Plošinové kácení stromů - Královéhradecko

Zahradě je nutné věnovat dostatek času. Sekání trávníku, pletí, péče o stromy, to je jen několik z mnoha zahradních povinností. Když práce na zahradě vyžadují mnoho zkušeností a bezpečnost jako např. rizikové kácení stromů, je lepší pozvat si odborníky.

Stromy dávají lidem ochranu, stín, teplo a plody. Dřevo je materiál, který je díky svým vlastnostem jako pevnost, lehkost, výborné estetické vlastnosti a biologická rozložitelnost, stále velmi oblíbený. Nevýhodou dřeva je jeho snadné poškození vodou, teplotou, slunečním zářením nebo škůdci. V případě, kdy zdravotní stav stromu je velice vážný a nelze uvažovat o jeho ošetření, přistupujeme ke kácení stromu.

Rizikové kácení stromů – Královéhradecko

Máte na zahradě vzrostlý strom, který se stává nebezpečným pro své okolí? Kácení od pařezu se nedá využít a vy potřebujete služby profesionálů na rizikové kácení stromů? Pan Petr Cabicar po celé České republice provádí služby týkající se péče o zahradu a rizikové kácení stromů, rozebírání od koruny, horolezeckou technikou, nebo za pomocí pracovních plošin, které sice nevlastní, ale je schopen tyto plošiny poskytnout. Nevozte montážní plošiny až do Královéhradeckého kraje. O zapůjčení montážní plošiny se Vám pan Petr Cabicar postará.

Jeho nabídka služeb zahrnuje:

  • Sekání neudržovaných nebo špatně přístupných ploch křovinořezem
  • Práce s ruční vyvětvovací pilkou
  • Práce s motorovou pilou
  • Hubení nežádoucího plevele pomocí ručního postřikovače
  • Štěpkování větví
  • Úklid sněhu

Služby jsou nabízeny za velmi příznivé ceny. V případě, že potřebujete využít některou z těchto služeb, kontaktní údaje jsou:

Petr Cabicar, 34, Libčany – Libčany

telefonní číslo: 606 571 989

nebo e-mailovou adresu: petr.cabicar@seznam.cz.

Mnohé další informace získáte na internetových stránkách: http://levnaprace.webnode.cz/

Kácení stromů

Vzrostlý strom na zahradě ve špatném zdravotním stavu je velkým rizikem pro své okolí. Pád stromu může způsobit škody na majetku a také ohrozit osoby na zdraví. Když máte pochybnosti o zdraví a stabilitě stromu, najměte si zkušeného odborníka, který vám může strom ošetřit nebo po pečlivém zvážení navrhne pokácení stromu. Každý majitel má povinnost pečovat o dřeviny a kácení stromu by měla být až ta poslední možnost. Kácení stromů je nebezpečná činnost, kterou bychom měli vždy raději přenechat profesionálům. Kácení stromů se nesmí uspěchat, vše je nutné řádně promyslet. Odborník si nejdříve prohlédne strom, zajímá se o jeho druh, stáří, korunu stromu, zdraví, stabilitu. Důležité je také věnovat pozornost stavu terénu a nikdy nezanedbat povětrnostní podmínky. Zhodnotí se možné nebezpečí a bezpečnostní opatření během kácení. Kácení stromu se provádí vždy v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb. Rozlišujeme tři základní postupy kácení stromů a to směrové kácení, kácení horolezeckou technikou a kácení pomocí vysokozdvižné plošiny.

Směrové kácení

Před každým kácením stromů je nezbytné zajistit prostor okolo stromu. V okolí stromu je nutné odstranit klacky, keře a větve. Před kácením se také odstraňují spodní větve to ve směru od shora dolů. Jednodušší situace nastává v okamžiku kácení jehličnatých stromů. Když kácíte rovný strom, vyberte místo dopadu a proveďte zásek ve směru kácení. Strom se dále odřezává zezadu. V momentě, kdy se strom začíná naklánět, musí všichni odstoupit do bezpečné vzdálenosti. Nebezpečnější je kácení listnatých stromů. Listnaté stromy mají nepravidelnou korunu, která ovlivní pád stromu. Proto ani zkušený odborník nedokáže přesně určit místo dopadu listnatého stromu. Také stromy s vyhnilým středem, které drží jen na krajích, jsou v místě dopadu nevyzpytatelné. Veškeré riziko nekončí s pádem stromu na zem. Na okolních stromech se během kácení mohou často zachytit větve, které tvoří také velké nebezpečí. Proto je nutné nejdříve zkontrolovat okolní stromy a teprve poté ke stromu přistoupit. Za nejvhodnější roční období se pro kácení stromu považuje zima. V době vegetačního klidu si ušetříte čas s úklidem a snižuje se také riziko poškození země, která je v zimě zmrzlá. Během kácení od pařezu se využívají záseky, klíny a lana. Tento způsob kácení je vhodný v případě, že okolo stromu je dostatek prostoru k dopadu.

Kácení horolezeckou technikou

Kácení horolezeckou technikou se využívá v případech, kdy není dostatek prostoru pro pád stromu a strom by mohl poškodit okolní budovy nebo ohrozit osoby na zdraví. Ke kácení horolezeckou technikou se přistupuje např. na hřbitovech, v parcích atd. Během tohoto kácení pracovník vyleze na strom a postupně odřezává větve a kmen. Dřevo se pak pomocí lan, kladek a brzd pouští na zem.

Kácení vysokozdvižnou plošinou

Kácet strom se může také pomocí vysokozdvižné plošiny. Kácení pomocí vysokozdvižné plošiny je vhodné tehdy, kdy by během kácení horolezeckou technikou vzniklo nebezpečí pro lezce (z důvodu narušení stromu) nebo by bylo kácení horolezeckou technikou časově příliš náročné. Tento způsob kácení se využívá na zahradách, hřbitovech a v parcích.

Zákon o ochraně přírody

Kácet stromy je nutné v souladu se zákonem č.114/92 Sb. – Zákon o ochraně přírody a krajiny. Ke kácení dřevin musíte získat povolení orgánů ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Toto povolení se vydává ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny. Povolení ke kácení stromu nebudete potřebovat z důvodů pěstebních, také je zde výjimka pro dřeviny se stanovenou velikostí nebo jinou charakteristikou. Povolení není potřeba v případě, že stav stromu ohrožuje život nebo zdraví osob nebo může způsobit škodu velkého rozsahu. Zákon v celém znění naleznete na internetu. Povolení ke kácení stromu získáte na obecních úřadech. V žádosti musíte mimo jiné vyplnit i popis dřeviny (druh, velikost, situační nákres, obvod kmene) a zdůvodnit žádost.

Péče o zahradu

Každá zahrada má jiné nároky na péči. Současným trendem je vytvořit zahradu, která bude mít pouze minimální nároky na údržbu. Mnoho lidí chápe práci na zahradě jako relaxaci a pro druhé se zahradní práce mohou stát nepříjemnou povinností. Ti, kteří nemají čas, který by mohly věnovat péči o zahradu, se mohou obrátit na odborníky v této oblasti. Už samotný návrh zahrady a její realizaci můžeme přenechat na odbornících. Každý má o své zahradě jiné představy, pro jednoho je důležité velké množství květin a užitkových rostlin, někdo jiný dává přednost především prostoru pro zábavu. S odborníkem se poradíme a představíme mu naše přání týkající se zahrady. Mnoho firem nám také poskytne 3D model zahrady, kde dále můžeme navrhnout změny. Poté přichází fáze realizace zahrady, dochází k potřebným úpravám terénu, zasazení rostlin atd. Realizací zahrady nemusí končit poskytované služby firmy. Péče o zahradu je dlouhodobý proces a tak vám mohou odborníci zajistit pravidelnou péči o stromy, která zahrnuje např. zdravotní řezy. Zdravotní řezy zajistí estetické vlastnosti koruny a také její bezpečnost. Bezpečnostní řez slouží především k odstranění suchých větví, které mohou být nebezpečné pro okolí. Odborník si poradí i s obvodovou redukcí stromu, ta se používá tehdy, kdy je nutné omezit korunu stromu např. z důvodů přetížení. Stromy se dále ošetřují pomocí konzervace dutin, která zamezí rychlému rozkladu stromu. Na řadu musí občas přijít i zastřešení dutiny. Zastřešená dutina chrání strom před zatékáním vody a rozkladem vnitřního dřeva. Odborník si mimo jiné na vaší zahradě poradí s křovinořezem a může vám poskytnout i další služby.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5834 (zahradni-radce.cz#9975)


Přidat komentář