Zemní a výkopové práce - Ostrava

Rozhodli jste se postavit rodinný dům nebo vybudovat na své zahradě bazén? Jistě je Vám jasné, že bez vykopaných základů to nepůjde. Kopat je však svépomocí není ideální řešení. Oslovte proto profesionální firmu na zemní a výkopové práce.

Zemní a výkopové práce – Ostrava

Potřebujete vykopat základy pro výstavbu rodinného domu, pro plot nebo bazén? Nebo potřebujete jiné zemní nebo terénní práce? Pokud jste z Ostravy a jejího okolí, rádi Vám představujeme profesionální firmu, která provádí zemní a výkopové práce všeho druhu. Konkrétně se můžete na firmu obrátit v případě potřeby např. výkopů základů rodinných domů, bazénů, rybníků, jezírek nebo plotů. Pro svou práci využívají mnoho zemních strojů a nákladních automobilů a tudíž nabízejí komplexní dodávky zemních prací nejen pro malé, ale i pro větší stavebníky. Buďte si jisti, že s výsledky této firmy budete maximálně spokojeni jako nepřeberné množství zákazníků před Vámi.

Zemní a výkopové práce

Zemní a výkopové práce jsou potřeba při kopání základů všeho druhu. Tyto práce můžete využít při výkopech základů nejen pro rodinný dům, ale pro objekty obecně, jako jsou haly, sklepy, výrobny, alpo. Dále sem patří výkopy stavební jam, úpravy terénu, těžba zeminy, zpevňování svahů a břehů, čištění rybníků, výkopů sklepů, septiků, apod.

Každá firma, která v rámci své práce nabízí zemní a výkopové práce, musí před každým zásahem do země znát dostatečně přírodní prostředí, ve kterém se bude objekt nacházet. Každá firma, než se pustí do práce, se nejdříve s prostředím seznámí, zpravidla se stavbou a aktuálním stavem podloží. Provede průzkum, který se dělá pomocí vrtů. Tímto průzkumem se zjistí, jako jsou jednotlivé vrstvy zeminy. Zpravidla jejich vlastnosti a hladina podzemní vody. Také se ověřuje, jestli se v podloží nenacházejí nějaké překážky, např. zbytky starých objektů. Takové překážky je nutné před zahájením zemních a výkopových prací odstranit. Než se pustí do práce, musí zohlednit i výstavby kolem domu, také silnice a inženýrské sítě.

K vlastnostem zeminy, které se určují při průzkumu, jsou únosnost zeminy, dále stlačitelnost, propustnost, soudržnost a vlhkost zeminy. Než se profesionální firma pustí do výkopových prací, je nutné, aby znala úroveň hladiny podzemní vody a její chemické složení. Voda totiž znepříjemňuje práci u výkopů tím, že zhoršuje vlastnosti zemin a proto, pokud se v jámě nachází, je potřeby ji odstranit.

Návrh stavební jámy

Poté, se odborníci provedou průzkum podloží, kde se budou výkopové práce provádět, je potřeba vypracovat návrh konstrukčního řešení stavební jámy. Ten záleží na typu základové konstrukce a na tom, zda bude dům podsklepený nebo ne. A podle výše uvedeného se určí tvar a rozměry stavební jámy. Pokud bude rodinný dům podsklepený, musí se vybudovat suterén, což má za následek to, že základy sahají do větších hloubek a objem vykopané zeminy je o dost větší než v ostatních případech. Pokud se rozhodnete pro rodinný dům, který nebude podsklepený, můžete si být jisti, že náklady na výkopové práce budou podstatně nižší než u objektů podsklepených a celková realizace výkopových prací bude jednodušší. Tvar stavební jámy musí být navržen opravdu přesně a spolehlivě, čímž se zabrání sesuvu zeminy, která by mohla ohrozit bezpečnost pracovníků pracujících v jámě.

Svahové jámy

K realizaci výkopů svahové jámy může dojít pouze v nezastavěném prostředí nebo v prostředí, kde je velký dostatek volného místa. Při návrhu svahové jámy je ze všeho nejdůležitější sklon svahů. Sklony svahů by měli být co nejvíce strmé, aby nedocházelo k zbytečnému výkopu zeminy. Sklony svahů jsou nejvíce ovlivněny vlastnostmi zeminy v podloží, také vlastnostmi podzemní vody a hloubkou založení. Tam, kde je zastavěné území a přesto je potřeba provést výkop svahové jámy, se dělají paže stavební jámy. Takovou jámu kopou odborníci svisle a stěny jámy se musí zajistit vodorovným a svislým pažením. Jestliže se ovšem nachází stavba v těsné blízkosti další stavby, je nutné zohlednit hloubku založení sousedních objektů. A to již při samotném návrhu výkopových a zemních prací. Zpravidla posoudit riziko pro okolní stavby, které může vzniknout při výkopu nové stavební jámy.

Výkopy základů bazénů

Venkovní bazény zažívají v posledních letech velký boom a převážná většina lidí by si přála mít svůj vlastní bazén na zahradě. Venkovní bazény jsou dnes určitě nejčastější relaxační součástí každého domu. Jejich využití je opravdu široké. Lidé si je pořizují jak pro svlažení těla v horkých letních dnech, tak pro hry dětí i pro zkrášlení zahrady. Krásné, do země zabudované bazény, představují jakýsi luxus, který si nemůže dopřát kdokoliv. Hodně lidí má na zahradě nafukovací bazény všech velikostí a druhů, ale takový zabudovaný bazén do země, kolem které je položená dlažba, to je o něčem jiném. A pokud jste se i vy rozhodli pro bazén zabudovaný, doporučujeme Vám se obrátit na profesionální firmu zabývající se výkopovými pracemi, která Vám požadované základy vykope za krátkou dobu a hlavně přesně podle Vašeho přání. Pokud máte krásně upravenou zahradu, není třeba se obávat zemních prací, při kopání základů Vám zahradu nijak neponičí.

Než si nějaký bazén zakoupíte, pořádně zvažte, pro kolik lidí bude takový bazén určen a kde přesně bude bazén umístěn. Nejčastěji pořizovaným bazén je ten, který je o rozměrech 6 x 3 metry o hloubce 1,5 metru. Nejoblíbenějším tvarem bývá obdélník, který má zakulacené rohy. Takové bazény se dobře zaměřují a snadno se provádí jejich výkopy. Pravidelné tvary bazénů se také snadno obkládají dlažbou. Také se obdélníkový tvar bazénu dobře čistí díky tomu, že nemá žádné zákoutí.

Výkopy základů plotů

Základem plotu se rozumí nosná konstrukce plotu. Na kvalitě provedeného základu následně závisí i stav plotu a jeho životnost. Odborníci na zemní a výkopové práce vědí, že u zděného plotu je nutné vybudovat základ plotu po jeho celé délce. Nejčastěji se horní hrana základu plotu provádí za pomoci ztratného bednění. Hloubka základu musí být taková, aby se základ nacházel v nezámrzné hloubce. Pokud se kopou základy pro brány, musí mít mohutný základ a to nejenom do hloubky, ale také do jeho celkové délky. Do základu pod bránu se musí vynechat prostupy pro elektroinstalace.

Ať už se rozhodnete pro jakékoliv zemní, výkopové nebo terénní práce, vždy je velmi výhodné se obrátit na firmu, která výše uvedené práce provádí. Nejenom, že ušetříte spoustu času, ale také síly, zdraví a nervy a hlavně, veškeré práce budou provedeny bezpečně bez zbytečného rizika škod na majetku nebo újmy na zdraví či dokonce na životě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5844 (zahradni-radce.cz#10007)


Diskuze a zkušenosti

Kamil Výtisk | 23.06.2014 13:46
Re: Zemní a výkopové práce - Ostrava Dobrý den ,potrebuji vykopat dražku a rozhazet kupy hliny po zahrade můžete mi poslat nejaky cenik ?? e-mail kamil.vytisk@seznam.cz děkuji Výtisk


Přidat komentář