Rizikové kácení stromů - Olomoucko

Pokácení stromu není jednoduchou záležitostí, i když se nejedná o vysokou dřevinu. Musíte myslet na to, aby se nikdo nezranil, aby se nepoškodil okolní majetek a podobně. Pokud máte s tímto problémy, tak si raději zavolejte odborníka.

Přerostlé dřeviny, to nemusí být jen obtíž, že by hrozily spadnutím a poškozením třeba auta nebo domu. Pokud se nebudeme zabývat ryze bezpečnostní oblastí, tak když máte před domem příliš velký strom, může bránit světelným paprskům. Když se pak nedostává dostatečného světla do domu, tak v tom důsledku může lépe vznikat vlhkost, což domu rozhodně neprospívá. V tom důsledku se pak mohou narušovat stěny a tím pádem i statika domu. Zvažte i toto, pokud máte třeba vypouklé zdi, tak jestli to není právě nedostatkem onoho světla. V oblasti profesionálního kácení stromů nebo i řezání větví se pak využívá více nástrojů a technik, které se aplikují dle potřeby. Danou oblast si přiblížíme více.

ořez nebezpečných větví

 

Stromy – nebezpečí a problémy

V oblasti dřevin se nabízí mnoho situací, kdy nejsou zrovna bezpečné. Nemusí to být ani v podobě té, že je strom příliš velký. Pokud má přerostlé větve, které zasahují třeba do silnice, tak jestli se jedná o vás majetek, musíte tuto překážku odstranit. Kdyby se auto vybouralo, protože se mu zapletla do cesty větev z vašeho stromu, tak může daná osoba popotahovat vás. V této oblasti se nabízí spíše menší ořezání větví, i když ne každý disponuje potřebným nářadím, takže si nakonec zavolá odborníky, kteří dělají i výškové práce.

Pokud se budeme bavit o větších typech stromů, tak zde je nebezpečí již v jejich monumentálnosti. Jestli má masivní větvě, tak jednak mohou být polámané a i když třeba není silný vítr, tak se jednoho dne neudrží a spadnou, což když je pod nimi auto nebo dokonce člověk, tak je to velmi nebezpečné. Pak se také nabízí, že vysoký strom může ohrozit i stavby v okolí. Pokud by se skácel třeba vlivem velké vichřice, tak by mohl poničit celý dům, ale také někoho zranit nebo i usmrtit. Zde je vhodné zabránit takovým rizikům a nechat včas strom alespoň upravit tak, aby nebyl nebezpečný.

V další fázi se pak jedná spíše o obtížnou oblast. Pokud máte na zahradě rostliny, tak jelikož se jedná o přírodní oblast, nelze korigovat jejich růst. To platí i v případě, kdy se dané rostliny přehupují přes plot k sousedovi. Pokud ovšem bude mít soused nějaké námitky, tak je musíte brát v potaz a situaci vyřešit. Když větve vašeho stromu například bouchají do jeho oken nebo mu dokonce stíní, tak by se měl brát ohled i na okolí, i když zrovna nejste třeba v nejlepších přátelských vztazích. Pokud máte kladný vztah, tak je samozřejmostí si toto ohlídat. To nastává i v případě, když je váš strom vysoký a nijak nevadí, ovšem pokud hrozí, že by jeho část spadla třeba na sousedovu dílnu, tak i toto berte v potaz.

Co se týká problémů, tak zohledněte hlavně jedno. Nenechte strom přerůst tak, aby byl již tak vysoký, kdy by pak i dané práce byly obtížnější. Jednak by vás to stálo více peněz, ale také by hrozilo každým momentem, že se stane něco závažného.

Co je potřeba zajistit při kácení stromů?

Než se rozhodnete kácet strom, tak si zjistěte, zda se nejedná třeba o památkový objekt, protože i když je dřevina na vašem pozemku, tak o jejím osudu musí rozhodnout příslušné úřady.

Co se týká potřebných dokumentů, tak v každém případě se jedná o zásah do životního prostředí, tudíž musíte na příslušném magistrátu podat některé dokumentace. To je hlavně doklad o tom, proč chcete daný strom pokácet a musíte se prokázat, že jste vlastníkem pozemku, popř. doložit souhlas majitele pozemku i všech dalších zúčastněných. Pokud se jedná o větší práci kolem kácení, tak se někdy dokládají i nákresy daných ploch, parametry apod.

Až podáte danou žádost, tak úřad má 30-ti denní lhůtu na vyřízení vaší žádosti, která se může prodloužit o dalších 30 dnů (ve složitých případech i o 60 dnů).

rizikové kácení

Jak se provádí kácení stromů?

V oblasti kácení stromů existuje hned několik metod, jak se tato činnost provádí. Jednak se to určuje podle vzrůstu stromu a typu služby. Můžete si nechat** prořezat větve**, zkrátit strom nebo ho celý porazit. Dle aplikace se pak volí, zda se odborníci dostanou ke stromu na plošině využijí horolezeckou či lanovou techniku. Z tohoto důvodu pak záleží i na přístupnosti ke stromu. Musíte zajistit, aby se s potřebným náčiním k danému stromu dostali. To znamená vyklidit dané předměty jako jsou auta, stroje, zahradní nábytek, posekat trávu, pokud je velmi vzrostlá a dále je někdy zapotřebí odstranit keře (to vám může udělat odborník sám, ale musíte ho předem upozornit, aby si vymezil daný čas). Rovněž také zajistěte, aby neutrpěly poškozením některé části pozemku. Například překryjte bazén, aby se nepoškrábal, zajistěte, aby nikdo živý nebyl v blízkosti prováděných prací, aby nedošlo ke zdravotní újmě apod.

Po provedených pracích si pak můžete nechat i odvézt zbytky stromu, pokud to firma nabízí. Rovněž si můžete nechat dřevinu zpracovat do takové formy, abyste s ní mohli topit nebo jinak využít. Pokud ji ale nijak nespotřebujete, tak se ji raději zbavte předem, abyste pak neměli nejen zbytečný materiál na zahradě, ale i problémy. V dřevě se mohou usazovat i obtížní živočichové jako jsou krysy nebo hadi.

Těžkou práci jako je kácení stromů nechte vždy na odbornících. Tuto službu můžete mít jednou za čas, proto se vám daná investice vyplatí. Mějte na paměti, že byste ale neměli nic nechat vyrůst do extrémů. Jednak jsou dané práce pak složitější a tím pádem i dražší a navíc byste tak byli ohrožení. Může se to týkat vašeho zdraví i majetku, který by následnou destrukci za pomocí padlého stromu nebo polehu větví mohl zbytečně utrpět.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5826 (zahradni-radce.cz#9899)


Přidat komentář