Pokládka zámkové dlažby - Zlín

Chodníky, chodníčky, příjezdové cesty, terasy, dvorky a další dlážděná místa by měla být rovná, abychom stále nezakopávali, měla by dobře odvádět vodu a také by měla ladit s okolím. Právě taková je zámková dlažba.

Co je vlastně zámková dlažba?

Nedávno jsem slyšela rozhovor jedné paní s chlapcem. Chlapec se jí ptal, proč chtějí doma dělat zámkovou dlažbu, když nebydlí na zámku. Paní se mu snažila vysvětlit, že zámková dlažba není pro zámky a zámecké parky, i když i tam se samozřejmě hodí, ale především pro každého, kdo to chce mít doma i ve svém okolí hezké a zároveň praktické. Název zámková dlažba totiž není odvozený od prostředí krásných historických zámků, ale od způsobu pokládky, kde se jednotlivé kachle skládají tak, že vzniká zámek, který zabraňuje jejich posunutí. To ji také upřednostňuje před klasickou venkovní dlažbou.

Jak zámkovou dlažbu pokládat?

Pokládka zámkové dlažby musí být opravdu** precizní.** Jen tak dosáhnete všech** kladů**, které zámková dlažba má. A je jich opravdu hodně. Zámková dlažba je opravdu na celý život. A proto byste její pokládku neměli provádět sami, ale měli byste oslovit odbornou firmu nebo odborníka, který se pokládkou zabývá profesionálně. Někdo může namítnout, že je to zbytečné. Vždyť dnes existuje spousta půjčoven nářadí a v knihách i časopisech je celá řada návodů jak tuto dlažbu položit. To je samozřejmě pravda. Ale způsob pokládky, není opravdu jednoduchý. Pokud dojde k chybě a to při pokládce svépomocí dochází celkem často, tak se chyba odstraňuje jen velmi těžce. Často musí být pozván odborník a i tomu nezbude než dlážděnou plochu rozebrat a položit znovu. Špatně provedená pokládka se často v některých místech propadá, tvoří se kaluže, má špatný spád, obrubníky nedrží, jak mají a vzory nemusí správně sedět.

Pokládka zámkové dlažby odborníkem

Pokud pokládku provádí odborník, tak k výše zmíněným efektům nedochází. Odborník zná dopodrobna celou technologii pokládky a to ve všech možných terénech i provedeních. Proto pro něj není problém vydláždit zámkovou dlažbou šikmý terén, vlnitý i úmyslně, kruhový, do oblouku nebo do různých obrazců. Vzhledem k novým barvám i povrchům zámkové dlažby dokáže také vytvářet krásné vzory. Dokonce i takové, které navodí pocit 3D provedení. A pak samozřejmě ví, kam který druh zámkové dlažby použít, jakou vybrat její** sílu** i jak upravit kraj u trávníkové plochy, aby se dobře sekala tráva a dlažba přitom neujížděla.

Jak se vyrábí zámková dlažba?

Jde vlastně o dlažbu z** betonu**, která se vyrábí speciální technologií takzvaným** vibrolisováním či vibrolitím**. Pro vibrolisovanou dlažbu je charakteristická její pevnost, uzavřenost povrchu, mrazuvzdornost, odolnost proti chemikáliím, výborná adheze a otěruvzdornost. Jde tedy o vlastnosti, které v našich klimatických podmínkách zaručují stabilitu i trvanlivost dlažby.

Jaké jsou druhy povrchu zámkové dlažby?

Vyrábí se tři základní povrchové úpravy a to** jemná, polohrubá a hrubá**. Jemný povrch zámkové dlažba je jejím základním provedením. Toto provedení nemá však příliš dobré protiskluzové vlastnosti. Proto raději volte povrch hrubší.

Barvy zámkové dlažby

Vyrábí se šest základních barevných odstínů. Červená, okr, hnědá, černá, přírodní a color mix. Přitom základním odstínem je právě takzvaná dlažba přírodní, tedy šedá. V nabídce lze najít i ostatní barvy. Objevuje se zelená, modrá i žlutá. Pro historické parky a plochy se využívá zámková dlažba s patinou.

Jaké tvary nabízí zámková dlažba?

Tak klasicky různé obdélníky, čtverce, geometrické tvary, tvary listů či ornamentů. Vybírat je opravdu z čeho.

Kde všude lze zámkovou dlažbu použít?

Vzhledem k jejím kvalitám a rozmanitosti tak opravdu všude. V soukromí domů a zahrad, stejně jako ve veřejných prostorách. Zaručuje to i síla zámkové dlažby. Ta se pohybuje od čtyř do až deseti centimetrů. Přičemž pro terasy, zahrádky, cestičky a dvorky volíme nižší sílu tedy od** čtyř do šesti centimetrů** a pro příjezdové plochy, parkoviště a silně zatěžovaná místa od osmi centimetrů výše.

Kdy pokládat zámkovou dlažbu?

Zámková dlažba by se měla pokládat za** příznivých klimatických podmínek**. To znamená nejlépe v letních nebo teplých měsících, kdy je sucho a neprší. Je to z důvodů výkopových a zemních prací a pak také skrz spárování, které je nutné provádět za sucha.

Jak se připravuje terén pro zámkovou dlažbu?

Příprava terénu patří mezi nejdůležitější práce. Začíná se vyměřením a pokračuje se výkopem. Jakmile se výkop dokončí, pokračuje se zhutněním a srovnáním dna válcováním a pěchováním. Hloubka dna výkopu pod konečným povrchem ze zámkové dlažby je určena účelem a zatížením budované plochy. Zhutněné dno celého výkopu musí kopírovat správný sklon budované plochy tak, aby podkladní vrstvy měly ve všech místech plochy stejnou hloubku. Na takto připravený terén se začne navážet kamenná drť, která se zhutní pomocí vibračního stroje. A nakonec se naveze** nejjemnější drť**, do které se již pokládá zámková dlažba.

Pokládka zámkové dlažby

Dlaždice zámkové dlažby se pokládají do připravené nezhutněné jemné drtě pomocí gumové palice. Odborník musí velmi pečlivě dbát nejen na položení jednotlivých dlaždic, ale i na dodržení vybraného** barevného vzoru celé plochy.** Po položení zámkové dlažby se spáry mezi jednotlivými dlaždicemi zasypou jemným křemičitým pískem, který se s pomocí koštěte vmete do spár. Jako materiál pro výplň spár se nesmí používat písek obsahující vápenné nebo hlinité příměsi jinak je nebezpečí, že časem začne spárami prorůstat plevel, tráva a mech a na povrchu dlažby se budou tvořit vápenné výkvěty. Jakmile je křemičitý písek dokonale vmeten do spár, provede se poslední důkladné zhutnění celé plochy v příčném a podélném směru pomocí vibrační desky s plastovým návlekem.Nakonec se spáry znovu zasypou křemičitým pískem. Takto provedená pokládka zajistí perfektní rovinu i vyspárování.

Výhody zámkové dlažby

Pokud váháte před pořízením zámkové dlažby, tak zvažte její klady. K těm patří zejména široké využití, barevnost, rozličnost tvarů, nápaditost a originalita vlastních vzorů, možnost snadného rozebrání a opětovného sestavení při jakýchkoli nových stavebních úpravách, velká odolnost a nenáročná údržba a při správné a odborné pokládce dlouhá životnost. Zanedbatelné nejsou ani oproti jiným druhům dlažeb nižší pořizovací náklady.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5841 (zahradni-radce.cz#10001)


Přidat komentář