Vrtané studny ve tvrdých materiálech

Studny patří k praktickým zdrojům v oblasti získávání vody. Jednak, pokud máte pramen, tak se můžete spolehnout na to, že budete mít kdykoli k dispozici vodu, a také se nabízí příležitost jak ušetřit.

Studny na vodu si dnes mnozí přiřadí spíše k dobám minulým, kdy se využívalo tohoto zdroje jako jediného v oblasti získáváni vody. Dnes se používá převážně centrální systém získávání kapalné suroviny z vodáren. Ovšem spousta lidí přišla na to, že cena vody ze studny vyjde podstatně levněji, protože její přívod nelze nějak kontrolovat. I když výstavba studen dnes podléhá různým povolením, tak je to jediné martýrium, které musíte podstoupit. Až budete mít na zahradě klasickou studnu, tak si můžete zdarma nechat domů zavést vodu, a tu pak dle příslušného systému ohříváte. Co se vám tedy nabízí v oblasti zhotovení studen a co je třeba dodržet?

Vrtané studny – co se musí dodržet?

Pokud si chcete pořídit studnu, tak si nemůžete jen tak usmyslet daný počin, ale je zapotřebí dodržet několik pravidel. Realizace studničního systému zabírá určitou plochu, vyžaduje odborné provedení a zasahuje se tak více do přírody. Jedná se o klasickou stavební práci, která tak podléhá různým kritériím.

Realizaci studny musí provést odborník, tedy firma, která je fundovaná a zajistí tak odborné a kvalitní provedení stavby. Je to důležité jednak ke straně spokojenosti klienta, ale také z hlediska ohleduplnosti k životnímu prostředí, protože se zde jedná o hlubší zásah.

Na studnu potřebujete příslušné stavební povolení, které vám vydá vodoprávní úřad. Stejně tak to platí i v případě obměny stávajícího studničního systému nebo jeho zrušení. Zároveň si musíte zajistit povolení k odběru vody. I když máte pramen na svém pozemku a jedná se o volný zdroj, tak se na tyto práce vztahuje i toto nařízení. Při nedodržení těchto základních postupů se pak samozřejmě vystavujete nebezpečí pokuty.

Vrtané studny – postup

Až získáte potřebná povolení, tak je na řadě výběr firmy, která vám dané služby poskytne. Informujte se, co kteří odborníci nabízejí. Týká se to zejména přístupného terénu. Některé firmy pracují třeba jenom s měkkými materiály (klasická zemina apod.), jiné mají výbavu i na tvrdší základy. Až si sjednáte dané práce, tak můžete odborníkům pomoci třeba v tom, že jim sdělíte, v jakém místě kdysi bývala studna. Je možné, že základ bude pořád zde. Jinak firmy samozřejmě provádějí odborné práce, kdy najdou nejlepší místo k získání pramene.

Od tohoto bodu se také odvíjí dané činnosti. Nejprve se obhlédne terén a určí se místo,** kde je pramen zdroje**. Mohou se provést i různé geologické průzkumy, aby se zajistila i kvalita vody. Samotný proces hledání pramene je složitý a vyžaduje odbornost, proto si jej více přiblížíme níže, nyní se posuneme v pracovním postupu.

Až se najde pramen, tak se může určit projekt na daný typ studny, jak se bude postupovat a kudy bude budoucí systém vést. Následně probíhá vrtání nebo také kopání, záleží na potřebě s ohledem na terén. Tyto práce se pak provádějí příslušným stavebním přístrojem dle typu podloží (např. ponorným vrtacím kladivem). Až se provede daná hloubka, tak se studna obloží různými materiály, které zajišťují čistotu a nepoškozenost vodního zdroje. Následně se aplikuje příslušný typ study, který si vyberete, a dále se namontují různé prvky, které zajistí kvalitní přívod čisté vody. Abyste věděli, jaké vlastnosti má daná voda, tak můžete nechat její kvalitu prověřit i předem. Lze získat vzorek z okolních studní, který vám ukáže, jak na tom okolní zdroje jsou. Podle toho se pak namontují i příslušné systémy.

Vrtané studny - tvrdý materiál

Pokud jsme zmínili vrtání studen, tak to se hodí zejména právě v případě** tvrdých materiálů**. Těmi mohou být různé skalnaté útvary, břidlice a podobně. Často se stává, že měkký povrch je jen z vrchu, a pak se stejně pracuje s pevným a odolnějším základem.

Vrtané studny - vyhledání pramene

Pokud se zmíní výraz hledání vody, tak se vám asi vybaví proutkaři. Zde se ovšem nejedná o nějaké šarlatánství, ale tento systém skutečně funguje. Jak je to možné?

V oblasti proutkaření se pracuje s fyzikou a pevně danými zákony. Musí se s ním ale umět zacházet. Proutek pak reaguje na změny, které se pod ním odehrávají. Když vnímá pevnou zeminu, tak je konstantní, jakmile ucítí vibrace, tak se pohybuje. To ovšem není vše, co je zapotřebí při zjištění pramene a vyhledání vodního zdroje.

Vlastnosti** vodního pramene** ovlivňují okolní faktory. Může se jednat o sklon terénu, pukliny, směřování vody a podobně. Z tohoto důvodu je proto dobré zajistit ten nejlepší zdroj vody, abyste měli zajištěno stálé proudění, dostatečný tlak a také kvalitu pramene. Proto se na tyto práce poskytují i záruky, které jsou podloženy vyhledáním nejlepšího místa.

Pracovní sféra kolem vyhledávání pramene je velmi spletitá a může sem spadat řada oborů, které se učí i na vysoké škole. Pracuje se zde s geologickými průzkumy nebo hydrogeologickými postupy, díky nimž se najde nejvhodnější místo pro získání pramene a následně se aplikuje správný studniční systém. Vyhledání vody není tedy jen otázkou několika minut, ale musí se vypracovat koncept, jež zajistí skutečně kvalitní získání vodního zdroje.

Využijte toho, že můžete na svém pozemku vlastní studnu. Pokud dodržíte veškerá nařízení a necháte si aplikovat profesionálně tento systém, tak ušetříte spousty peněz za energie. Studny nemusí být dnes jenom ty, ze kterých musíte složitě tahat s vědry. Na produkty, které firmy nabízejí se pak dá instalovat i celá řada zařízení, které upraví vodu tak, aby nebyla zdravotně závadná a splňovala kvalitativní požadavky. Stejně jako v jiných oblastech, když lidé chtějí ušetřit, tak se vracejí k tradičním systémům. Studny jsou jedněmi z nich.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5829 (zahradni-radce.cz#9928)


Přidat komentář