Kácení rizikových stromů - Jihozápadní Čechy

Kdo by nechtěl krásnou, rozkvetlou a bujnou zahradu, která hraje všemi barvami, vyznačuje se bohatými květy a listím a kterou budou návštěvy obdivovat? Chcete-li dosáhnout dokonalého výsledku, oslovte odborníky na péči o zeleň.

Kácení rizikových stromů - Horažďovice a okolí

Jestliže Vám na zahradě roste nevyhovující strom nebo si přejete pokácet strom ve špatně dostupné oblasti, právě pro Vás máme tip v podobě profesionální firmy na kácení rizikových stromů. Tou je firma pana** Ing. Jana Spěváčka**, která se zabývá nejenom kácením rizikových stromů, ale těžištěm její práce je dále vypracování projektů a realizace v oblasti péče o životní prostředí, především trvalou zeleň a stromy. Jejich práce spočívá v založení zahrady, výsadbě stromů, údržbě a ošetřování dřevin a ve vysoce odborné péči o památné stromy. Dále tato unikátní firma nabízí posuzování provozní bezpečnosti stromů, znalecké posudky dřevin a zeleně a zpracování komplexních plánů ošetření a údržby.

Pokud Vás také firma pana Ing. Jana Spěváčka zaujala a jste z Horažďovic a okolí, můžete se na pana Spěváčka obrátit buď osobně na adrese:** Malý Bor 56 – Týnec**, pokud upřednostňujete telefonický kontakt, můžete volat na telefonní číslo: +420 602 451 715, nebo využít emailové adresy: jan@spevacek.cz.

logo

Více informací se o této profesionální firmě, jejíž vizitkou jsou spokojení zákazníci, dozvíte na jejích kvalitně zpracovaných webových stránkách: http://www.spevacek.cz/, kde si můžete prohlédnout i fotografie jejich perfektně odvedené práce.

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů je zcela určitě jednou z nejvíce náročných prací. V převážné většině musí odborníci na tyto práce pokácet stromy na těžce dostupných místech, kterými můžou být sousedství domu, elektrické vedení, atd. Proto tato náročná práce vyžaduje velké zkušenosti a praxi v provádění a taky kvalitní a profesionální vybavení. Rizikové kácení je možno provést buď za použití stromolezecké nebo** horolezecké** techniky. Těmito technikami lze pokácet jakýkoliv strom, ať už se nachází ve svahu nebo v jakékoliv jiné nevýhodné poloze.

kácení horolezeckou technikourizikové kácení nad řekou

Možné způsoby kácení rizikových stromů

Klasické kácení stromů – jedná se o nejlevnější možný způsob** kácení stromů,** při kterém se používají běžné pomůcky, jako je např. mechanický klín, lanový zvedák apod. Tento způsob kácení se využívá tam, kde to podmínky dovolují. Těmito podmínkami se myslí dostatek prostoru a celková bezpečnost při kácení stromů.

Postupné kácení stromů v omezeném prostoru – tento způsob rizikového kácení stromů je hodně náročný a je nutné k němu použít stromolezecké nebo horolezecké techniky. Postupné kácení stromů se pokládá za jednu z nejtěžších prací v oblasti arboristiky.

Postupné kácení stromů z vysokozdvižné plošiny – tento způsob je možné využít v případě staticky narušeného stromu, kterého by nebylo možné bezpečně klasicky pokácet. Zpravidla se toto kácení využívá na hřbitovech.

** Kácení stromů s asistencí mobilního jeřábu ** – zvolení této metody pro kácení stromů je výhodné v tom, že jde o rychlý způsob kácení stromů a navíc efektivní. Využívá se zejména tam, kde se kácí velký strom.

kácení z plošiny

Kdy ke kácení stromů oslovit odborníky?

Rizikové kácení stromů je obzvláště nebezpečná činnost a často dochází ke způsobení škod na majetku, ale taky újmy na zdraví zapříčiněné pádem dřevin. Proto je, dalo by se říct, téměř nutné přizvat na tyto práce odborníky, kteří mají s kácením stromů zkušenosti, ale hlavně vybavení, bez kterého se při kácení neobejdete. Na odbornou firmu je vhodné se obrátit v případě, kdy strom, který je nutné pokácet, roste v obydlené oblasti, v blízkosti elektrického vedení nebo když si s jeho pokácením nevíte rady na základě nedostatku zkušeností.

Péče o stromy

Naprostá většina stromů nevyžaduje příliš mnoho péče, aby zůstaly zdravé a plnily i okrasnou funkci. Prořezávání stromů ovšem poslouží ke zvýraznění ozdobných hodnot stromů a díky němu dochází k bohatšímu kvetení a zvětšení jeho listů. K základním typům rázného prořezávání patří prořezávání a zmlazování, díky kterým stromy získají nádherně zbarvené mladé výhony. Navíc strom po kvalitním prořezání může vytvořit elegantní tvar.

Mírné prořezání

Hodně stromů potřebuje prořezávat pouze opravdu velmi mírně. Mohutné prořezání stromu může totiž ovlivnit růst stromu, ale někdy i jeho zdraví. Strom se musí prořezávat vždycky v období, které je vhodné pro strom, který se hodláte prořezat. Při prořezávání záleží na typu stromu. Odřezat by se měly uschlé, staré, polámané nebo nemocné větve a to buď tak, že se odřežou ke zdravým výhonům, anebo se odřeže kompletně celá větev.

prořez v koruně stromu

Tvarovací řez

Jestliže jste si na Vaši zahradu pořídili nový, mladý stromek, zřejmě budete muset provést tvarovací řez. Tvarovací řez se provádí z toho důvodu, aby se podpořil vývoj vyvážené koruny stromu. Některé stromy se přirozeně větví sami, u některých je však nutné tento proces podpořit právě prořezem, který se provede tak, že se hlavní kmen seřízne, čímž se vyvine několik nových výhonů.

Prořezávání a zmlazování

Tyto dvě techniky se dříve používaly k růstu nových rovných výhonů, nebo taky na palivové dříví či dřeva na výrobu dřevěného uhlí. Díky prořezávání a zmlazování stromů se nabízí možnost pěstovat stromy i v malých zahrádkách, kde je jinak pro pěstování stromů málo místa. Prořezávání a zmlazování stromů se dále využívá ke zvýraznění barvy listů nebo jejich zvětšení. Prořezat velké stromy vždy nechejte profesionála, který se vyzná a má s takovou prací zkušenosti. Seříznutím se rozumí proces, kdy se na konci zimy nebo na začátku jara vybere strom, který je pro seříznutí vhodný a tento se uřízne skoro u země. Dřevo u země ovšem musí zůstat neporušené. Zmlazením se rozumí akce, kdy se mladý stromek na konci zimy nebo na začátku jara seřízne tak, aby zůstal 1 metr až 1,8 metru vysoký kmínek a následně se každý druhý nebo třetí rok mladé výhony seříznou až k bázi.

Výsadba ovocných a okrasných dřevin

Za nejvhodnější dobu pro vysázení většiny opadavých listnatých druhů dřevin je říjen nebo listopad. Během zimy vytvářejí tyto dřeviny nové kořínky a hned z jara startují do nové vegetace, což přispívá jejich růstu a rychlejšímu vývoji. Je ovšem nutné vědět, kdy které stromy a dřeviny sázet, neboť každému stromu pasuje jiné podnebí, jiná půda, teplota a celkově odlišné podmínky. Taky je nutné znát nejvhodnější vzdálenosti výsadby jednotlivých dřevin, především tedy ovocných stromů, aby taková výsadba nebyla v dospělosti přehoustlá. Stejně tak je důležité vědět, jak daleko dřeviny sázet od hranic pozemku, aby v době jejich konečné fáze vývoje nebyla narušena vlastnická práva souseda případným stíněním, přesahováním větví, atd. Vzdálenost kmene stromů nebo taky středu keřů by neměla být od společné hranice pozemků menší jak polovina předpokládané výšky dřeviny v její plné velikosti. Vyšší dřeviny je vhodné sázet především v severní části pozemku, aby zahradu příliš nezastiňovaly. Podobných rad však existuje nepřeberné množství a pouze odborník zabývající se péči o zeleň, stromy, atd. jako je i firma pana Spěváčka, Vám může poradit a zrealizovat Váš sen v podobě nádherné zahrady, parku a nebo jiného pozemku. Proto, pokud máte v plánu zkrášlit Vaši zahradu, ošetřit dřeviny nebo provést jiné úpravy se zelení, oslovte odborníky, kteří provedou vše k Vaší maximální spokojenosti.

ošetření lípy

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5832 (zahradni-radce.cz#9971)


Přidat komentář