Kácení stromů horolezeckou technikou - Praha

Kácení stromů horolezeckou technikou je jedním z mnoha způsobů kácení stromů vůbec. Ve své podstatě se také jedná o jednu z nejlepších a nejjednodušších metod jak strom pokácet, a to díky variabilitě. Ohrožuje Vás strom? Oslovte odbornou firmu.

Stromy patří k našim životům, neboť vytvářejí kyslík, který potřebujeme k tomu, abychom mohli dýchat. Jisté však je, že jsou i stromy, které nějakým způsobem onemocní, nebo také mohou ohrožovat své okolí a proto je potřeba je pokácet, třeba za pomoci horolezecké techniky.

Kácení rizikových stromů

Rozhlídnete-li se kolem sebe, ihned zjistíte, že je všude mnoho stromů nejrůznějších druhů. Některé stromy vypadají nádherně zdravé a statné, jiné zase chátrají a v tom horším případě mohou ohrožovat naše majetky a hlavně životy. Ve chvíli, kdy zjistíme, že je strom nacházející se v našem blízkém okolí nebezpečný a je potřeba jej pokácet, máme nejvyšší čas oslovit firmu, která se kácením rizikových stromů zabývá. Hlavní věcí, která je při kácení rizikových stromů nejdůležitější, je bezpečnost. Proto je nejdůležitější, aby kácení prováděla profesionální firma, která zná bezpečnost práce při kácení rizikových stromů nejlépe.

Důležitá jsou potřebná povolení

I když se nebezpečný strom nachází na Vašem pozemku, je k jeho pokácení nutné povolení. Všechna povolení, týkající se kácení stromů a nejen těch rizikových vydává pouze Odbor životního prostředí na příslušném úřadě a vše se řídí zákonem 114/1992 Sb. Proto je vhodné, ještě před tím, než se do kácení jako takového pustíme, bychom se o povolení měli zajímat.

Povolení nepotřebujete, když…

I když je ve většině případů povolení nejdůležitější věcí vůbec, nastávají také chvíle, kdy potřeba nejsou. V první řadě nepotřebujete povolení u stromů, které mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod do 80 cm, a tento strom smí kácet pouze fyzická osoba. Rovněž vyklučit křoviny v souvislém porostu lze do plochy 40 m2 bez povolení. Dále lze kácet bez povolení strom, který nás ohrožuje na životě a majetku ve větším rozsahu a to bezprostředně. Jakmile již k pokácení dojde, je bezpodmínečně nutné toto oznámit písemně a do 15 dnů na již zmiňovaném Odboru ochrany životního prostředí daného obecního úřadu.

postupné odřezávání a kácení

Kdy se smí stromy kácet?

I když již máte všechna povolení, je nutné ještě dodržet dobu kácení, která je udána na vegetační klid. Že nevíte, co to je vegetační klid? Pokud nevíte, je vegetační klid dobou od 1. října až do 31. března. Právě toto období je určeno k tomu, aby se v něm kácely všechny, dřeviny a je nutné striktně tuto dobu dodržovat.

Jak poznáme rizikový strom?

Mluvíme-li o rizikových stromech, je potřeba si říci, které vůbec rizikové jsou. Rizikový strom je takový, který je dutý, vyhnilý, suchý, dvojitý či se nachází v blízkosti vysokého napětí či v těsné blízkosti budov. Dále je rizikový strom takový, který je vychýlen mimo směr požadovaného pádu a také v případě, že se velmi nebezpečně naklání nad místem, jako je garáž, dům apod. Mnohé stromy mají problémy, jako jsou polámané a naprasklé větve, vyrůstající v jednom místě z kmene a poté odumírají.

Bezpečnost při kácení rizikových stromů

Hlavní věcí, na které při kácení stromů záleží nejvíce, je bezpečnost. Proto je důležité, aby daný strom kácel odborník, neboť pouze profesionál umí vše vypočítat tak, aby strom dopadl přesně tam, kam potřebuje. Bezpečnost je důležitá hlavně proto, že se kolem rizikových domů mohou nacházet také domy, garáže, automobily, zvířata a hlavně také lidé. A právě z toho důvodu, je nejbezpečnější způsob kácení ten, při kterém je používaná horolezecká technika.

Proč použít na kácení stromů horolezeckou techniku?

Odpověď na výše položenou otázku je snadná. Horolezecká technika je ideálním nástrojem k tomu, aby mohly být rizikové stromy pokáceny rychle, přesně a bezpečně. Základem toho, aby byla horolezecká technika účinným nástrojem ke kácení, je nutné, aby ji používal člověk, který má s horolezectvím a kácením stromů jisté zkušenosti, které jsou v tomto případě velmi důležité. Ptáte-li se, jaké jsou přednosti horolezecké techniky při práci s kácením stromů, pak je nutno říci, že je to především jednoduchost a variabilita. Také cenově je pro nás firma, používající ke kácení rizikových stromů horolezeckou techniku zajímavější a tudíž také výhodnější.

Lze kácet rizikové stromy svépomocí?

Je všeobecně známo, že je rizikové kácení stromů velmi nebezpečnou záležitostí a jako takovou by ji měl vykonávat tedy pouze kvalifikovaný odborník. Proto se nedoporučuje, aby rizikové stromy prořezával a kácel obyčejný laik, který tento druh práce ještě nikdy nevykonával. Mnozí z nás si myslí, že pokácet strom není nic složitého, avšak opak je pravdou. Při této práci je nutné umět správně propočítat místo dopadu. Dále je potřeba vědět, jak při kácení postupovat, kde řezat a jak zabránit nebezpečným situacím, které jsou při této práci zcela běžnou záležitostí. Pouze odborník ví, jak nebezpečný strom vůbec rozeznat od stromu zdravého, což je velmi důležité. Najmete-li si na rizikové kácení odbornou firmu, nemusíte se o nic starat, neboť vše okolo kácení a to včetně potřebných povolení mohou zařídit právě lidé, kteří budou nebezpečný a tedy rizikový strom kácet. Chcete-li tedy, aby byl nebezpečný strom ve Vašem okolí pokácen opravdu odborně, bezpečně, rychle a ohleduplně, neměli byste se do jeho kácení pouštět svépomocí. Nejlepším řešením, jak kácet rizikové stromy je oslovení odborné firmy, což je zárukou profesionality a především spokojenosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5835 (zahradni-radce.cz#9976)


Přidat komentář