Vrtané a kopané studny - řešení zálivky zahrady

Využijete-li služeb firem, jejichž doménou je studnařství, můžete poptávat celou plejádu prací: vyhledání vody, vyvrtání či vykopání studny, její vyčištění a dezinfekci. Samozřejmostí je zajištění projektové dokumentace, včetně souvisejících povolení aj.

Rozhodnete-li se pro studnu, budete se moci těšit z její dlouhodobé investice. Pro začátek je sice zapotřebí „obětovat“ určité finanční prostředky. Ty se Vám však velmi brzo vrátí. Vlastní studna se totiž rovná úspora za vodu, ať už užitkovou, nebo také pitnou.

Vrtanou studnu oceníte, ať už bydlíte v rodinném domku, máte chatu, chalupu. Vrtaná studna má své opodstatnění také v případě skleníku, pařeniště, bazénu, zahrady. Vrtaná studna však najde své uplatnění nejen v soukromém sektoru. Ocení ji také zemědělské firmy či obce jako takové.

Volba vrtané a kopané studny

Než budete u Vámi vybrané firmy poptávat studnu, položte si některé stěžejní otázky. Jedna z takových otázek je, na co vše budete využívat** vodu ze studny**. Obecně totiž platí, že čím budete chtít mít větší odběr vody, tím je vhodnější zvolit také větší průměr studny.

Vrtaná studna krok za krokem

Zvolili jste vrtanou studnu? Než se budete moci těšit z jejích výhod, předchází jejímu „vzniku“ několik kroků. V prvé řadě si s příslušnou firmou domluvíte schůzku, a to na místě budoucí realizace. Zástupce firmy si nejen prohlídne dané místo, ale také vyhledá pramen a převezme od Vás veškeré potřebné podklady pro zpracování projektové dokumentace. Následně dojde k provedení průzkumného vrtu a jeho vyhodnocení. Průzkumný vrt je důležitý z hlediska žádosti o vydání stavebního povolení. Studna jako taková, je totiž stavebním dílem, a tak je nutné mít před započetím samotné práce „v rukou“ povolení. Bez platného povolení by Vás čekala nemalá pokuta.

Jakmile obdržíte stavební povolení od odboru životního prostředí, přistoupí firma k vyvrtání studny a instalaci patřičného čerpadla. Co se týká vyřízení stavebního povolení, můžete ho také poptávat u Vámi vybrané firmy. Ušetříte si tak čas a nervy při vyběhávání požadovaných lejster.

Vrtané studny - Tábor a okolí

Sháníte ve Vašem okolí zkušenou firmu zabývající se studnařstvím? Jste-li z Táborska, pak Vám můžeme dát tip na firmu Glaukos s. r. o. – specialistu na vrtané studny, hydrogeologii a inženýrskou geologii. Firma sídlí na adrese Koželužská 172, Tábor – Tábor.  Firmu můžete oslovit nejen ve věci vrtaných a kopaných studní. Nabídka služeb je pro její potenciální klienty mnohem širší. Firma se specializuje také na vrty pro tepelná čerpadla – hydrogeologii – inženýrskou geologii a geotechniku – sanační geologii a odpady – komplexní geologické průzkumy – vodohospodářské projekce aj.

Pro úplnost informací připojujeme i kontakty, prostřednictvím kterých se můžete s firmou spojit a domluvit se na konkrétní práci. K dispozici máte e-mail: info@glaukos.cz a telefonní číslo na jednatele společnosti pana RNDr. Jaroslava Řízka, a to +420 608 242 539.

Kompletní, podrobnou nabídku služeb, včetně referencí a ceníku, si můžete prohlédnout na webových stránkách firmy, viz http://www.glaukos.cz/

Kopaná studna krok za krokem

Nejspíš se setkáváte s termínem vrtaná a kopaná studna. Co se však týká kopané studny, tak přesnější název je studna šachtová. Již z názvu kopané studny lze usoudit, jakým způsobem bude firma postupovat, tj. ručním kopáním. Ovšem není výjimkou, že firma také využívá možnosti vyhloubení studny za pomoci vrtu. Kupříkladu firma Glaukos s.r.o. hloubí šachtové studny ručním kopáním, ale také širokoprofilovým šnekovým vrtáním.

Tak, jako v případě vrtané studny, i u šachtové, nejprve dojde na schůzku na místě realizace studny, a to nejen z důvodu vyhledání nejvhodnějšího místa pro samotnou studnu, ale také pro zvolení potřebné technologie. A v podstatě i poté následují obdobné kroky, jako u vrtané studny.

Vyhledání vhodného místa pro výstavbu studny

Jedním z prvních kroků firmy, kterou oslovíte ve věci výstavby studny, je vyhledání vodního zdroje na Vašem pozemku. Ať už u rodinného domku, chaty, chalupy, firmy apod. Zástupce firmy si prohlédne „místo činu“, ujistí se o tom, kde protékají jednotlivé prameny vody a samozřejmě určí to nejvhodnější místo pro budoucí studnu. Samozřejmě je třeba přitom brát v potaz problematiku případných zdrojů znečištění, vzdálenost od domu apod.

Povolení k odběru vody a stavební povolení

Nejspíš si nebudete pořizovat studnu jen tak pro okrasu. Díky ní budete chtít v prvé řadě ušetřit náklady za vodu, ať už užitkovou, nebo také pitnou. Zamýšlíte-li tedy odebírat** vodu ze studny**, pak se neobejdete bez povolení k odběru podzemní vody. V případě, že byste toto povolení neměli, mohli byste se, tak, jako v případě absence stavebního povolení, očekávat uložení pokuty. A je v podstatě jedno, zda budete vodu ze studny používat pouze pro Vaši vlastní potřebu, nebo se získanou vodou máte i jiné plány. Podle záměru je zapotřebí vyplnit buď formulář žádosti o odběr vody ze studny pro domácnost, nebo formulář žádosti o odběr vody ze studny pro podnikání.

Co se týká** stavebního povolení**, tak je také zapotřebí vyplnit formulář žádosti o stavební povolení studny pro domácnost, nebo formulář žádosti o stavební povolení pro podnikání.

Kolaudace vybudované studny

Po vyhotovení studny, je zapotřebí si ji nechat ještě zkolaudovat. Aby mohla kolaudace proběhnout bezproblémově, vyžádejte si od firmy, která Vám studnu vybudovala, předávací protokol, a to včetně patřičných prohlášení o shodách na materiály, které byly použity pro stavbu studny.

Zlegalizování studny

Není vůbec výjimkou, že se používají studny, které nemají ani stavební povolení, a také ani povolení k odběru vody. V případě, že k vybudování takové studny došlo po roce 1950, je rozhodně rozumnější si vyřídit tzv. legalizaci studny, místo stavění se do pozice „mrtvého brouka“. A na koho je možné se obrátit, aby Vám pomohl se zmíněnou legislativou? Kupříkladu firma Glaukos s.r.o. Vám připraví veškeré potřebné podklady pro legalizaci. A co víc, budete-li mít zájem, můžete firmě říci o kompletní zlegalizování, a to nejen o vyřízení podkladů.

Vrty pro tepelná čerpadla

Ten, kdo chce získat tepelnou energii ze země, může poptávat u studnařské firmy vyhotovení vrtů pro uložení tepelných čerpadel. Tak jako v případě vrtané studny, i u vrtů pro tepelná čerpadla, je zapotřebí mít patřičnou dokumentaci a povolení. Sami však nemusíte tápat a složitě zjišťovat, co vše je nutné mít vyřízené. Na trhu najdete firmy, které se postarají nejen o samotný vrt, ale také vyřízení všeho okolo. S takovými firmami budete mít tzv. dodávku služeb na klíč.

Také u vrtů po tepelná čerpadla, je zapotřebí mít vyřízené patřičné povolení. Abyste získali potřebné povolení, budete muset mít projekt samotného vrtu, a také hydrogeologický průzkum, či hydrogeologický posudek. Nemusíte mít obavy, že byste něco opomněli při vyřizování. Obrátíte-li se na studnařskou firmu, můžete u ní poptávat vyřízení povolení. Ovšem ne každé firmy danou službu nabízí. Pokud Vaše volba například padne na firmu Glaukos s.r.o., můžete očekávat kompletní vyřízení povolení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5831 (zahradni-radce.cz#9958)


Přidat komentář