Kácení rizikových stromů - Mělnicko

Ke kácení rizikových stromů je potřeba vyřídit povolení a mít k této činnosti potřebnou techniku a také zkušenosti. A právě proto je nutné, abychom na tento druh práce volali vždy odbornou firmu. Potřebujete pokácet rizikový strom? Oslovte odbornou firmu.

Stromy vidíme všude kolem nás. Jsou vysázeny kolem cest, v alejích na zahradách u domů apod. Všude tam, však také hrozí riziko, že se takovýto strom zřítí a buďto někoho usmrtí, nebo nám zničí majetek. Abychom tomuto nebezpečí předešli, můžeme si objednat firmu, která provede pokácení takovýchto rizikových stromů.

Kácení rizikových stromů – Mělnicko

Máte-li problémy s rizikovými stromy na Mělnicku, nemusíte si vůbec dělat starosti. S důvěrou se můžete obrátit na firmu Vladimír Svoboda, kterou najdete na adrese Kly 6, 277 41 Kly.

Firmu Vladimír Svoboda můžeme oslovit vždy, když máme problém s jakýmkoli rizikovým stromem, který je potřeba pokácet. S kácením rizikových stromů velmi úzce souvisí také vyřízení potřebných povolení a v neposlední řadě také zajištění bezpečnosti, která je při této práci vždy na prvním místě. Toužíte-li tedy, aby firma, kterou oslovíte v souvislosti s kácením rizikových stromů, dokázala nejen zajistit potřebná povolení, ale aby pracovala bezpečně, měli byste oslovit právě firmu Vladimír Svoboda. Tato firma nabízí ještě mnohem více a výčet všeho, co Vám může nabídnout, najdete na výše uvedených internetových stránkách.

 

Chcete-li se o této firmě dozvědět více, navštivte internetové stránky http://www.svoboda-kly.cz/. Objednávky přijímá tato firma na telefonním čísle 603 271 012 nebo prostřednictvím e-mailu info@svoboda-kly.cz.

Povolení v souvislosti s kácením rizikových stromů

Jestliže je ve Vašem okolí nebezpečný strom, který je nutné odborně pokácet je nutno míti na paměti, že to není jednoduchá záležitost a vyžaduje také potřebná povolení. Povolení je nutno žádat u všech stromů, majících v obvodě nad 80 cm, což se měří ve výšce 130 cm nad zemí. Povolení ke kácení rizikových stromů vydává Odbor životního prostředí, které se řídí zákonem 114/1992 Sb.

Kdy povolení nutné není?

Povolení ke kácení rizikových stromů není potřeba žádat u stromů, které mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod do 80 cm a smí je kácet pouze fyzická osoba. Bez povolení lze také vyklučit křoviny v porostu, který je souvislý a to do plochy 40 m2. Povolení ke kácení rizikových stromů není také potřeba v případě, že je daný strom potřeba pokácet velmi rychle, neboť ohrožuje jak naše životy, tak majetek ve větším rozsahu. Pokud strom z tohoto důvodu pokácíte, je nutné tuto skutečnost ohlásit do 15 dnů a to písemně přímo Odboru ochrany životního prostředí čili obecnímu úřadu.

Co je to vegetační klid?

Jakmile jsme obdrželi potřebné povolení od Odboru životního prostředí, je ještě potřeba dodržet vegetační klid. Jestliže nevíte, co to vegetační klid je, pak vězte, že je to období od 1. října do 31. března a právě v tomto období je možné, provádět kácení dřevin, ke kterým máme povolení.

Kácení rizikových stromů

Ve chvíli, kdy zjistíme, že se kolem nás nachází strom, který nás ohrožuje na životě nebo hrozí, že nám značně poškodí náš majetek, je nutné provést jeho pokácení. Kácení rizikových stromů není nic, co bychom mohli provádět svépomocí, neboť je při něm nutné dodržovat bezpečnost a v neposlední řadě tedy postupy. Pouze správný a ověřený postup umožní profesionálům pokácet strom bezpečně a zajistí, aby při provádění kácení nedošlo k žádným problémům.

rizikové kácení s plošinou

Jak lze kácet rizikové stromy?

Kácení stromů lze provádět několika způsoby. Výše zmiňovaná firma například používá ke kácení stromů zdvihací plošinu. Dále však lze použít také žebříky, jeřáby, automobilové plošiny či horolezeckou techniku, která vyniká svou variabilitou a lze se tak dostat kamkoli je právě potřeba. Hlavní věcí, která je při kácení rizikových stromů potřeba nejvíce a bez níž by nebylo možno kácet vůbec, je motorová pila. Ke kácení stromů je možno tedy použít motorovou pilu řetězovou, jednoruční, teleskopickou či ruční apod.

Které stromy lze oznámit jako rizikové?

Mezi rizikové stromy je nutno započítat stromy vyhnilé a duté, suché či dvojité. Dále pak jsou rizikové stromy, které se nacházejí v blízkosti vysokého napětí či v blízkosti budov. Rizikové stromy jsou také ty, které jsou vychýleny mimo směr požadovaného pádu apod. Mnohým z nás rovněž velmi vadí a je nebezpečné, když se strom příliš naklání nad místem, kde se vyskytujeme nejvíce, jako je garáž či dům apod.

postupné odřezávání a kácení

Čím trpí stromy nejvíce?

Nejčastějšími problémy stromů jsou zlámané či naprasklé větve, které vyrůstají z jednoho místa v kmeni a odumírají. Dalším problémem je velká otevřená dutina v kmeni či elektrické vedení, které může stromem procházet. Stromům dělá velmi špatně, jestliže se v jejich blízkosti staví či dojde ke změně výšky půdního povrchu. Velký problém je, jestliže se strom nachází v podmáčeném místě s mělkou půdou.

Zajištění bezpečnosti při kácení rizikových stromů

Nejdůležitější věcí, kterou je při kácení rizikových stromů dodržet nejvíce, je zajištění bezpečnosti. Toto platí jak pro lidi, tak rovněž pro zvířata a majetek. Zkrátka pro vše, co se v okolí rizikových stromů nachází. A právě proto, je potřeba, aby prováděli kácení rizikových stromů pouze odborné firmy, neboť právě ty vědí, jak postupovat, aby byla bezpečnost dodržena bezezbytku.

Kácení rizikových stromů svépomocí?

Jak je již uvedeno výše, je kácení stromů a nejen těch rizikových velmi náročnou prací, vyžadující mnoho zkušeností a odborných znalostí. Abychom si byli jisti, že při kácení stromů nic nezanedbáme, měli bychom oslovit odbornou firmu. Toužíme-li si pokácet strom sami, musíme počítat s tím, že mohou při této práci nastat nepředvídatelné skutečnosti, jako například, že strom může spadnout úplně jinam, než si my sami vysníme. Proto by se do kácení stromů měli pouštět pouze lidé, kteří o dané problematice vědí vše podstatné nebo mají ve své blízkosti odborníka, který jim v případě potíží poradí a pomůže. Jednou větou lze však říct, že je kácení rizikových stromů otázkou odborných firem.

rizikové kácení

Jak je to s prořezáváním stromů?

Jestliže doma máte ovocné stromky či malé jehličnany, které je potřeba v danou dobu prořezat, není vůbec nutné, abyste na tuto činnost volali odborné firmy. Málokterý zahradník či pěstitel ovoce by volal na prořezání ovocných stromků odborníka. Také povolení pro prořez stromků není potřeba a tak nemusíte mít strach z toho, že když budete na své zahradě prořezávat stromky, bude vás čekat pokuta či něco podobného. Prořezávání stromků je čistě Vaše věc a tak je toto rozhodnutí pouze na Vás. Vše ohledně kácení rizikových stromů je uvedeno výše a tak je potřeba se tímto řídit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5830 (zahradni-radce.cz#9950)


Přidat komentář