Zahradnické služby a rizikové kácení - Česká Lípa a okolí

Zahrada není pouze místem, kde se pěstují rostliny, je především pro lidi, pro jejich záliby a odpočinek. Vytvoření příjemného prostředí k pobývání venku je úkol složitý a nejlépe udělá ten, kdo realizaci zahrady a její údržbu přenechá odborníkovi.

Zahrada není pro její majitele pouze zdrojem radosti, ale především také užitku. Radost převážně lidem poskytuje okrasná část zahrady, užitek má majitel z pěstování ovoce, zeleny a dalším plodin. Vyjma estetického efektu představuje práce a celkový pobyt na vlastní zahradě i velmi významný rekreační a zdravotní přínos. Díky pobytu na zahradě se můžete zbavit stresu, napětí a načerpat nové síly do dalších dnů. Abyste měli ze své zahrady co největší užitek, měli byste vědět, jak správně se o svou zahradu starat, co, kdy a kam zasadit, jak a co pěstovat. A právě k tomu může posloužit odborná firma, která se realizacemi zahrad zabývá.

Zahradnické služby a rizikové kácení - Česká Lípa

Pokud plánujete založit zahradu, nebo provést rekonstrukci zahrady včetně úprav zeleně, založení jezírka, atd. a to vše za účasti odborníka přes realizace zahrad, velmi rádi Vám doporučujeme firmu Ing. Ivo Kohák, kterou naleznete na adrese: Malá strana 99, Hoštka – Hoštka. Pan** Ing. Ivo Kohák** se zabývá veškerými zahradnickými službami a rizikovým kácením stromů. Dále mezi jeho poskytované služby patří terénní úpravy a údržba zeleně, která zahrnuje sečení okrasných trávníků, mulčování, chemické odplevelení travnatých ploch, odstranění mechů, tvarovací řezy keřových prostorů a živých plotů, zdravotní a zmlazovací řezy keřů, vyplení keřových porostů a mnoho dalších. Dále k jeho činnostem patří i zakládání zeleně, z toho např. zpracování projektů parkových úprav a okrasných zahrad včetně realizace, zakládání travnatých ploch a trávníků výsevem nebo travními koberci, výsadba stromů a keřů, atd. V neposlední řadě provádí i speciální práce, kterými jsou již zmíněné rizikové kácení stromů, likvidace nežádoucí vegetace, chemická likvidace plevelů, frézování pařezů, zatravňovací dlažba, šlapákové chodníky, zakládání rybníčků a jezírek a mnoho dalších.

Skutečně, ze služeb nabízených panem Ing. Kohákem si vybere každý. Veškeré práce provádí na základě mnohaletých zkušeností a ke své práci využívá pouze kvalitního materiálu. Pokud Vás taky firma Ing. Ivo Kohák zaujala, rádi byste využili jejích služeb a jste z České Lípy nebo jejího okolí, můžete se na pana Ing. Koháka obrátit buď osobně na výše uvedené adrese, nebo použít telefonní číslo: +420 602 489 528 či emailovou adresu: ing.kohi@seznam.cz.

logo

Více informací se o této opravdu profesionální firmě dozvíte na jejich kvalitně a přehledně zpracovaných webových stránkách: http://www.zahradnicentrum.regin.cz, kde si můžete prohlédnout i fotografie jejich realizací.

Rizikové kácení stromů

Rizikovým kácením stromů se rozumí kácení stromů ve ztížených podmínkách. Cílem takového kácení je odstranit nevyhovující strom ze stanoviště. Takový zásah, kterým kácení je, je mnohdy velmi složitý a nebezpečný, neboť strom není možné pokácet ze země najednou. Rizikové kácení je opravdu vysoce specializovaná činnost, která potřebuje důkladnou znalost a profesionalitu v daném oboru.

Za rizikové kácení stromů se označuje takový způsob kácení stromů, při kterém se kolem stromu nebo přímo pod ním nachází osoby nebo objekty, kterým hrozí pádem stromu nebezpečí.

Pokud tedy potřebujete pokácet strom, který roste v zastavěné oblasti, v blízkosti elektrického vedení, nebo strom, který je příliš velký, oslovte firmu, která se kácením rizikových stromů zabývá.

rizikové kácení

Založení zahrady

Jestliže máte u svého domu nebo kdekoliv jinde možnost založit zahradu, rozhodně nad tímto počinem neváhejte. Zahrada zcela jistě obohatí Vás rodinný život. Vytvoří Vám krásné a lákavé prostředí, ve kterém budete velmi rádi trávit Vaše volné dny, a navíc Vám bude poskytovat užitek. Existují různé zahrady a je jen na Vás, jakému typu zahrady dáte přednost. Uspořádání zahrady závisí např. na tom, jestli se zahrada nachází ve městě či na venkově, jestli je součástí chaty nebo jiného rekreačního zařízení. Stejně tak záleží i na celkové rozloze zahrady a na jejích klimatických podmínkách. Ovšem ať zvolíte jakýkoliv typ a uspořádání zahrady, jistě je Vaším cílem vytvořit zahradu, která bude vypadat esteticky a bude organicky začleněna do okolního prostředí.

Pokud uvažujete o moderní zahradě, jistě bude chtít, aby zahrada měla jak okrasnou část, která plní zároveň i funkci obytné zahrady a taky část užitkovou. Jaký poměr které části bude zahrada mít, záleží čistě na Vás a na Vašich požadavcích. Je však vhodné tyto dvě části od sebe oddělit, pokud tedy máte dostatek prostoru.

Je třeba podotknout, že nejlepším možným řešením pro založení zahrady a její údržbu, je oslovit odborníka na zahradnické práce, který je schopen vypracovat projekt Vaší zahrady a následně Vše dle Vašich požadavků zrealizovat. Vězte, že Vy sami, pokud nemáte s touto prací mnohaleté zkušenosti, nikdy nedocílíte takového výsledku jak zkušený architekt, který má pro rozložení zahrady cítění.

zakládání zahrady

Obytná část zahrady

Obytná část zahrady by měla být hned u domu, chaty nebo chalupy. Základem takové zahrady je zcela jistě dobře udržovaný trávník, na který navazují záhony květin, stromy, jiné okrasné dřeviny nebo pergola, jezírko či zahradní keramika. Intimita obytné zahrady by měla být chráněna před sousedy, pohledy zvenčí a před nevítanými hosty, kteří prochází kolem např. plotem, pergolou s popínavými dřevinami apod. V okrasné části zahrady můžete vytvořit skalku, stepní partii, apod. Je velkou výhodou, pokud máte alespoň z jedné obytné místnosti Vašeho domu vstup do zahrady, např. pokud je Váš dům opatřen francouzskými dveřmi, které jsou v současné době velmi moderní. Pokud máte v rodině děti, jistě by bylo vhodné do bytné části vybudovat dětský koutek v podobě pískoviště, prolézaček, houpačky, atd. Dále do obytné zahrady patří posezení, zahradní krb, ohniště nebo místo pro slunění.

Užitková část zahrady

Velikost užitkové zahrady závisí pouze a jen na Vašich potřebách a samozřejmě na Vašich finančních možnostech. Přesto, že práce na zahradě představuje jistý druh odpočinku, nemělo by jí být přespříliš. Proto svou zahradu zakládejte již v tom duchu, abyste při jejím obstarávání nesedřeli kůži. I s tímto Vám poradí zkušený specialista přes zakládání a údržby zahrad, který ví, jaké stromy či rostliny volit, aby Vám jejich pěstování dělalo pouze radost.

Založení jezírka na zahradě

Jistě nám dáte zapravdu, že okrasné jezírko je v každé zahradě dekoračním prvkem. Jeho velikost vybírejte s ohledem na velikost Vaší zahrady a druhu rostlin, které budete v jezírku pěstovat. Pokud si nevíte rady, kam jezírko v zahradě umístit, nejlepším možným místem je to, kam svítí slunce nejdelší dobu dne. Pro jezírko si vymezte plochu zhruba 5 -20 metrů čtverečních. Pokud chcete mít v jezírku rybičky, mělo by být hluboké cca 80 cm. Při stavbě jezírka se nejčastěji volí fólie. Díky nim je stavba méně pracná a taky levnější než kdybyste ke stavbě jezírka použili armovaného betonu. V jezírku následně rozmístěte různé druhy vodních rostlin v nádobách. Jestliže se rozhodnete při budování jezírka použít jen klasické zahrádkářské fólie, pokládejte ji ve 2 nebo 3 vrstvách a chraňte ji zespodu i z vrchní strany pískem, aby se nepoškodila. Než však fólii položíte, odstraňte ze základů jezírka všechny kameny a jiné předměty, které se tam nacházejí a které by mohly fólii poškodit.

zakládání jezírka

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5836 (zahradni-radce.cz#9977)


Přidat komentář