již park nepotřeboval Vaši péči, respektive péči dané firmy. Můžeme to například přirovnat k úpravě účesů. Abyste se mohli těšit z dokonalého střihu vlasů, je zapotřebí chodit v pravidelných intervalech do kadeřnického salonu.

Stromy, které se vyskytují v přílišné blízkosti vedení vysokého napětí, představují značné riziko. Také stromy, které je možné spatřit v blízkosti sídlišť, mohou značně potrápit majitele i nájemníky domů a bytů. Stromy mohou narušit statiku domu, zastiňovat okna aj. O takové stromy se na profesionální úrovni, včetně zajištění bezpečnosti, postarají příslušné firmy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5815 (zahradni-radce.cz#9956)


Přidat komentář