Zemní a výkopové práce - Brno

S výstavbou rodinného domu samozřejmě souvisí i zemní a výkopové práce včetně přípravných stavebních prací a terénních úprav. Pokud Vás takové práce čekají, tak právě pro Vás zde máme několik rad a doporučení.

Informace o zemních a výkopových pracích

Určitě je Vám jasné a to i v případě, že jste zatím žádný dům nestavili, že výstavba domu nebo jeho rekonstrukce zahrnuje mnoho stavebních činností a to i takových, které nejdou na první pohled vidět. Při takových činnostech je potřeba použít rozličné stavební techniky nebo zařízení, které normálně doma nemáme. A co že to je za činnosti? Máme na mysli zemní a výkopové práce, bourací práce nebo také stavební práce přípravné. A právě z důvodu nedostatku vybavení, kterého je pro tyto práce potřeba, je nutné oslovit profesionální firmu. Služeb firmy můžete využít nejenom pro vykopání základů rodinného domu, ale taková firma Vám pomůže i při úpravě pozemku kolem domu nebo jiného objektu, při výstavbě přístupových cest, ale také při pokládce zámkové dlažby.

Výkopové práce

Před každou výstavbou rodinného domu nebo jiného objektu je nutné připravit pozemek pro takovou výstavbu. Tím se rozumí vykopat a postavit základy. Jedná se o ty přípravné stavební práce, kdy je potřeba zeminu vyhloubit a provést výkopové práce. Je holý nesmysl kopat základy sami, to byste mohli přijít také o zdraví. A právě v těchto případech přicházejí na řadu profesionální firmy, které provádí výkopové práce. Tyto firmy mají pro požadované práce potřebnou techniku, a díky tomu jsou veškeré přípravné a výkopové práce provedeny velmi rychle a bezpečně. Stavební firmy zabývající se zemními a výkopovými pracemi můžete oslovit také v případě, že žádáte upravit pozemek kolem svého domu, pokud chcete vykopat základy pro bazén, pro ploty, upravit a modelovat terén a mnoho dalších.

Zemní a přípravné práce

Profesionální firma na zemní práce dokáže nabídnout v této oblasti komplexní služby, což znamená, že pokud takovou firmu oslovíte, postará se o všechno podstatné. K zemním a přípravným pracím patří mimo jiné i stavební činnosti při přípravě základů domu, zemní a výkopové práce, terénní úprava pozemku, výstavba a příprava příjezdových cest, zahrnovací práce, hloubení základů staveb rodinných domů a všechny potřebné přípravné práce pro stavbu objektu. K zemním pracím se také řadí přípravné práce pro inženýrské sítě, kterými se myslí plynovody, telekomunikace, kanalizace nebo vodovody. Dále sem spadají přípravné práce pro silniční komunikace a to zpevňování a úprava komunikací, řezání asfaltu, oprava příjezdových cest nebo silnic.

Jak upravit terén na stavbě?

Než se firma pustí do kopání základů, je nutné, aby se dostatečně seznámila s prostředím, ve kterém bude stavební práce provádět. Před samotnými pracemi je vhodné a v mnoha případech přímo nutné vypracovat návrh neboli projekt prací, aby vykopané základy nebo jiné přípravné práce byly přesně na míru objektu, který se na místě bude nacházet nebo zde již stojí. Proto je nutné, aby firma dobře znala povrch, resp. půdu, s kterou bude pracovat. Průzkumem, který provádí za pomocí vrtů, zjistí, jaké jsou vrstvy zeminy. Důležité jsou vlastnosti a hladina podzemní vody. Stejně tak i zjišťuje, zda se v zemině a vůbec v podloží nenacházejí nějaké překážky, které by bylo nutné před započetím stavebních prací odstranit. Než se pustí do práce, musí zohlednit i výstavby kolem domu, také silnice a inženýrské sítě.

Jak provést výkop?

Než se firma pustí do provedení zemních prací, je potřeba vytyčit osazení rodinného domu v daném území. Také je nutné ohraničit celkový prostor, který je určený pro výkop zeminy. Z hlediska konstrukčního řešení stavební jámy se zvolí i nejvhodnější způsob provádění zemních prací a pořadí výkopových prací. Nejdříve, před započetím výkopových prací, se musí odstranit nežádoucí prost v podobě stromů, rostlin, keřů atd. a následně i vrstva humusu. Kdo má zájem, může ornici znovu použít k různým povrchovým úpravám kolem domu. Poté, co jsou provedené hrubé zemní práce, začne firma na zemní a výkopové práce hloubit stavební jámu. Protože se jedná o velké množství zeminy, provádí se tyto výkopové práce za pomoci strojů, přičemž se používá buldozer nebo rýpadlo.

Pokud byste chtěli za každou cenu si provést výkopové práce sami, je zde možnost si stavební stroje půjčit, ale z ekonomického hlediska je podstatně výhodnější si objednat profesionální firmu, která Vám práce provede. V úvodu prací se vykope hlavní stavební jáma. Jámu je možné hloubit svisle ve vzdálenosti nejvýše 1,3 m. Ve skalních horninách lze hloubit svisle do větších hloubek. Výkopy ve skalních horninách jsou náročnější a někdy je nutný i odstřel půdy. Nakonec se udělají výkopy pro základy a rozvody instalací, které se ručně upraví. Při výkopu se vždy musí dávat pozor na to, aby nedošlo ke zbytečnému výkopu zeminy. Pokud by k tomu došlo, má to za následek větší spotřebu betonu na základy, čímž se stavba prodraží.

Bourací práce

Mnohokrát se stane, že lidé nemají k dispozici krásný čistý pozemek, zatravněnou plochu, která je ihned připravena pro výstavbu rodinného domu. Často lidé koupí nebo vlastní pozemek, na kterém již nějaký objekt či stavení stojí a než se pustí do vlastní stavby, je nutné tento stávají objekt odstranit. A právě zde přicházejí na řadu firmy, které mají v popisu své práce bourací práce. Profesionální firmy nabízejí zpravidla bourací práce objektů různých velikostí a tvarů a tyto práce provádí buď ručně, nebo za pomocí strojů. Pokud profesionální firma nabízí komplexní služby v oblasti bouracích prací, měla by nabízet i vyřízení veškerých potřebných povolení pro bourací práce. Některé firmy jsou opatřeny takovou technikou, která umožňuje provádět bourací práce u staveb z železobetonu, betonu, kamene či cihel. Při provádění bouracích prací je nejdůležitější bezpečnost práce, která se zajišťuje dostatečným a pečlivým ohraničením místa v okolí objektu, kde demoliční práce probíhají. V průběhu samotných demoličních prací může být bouraný objekt kropen vodou, což mnoho firem provádí, aby se do okolí nešířil prach, který při demolici automaticky vzniká. Pro zajištění maximálního bezpečí a ochrany okolí bývají dodávány i speciální ochranné sítě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5845 (zahradni-radce.cz#10008)


Přidat komentář