Rizikové kácení stromů - Benešovsko

Skolit statný a letitý strom není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Navíc je nutné povolení od příslušného úřadu a pakliže sami nejste, jak se říká, od fochu, neberte to na lehkou váhu a zadejte kácení odborné firmě.

Pokácet stromy na vaší** zahradě** není tak jednoduché, jak by se zprvu zdálo. A nezáleží na tom, zda vlastníte nejmodernější zahradní techniku a stroje určeny přímo ke kácení stromů. To byste se také mohli divit, až Vám přijde pokuta za nedovolené skácení stromu, který zasadil váš praděd, když se narodil váš děd a váš otec o něj pečovával a pozemek, na kterém strom stál je bez pochyb pozemek váš. Navíc i samotné kácení není věc jednoduchá. Masitá dřevina, která pamatuje příjezd Rusů, jako by to bylo nedávno, jistě bude také něco vážit a její spadení by nemusel živý tvor přežít ve zdraví anebo přežít vůbec. Černé scénáře nás však minou snadno, pakliže využijeme služeb profesionálů.

Povolení ke kácení stromů

Pokud se tedy rozhodneme pro kácení stromů, musíme si nejprve zajistit potřebná povolení. To se vztahuje na stromy již letité, vzrostlé, ale pokud si nejsme jisti, zda ten či onen strom do této kategorie spadá, raději zajděme na příslušný obecní či městský úřad, pod který pozemek, na kterém je strom, či stromy, spadá. Zdá se vám to nelogické? Tak jsou ale dány naše vyhlášky a zákony a jde o poměrně rozumné ustanovení. Při představě, že by se ke kácení stromu mohl odhodlat každý a to v jeden čas, mohla by tak naše krásná zem přijít o potřebnou zeleň.

Ohrožení stromem

Něco jiného je, pakliže se jedná o strom napadený škůdcem, nebo jiným, ale významným postižením, jako je špatný stav stromu vlivem stáří anebo přírodních vlivů, mezi které se dost výrazně řadí silný vítr, až tornádo, většinou také spojený se hustým deštěm, sněžením, kroupami a velice často mají poničení stromu na svědomí bouřky, s ničivou silou blesků. V tomto případě je obvykle nutno strom co nejdříve odstranit, neboť jeho narušení může být v jistých situacích života ohrožující.

Prořezávání stromů

Pokud vlastníte sad stromů, anebo bohatě stačí pár skvostných listnáčů na zahradě, jistě víte, že je nutné je občas prořezat, aby se strom zbavil nepotřebných větví a nové, mladé a hlavně plodící mohli plně vzkvétat a plodit. Která větev je k takovému skonu určena a jak se jí nejlépe zbavit při vaší nerozhodnosti a nedostatečné informovanosti vyřeší odborná firma, zajišťující potřebnou službu denně a v rámci svých služeb.

Rizikové kácení stromů

Mimo nežádoucí přirozené vlivy, které donutí statný strom pokácet, jsou tu také nebezpečná místa, kde se strom nachází. Například, stavíte-li dům, může vám jistý strom překážet, jenže co když jeho skolení nebude až tak snadné, jak se na první pohled zdálo? Nezbude nic jiného, než do plánů stavby zařadit i starost o okolní porosty, které by vždy měla provést odborná firma. V takových chvílích, ale vůbec i ve všech výše uvedených, se jedná o výškové práce, kde je potřeba mít nutné vybavení, navíc znalosti a potřebnou praxi. Laické zacházení jednoduchých nástrojů nemusí skončit zrovna šťastně. Již bylo mnoho takových řádných „odborníků“, jež svým neuvážlivým jednáním a přeceněním svých vlastních sil, nechtěně zmařili život svým blízkým. I když je to velice ostrý scénář, děje se stále a proto je nutné na toto nebezpečí myslet a „chytrákům“ jej připomínat.

 

Důvody k tomu strom nechat nebo pokácet

Než takovou otázku zodpovíme, musíme se ptát sami sebe – k čemu nám takový strom slouží? Nejen že stíní slunečním paprskům, také omezuje jejich vliv na teplo uvnitř budovy, místnosti, takže se takto služba hodí perfektně v létě, při perných pařácích. Jenže v zimě, nebo jen při chladných dnech, může být příčinnou ještě markantnějšího chladna a nutno je tak přidat na vytápění. Na druhou stranu strom těsně před domem není jen tepelná izolace. Vítr, déšť, kroupy nebo silné sněžení výrazně strom před oknem zachytí a tak přispěje k delší životnosti vašich skleněných tabulí. Tím, že strom omezí přírodní vlivy, potěší také všechny pečlivé hospodyňky, neboť se výrazně sníží frekvence špinění oken a není je nutno tak často mýt. Na druhou stranu jsou zas místnosti, kterým stíní stromy, jak bylo již uvedeno studené, také vlhké a tím pádem zde má volné pole působnosti plísně a jim podobní nevítaní hosté. Vše je individuální, záleží na typu a postavení domu, umístění místnosti a dalších. Pokud se vám zdá část domu studená a vlhká, je na místě zvažovat skácení stromu.

Jinou stránkou věci jsou stromy stojící o samotě, v zahradě. Takový pořízek má totiž větší šanci na zásah blesku při bouřce a tudíž neplánovanou porážku. Pamatujte na to, pakliže hodláte v blízkosti takového stromu zaparkovat své z brusu nové auto. Nicméně i ze zničení toho starého, ale dobrého byste neměli radost. Stejné je to se stavěním stanů a provizorních stavení.

Než se však pustíte do markantního kácení listnáčů a jehličnanů na vaší skvostné zahradě, pamatujte na fakt, že zeleň je potřeba pro správné fungování přírody a tím i nás. Skácet strom se tak doporučuje v případech, kdy není jiná možnost. Tím je například špatný stav stromu, jak nemocí, tak poničením anebo plánovaná stavba na místě stromu. Znovu je třeba zmínit, že na kácení stromu je nutno zavolat odbornou firmu, tak vám poradí, i co se potřebných povolení týče, a jiných nezbytností. Někdy jsou stromy na místech, kde se stěží dostanete po zdravých nohou, natož s potřebnou technikou k vykonávání potřebné práce. Firma, specializující se na kácení stromů jistě hravě zvládne i takový, na první pohled neřešitelný problém.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5833 (zahradni-radce.cz#9972)


Přidat komentář