Rizikové kácení stromů - Praha 5

Máte strom, který je zapotřebí kácet? Ale jedná se o dřevinu, která je nebezpečná? Pak si sjednejte odborníky, kteří dané práce zastanou s lehkostí, rychlostí a bezpečně. Co se vám v této oblasti nabízí?

Co obnáší rizikové kácení stromů? Jednak je zapotřebí sehnat povolení, pokud se jedná o velké stromy, protože už to je zásah do přírody a i když se jedná o váš pozemek, tak musíte mít souhlasné vyjádření. V oblasti kácení stromů je pak lepší, když si sjednáte odborníky. Jednak disponují lepší technikou než vy a také mají zkušenosti. Mohou mít i větší fyzickou zdatnost, což se týká zejména prací, které se vztahují na horolezeckou techniku. A kdy využít dané práce?

Jednak se nabízí situace, kdy jsou stromy tak přerostlé, že vám třeba stíní nebo poškozují fasádu domu. Pak se může jednat i o nebezpečné situace, kdy by mohly stromy ohrozit majetek i život. To se týká třeba situací polámaných větví nebo situací, kdy by mohly stromy spadnout. Pojďme se proto podívat na nabídku pokácení stromů blíže, abyste věděli, co se vám nabízí.

Co je rizikové kácení stromů?

Tyto služby se nabízí v případech, kdy jsou stromy hlavně příliš vysoké a jejich výška již neumožňuje majiteli pozemku (přesněji laikovi), aby daný strom zkrátil. Strom nemusí být vyloženě nebezpečný, ale jeho postupný růst může z této dřeviny vytvořit nebezpečnou rostlinu. Proto růst daného stromu hlídejte, aby se z něj nestala neovladatelná rostlina. Stačí, když bude mít strom přijatelné míry, kdy vám bude strom sloužit tak, jak budete potřebovat.

Kdy využít rizikové kácení stromů?

Kácení stromů se tedy využívá, když je strom přerostlý. Pokud je strom příliš vysoký, tak může vadit hned z několika příčin. Jednak může koruna stromu stínit domu, což může způsobit, že třeba bude hůře odolávat vlhku a tím se bude narušovat i statika domu. Vysoký strom může mít i přerostlé větve, které dřou fasádu domu, padá z nich listí třeba do okapů, odkud není snadné je dostat a tím pádem tudy pak nebude moci protékat dešťová voda. Z tohoto důvodu se pak i více zanáší střešní oblast, které zatěžují danou plochu.

V další fázi se pak nabízí, že strom může být skutečně nebezpečný. Jednak to může být i díky velkému vzrůstu, kdy je dřevina tak vysoká, že by se mohla vyvrátit a třeba i zničit celý dům. Zde je potřeba alespoň zkrátit daný strom a prořezat větve, aby strom nebyl nebezpečný.

Jako další důvod se pak nabízí, když je strom napaden určitou nemocí, která způsobuje jeho chátrání. I tak se může stát, že by mohl spadnout, protože se jedná o nepevnou rostlinu.

Strom můžete také nechat vyvrátit, i když vám třeba překáží v realizaci něčeho na zahradě. Pokud si na danou oblast necháváte zavést třeba kanalizaci, mohou tam překážet stromy. Pokud je to jeden, tak se mu lze vyhnout, ale jestli jich je více, tak někdy je zapotřebí strom pokácet, pokud se nejedná o cennou rostlinu.

Jak se kácí stromy?

V oblasti kácení stromů existuje více technik, kterými danou práci profesionálové provádějí. Pokud se jedná o velmi složité práce, tak se může využít plošiny. Často se ale provádí řezání horolezeckou technikou. Tato metoda umožňuje flexibilnější prořezání větví, protože odborník má lepší přístup ke stromu. Pak se také nabízí výhoda v tom, že tato metoda je ke stromům šetrnější, protože když se dostane jen jedna osoba do koruny stromu, tak tolik neponičí větve. Zároveň dokáže daná osoba lépe odhadnout stav stromu a tím pádem bude lépe pracovat. K této práci je zapotřebí menší techniky, tudíž se jedná o levnější službu než s použitím větších nástrojů.

Kácení rizikových stromů – bezpečnost

V oblasti pokácení stromů je zapotřebí zajistit bezpečnost. Tu si jednak obstarají daní odborníci, kteří vědí, jak pracovat v terénu, ale něčím můžete přispět i vy. Předně, pokud víte, že jsou větve stromu chatrné nebo se v koruně stromu třeba usídlily vosy, tak to dejte daným pracovníkům vědět. Pak je také vhodné zajistit přístup k danému stromu. To znamená, že se odklidí okolí stromu, aby byl lepší přístup.

Likvidace pařezů

Likvidace pařezů se provádí tzv. frézováním pařezů či ** dobýváním** pařezů za pomoci silných lanových zvedáků a běžného ručního nářadí či trháním za pomoci mechanizace (traktor).

Pokud není možné pařez z nějakého důvodu vytrhnout, dobývá se ** ručně** za pomoci seker, krumpáčů a sochorů, či se případně částečně obnaží pod zem a následně se pařez zahloubí jeho zaříznutím motorovou pilou s překrytím vzniklého místa zeminou. Tento způsob likvidace pařezů se  však provádí spíše u malého množství pařezů a tam, kde není jiná možnost likvidace pařezů z důvodu** nedostatku místa** a navíc tam, kde poté kořeny nevadí a nikoho a nic neohrožují.

Při větším objemu prací a tam kde je alespoň kousek prostoru se většinou provádí frézování pařezů. Frézování pařezů je samozřejmě mnohem rychlejší a méně fyzicky náročné než jiné způsoby likvidace pařezů.

Kácení rizikových stromů – povolení

V oblasti pokácení stromů nemůžete jednat svévolně, i když jste majitel pozemku a tedy i stromu. Musíte na příslušný obecní úřad nebo magistrát podat žádost o povolení pokácet strom. Zde je zapotřebí uvést důvod a také doložit, že jste majitel daného pozemku, nebo musíte předložit souhlas majitele. Někdy vyvstávají i takové situace, kdy třeba potřebujete pokácet strom, ale nejste třeba majitel. To může být moment, kdy máte u domu strom, jenž je obecní, ale vám třeba stíní nebo zase hrozí, že by mohl spadnout.

Pokud podáte danou žádost, tak zpravidla platí, že úřad vydá povolení nebo zamítnutí kolem 30-ti dnů, maximum je 90 dní ve složitějších případech. V případě, že se pokácení provede, se tak děje na náklady majitele.

Jako další oblast, která je zvlášť specifická k povolení, se pak nabízí, když je strom památkový. Zde, pokud hrozí jeho zřícení, se alespoň volí prořezání, aby nebyl tak nebezpečný. Toto platí i v případě, kdy máte strom na svém pozemku, protože jste nabyli danou dřevinu i s pozemkem, který jste koupili či zdědili.

V oblasti pokácení stromů se nabízí řada situací, kdy je zapotřebí danou dřevinu pokácet. Může to být v situaci, kdy je strom přerostlý, když hrozí jeho zřícení, když je napaden nemocí nebo když třeba přečnívá od sousedů a vám dělá neplechu na zahradě (padající a hnijící ovoce a podobně). V těchto případech si nejprve sjednejte povolení, a pak svěřte pokácení profesionálům, kteří vám zajistí profesionální služby, jež vás zbaví nežádoucích stromů, které by vás mohly ohrozit na životě nebo vám poškodit majetek.

Kácení rizikových stromů - posudek

Někdy je k pokácení vzrostlého stromu rostoucího mimo les třeba dokonce povolení příslušného orgánu státní správy a to tedy obecního úřadu, městského úřadu nebo respektive jejich oddělení k tomu určených. Soukromá osoba (vlastník pozemku) je povinna zažádat o povolení, pokud strom má v tzv. náměrné výšce (130 cm) od země obvod kmene větší jak 80 cm. Právnické osoby a organizace jsou povinny zažádat o toto povolení i pod tento limit. Pozor! Zákon mluví o dřevinách, tato povinnost se tedy vztahuje i na ovocné dřeviny a keřové porosty (nad 25 m2 plochy).

Jedinou výjimkou je situace, kdy strom je v kritickém statickém stavu a ohrožuje životy a zdraví občanů, popřípadě jejich ** majetek**. Je přípustné takový strom pokácet, avšak následně je třeba podat oznámení o této skutečnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5827 (zahradni-radce.cz#9909)


Přidat komentář