Zemní a výkopové práce - Lipník nad Bečvou

Chcete ještě letos stihnout položit k příjezdové cestě nebo kolem domu zámkovou dlažbu, ale terén je značně nerovný, podmáčený a nevíte, jak si s tím poradit? Oslovte odborníky na zemní a výkopové práce, kteří se o vše za Vás postarají.

Zemní a výkopové práce - Lipník nad Bečvou

Zemní a výkopové práce

Rozhodli jste se, že si pořídíte na Vaši zahradu bazén? Nebo hledáte firmu, která vykope základy pro výstavbu garáže, plotu nebo pro pokládku zámkové dlažby? Právě pro Vás zde máme tip v podobě firmy: BAVYCOR CZ s.r.o., která provádí své zakázky v Lipníku nad Bečvou a okolí. Tato profesionální firma provádí veškeré zemní a výkopové práce včetně úprav terénu pozemků. Firma** BAVYCOR, s.r.o. zajišťuje výkopy pro základy plotů, garáží, menších chat, dále základy pro vedení a opravy inženýrských sítí, pokládku zámkové dlažby nebo bazény, jímky a septiky**. Veškeré práce provádí tato naprosto ojedinělá firma podle požadavků zákazníka a to minibagrem YANMAR B-15-3, pro jeho nespočet výhod. Pokud jste se rozhodli oslovit firmu BAVYCOR CZ s.r.o., můžete tak učinit na adrese: Zahradní 1127, Lipník nad Bečvou, 751 31, prostřednictvím telefonního čísla: +420 773 575 587 nebo emailové adresy: zatloukal@bavyko.cz. Pro více informací přejděte na webové stránky: bavyko.cz, kde si může prohlédnout i fotogalerii jejich kvalitní práce.

Terénní úpravy

Pod pojmem terénní úpravy se rozumí zemní práce a změny terénu, kterými se mění vzhled, vlastnosti, ale také a to především účel využití prostředí. Terénní úpravy je možné provádět buď samostatně, podle předem naplánovaného využití prostoru, nebo jako činnost, která navazuje na demolice již nepotřebných staveb, nebo staveb, které se z důvodu jejich stavů demolici nevyhnou. Mezi terénní úpravy patří zejména terénní úpravy rovinných i svažitých terénů, nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů včetně autodopravy, zahrnovací práce, sejmutí nebo rozprostření ornice, úpravy komunikací, výstavby zpevněných ploch a komunikací nebo přípravné práce pro stavby a mnoho dalších. Vše záleží na firmě, které práce nabízí.

Terénní úpravy by měly být za každých okolností prováděny v souladu s požadavky na údržbu, dostupnost mechanismů při údržbě dřevin a dostupnost mechanismů pro údržbu trávníků. Díky profesionální koordinaci terénních úprav se co nejvíce omezí zbytečné úkony, což se samozřejmě pozitivně projeví v celkové době provedení úkonů a také v nákladech.

Jak na úpravu příjezdové cesty nebo parkoviště?

Pokud jste se rozhodli pro úpravu přírodní parkovací plochy pro Vaše auto, nebo máte jakékoliv problémy se zablácenou příjezdovou cestou k Vaší garáži nebo domu, existují kvalitní zatravňovací tvárnice, které nabízejí elegantní řešení, jak problémy s takto nevyhovujícím povrchem vyřešit. Zatravňovací tvárnice Vám můžou sehnat firmy, které se terénními úpravami zabývají. Jejich pokládka je velmi snadná a rychlá. Ovšem je nutné vědět, že jak práci spojenou s pokládkou těchto tvárnic, tak i s jakoukoliv jinou úpravou terénu předcházejí práce, které jsou spojené s přípravou terénu. Proto se vždy obraťte na firmu, která má k úpravě terénu tu správnou techniku, prostředky a jiné stroje, se kterými bude práce provedena rychle a na základě požadovaných postupů.

Jestliže zvažujete upravit příjezdovou cestu, prvním krokem je příprava terénu. Podle náročnosti terénu a podle jeho stavu se připravuje prostor určení pro položení nosné štěrkové vrstvy. Dá se říct, že čím horší stav je terénu, což se odvíjí od jeho sklonu, vlhkosti, atd., tím je nutné dám silnější nosnou vrstvu. Podmáčený trávník a zeminu je potřeba v místě, kde dojde k pokládce, odstranit a prostor, který tak vznikne, patřičně zarovnat. Poté, co jsou tyto úpravy provedené, vysype se prostor základní nosnou vrstvou štěrku. Nejlepší je použít štěrkodrť a její výšku zvolit podle předpokládaného zatížení prostoru a stavu upravovaného terénu. Nosnou vrstvu je potřeba pečlivě vyrovnat a to štěrkovou drží. A na vyrovnanou plochu je možné pokládat Vámi zvolený materiál, třeba právě tvárnice. Druh tvárnic nebo jiné dlažby a materiálu volte podle povrchu, kde budete pokládat. Jestliže si nevíte rady, vždy se obraťte na odborníky, kteří Vám poradí a doporučí vhodné řešení pro zpevnění Vašeho pozemku. Zámkový systém umožňuje kopírovat terénní křivky při zachování bezpečného spojení jednotlivých dlaždic. Položené dlaždice se na závěr vyplní směsí písku a travního substrátu. Nikoliv však po okraj, ale tak, aby substrát dosahoval cca 1 cm pod horní hranu tvárnice.

Výkopové práce

Výkopovými pracemi se rozumí zemní práce, při nichž dochází k účelovému přesunu zeminy. Výkopové práce se podobně jako práce terénní provádí buďto samostatně anebo v jako návaznost na demoliční práce. Výkopové práce můžeme dělit na práce pro pozemní, dopravní, průmyslové a inženýrské stavitelství. Jedná se převážně o výkopové a zahrnovací práce, podkop, hloubení rýh pro inženýrské sítě, dále výkopy základů a základových pásů pro stavby a rodinné domy, výkopy pro inženýrské sítě vodovod, kanalizace, plynovod, výkopy pro bazény, jezírka nebo sklepy a další objekty, nebo uložení zeminy a sutě. Toto je však jen zlomek prací, které spadají do pojmu výkopové práce.

Pro provedení výkopových prací je často nutné obrátit se na profesionální firmu, neboť zřejmě doma nevlastníte vozový park složen z bagrů a další těžké techniky, která je nutná pro výkopy. Navíc profesionální firmy Vám zajistí kompletní služby v oblasti výkopové práce, a proto nemusíte řešit záležitosti typu: kde přesně začít kopat, jak změřit pozemek pro jámu, jak si poradit se svahem, co s půdou a sutí, apod. Všechny tyto záležitosti vyřeší odborníci za Vás.

Zemní práce

Profesionální firmy provádějící zemní práce se zpravidla zabývají realizací zakázek, které se jakýmkoliv způsobem týkají zemních prací, výškových prací, úprav řečišť, demolic, modelování terénu atd. Tyto činnosti provádí buď při budování průmyslových zón, komunikací, a klasické výstavby rodinných domů, ale také při budování dálnic. K provedení zemních prací se používá nejmodernější technika a snad by mělo být samozřejmostí, že obsluhu takových strojů vykonávají pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří zvládají náročnou práci a pracovní operace.

Do oblasti zemních prací můžou spadat následující služby: výkopy základů a základových pásů, terénní úpravy rovinných i svažitých terénů, nakládání a přemísťování zeminy a dalších materiálů, rovnání a svahování terénů, bourací práce, výkopové a zahrnovací práce, hloubení rýh pro inženýrské sítě, ale také demoliční práce nebo výstavba zpevněných ploch a komunikací či jiné zemní nebo výkopové práce.

Ať už se rozhodnete pro výkopové, zemní nebo terénní úpravy, které spolu samozřejmě jdou ruku v ruce, a jedna bez druhé se často neobejde, doporučujeme se obrátit na odborníky, kteří Vám svým přístupem, znalostmi, zkušenostmi a hlavně stroji a další technikou, kterou mají k dispozici ušetří nejen spousty času, kterého jak sami dobře víte, není nikdy dost, ale také finanční prostředky, neboť veškerou práci provedou bezpečně, kvalitně a napoprvé správně a nemusíte se tedy bát, že by práce byla odvedená špatně a vy ji museli opravovat. Proto jestli máte tu možnost, oslovte profesionální firmu na zemní, výkopové a terénní práce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5849 (zahradni-radce.cz#10015)


Přidat komentář